Running Fox

 

Wat, hoe, wie en waar ?

Annie en Hans

Annie en Hans Brockhuis

Foto: Peter van der Kruit


Hans en Annie Brockhuis

Mijn naam is Hans Brockhuis. Op 20 april 1996 ontdekte ik dat zich te midden van alles wat wij ‘normaal’ noemen, nog een hele andere wereld bevindt. Die van wat ik gemakshalve het ‘spirituele’ zou willen noemen. Wat ik toen meemaakte zette mij op een volkomen nieuw spoor. Ik maakte kennis met het meestal ‘ongeziene’, her- en erkende dat er meer is tussen hemel en aarde en maakte stapsgewijs kennis met de vele aspecten van dit boeiende verschijnsel.

Geleidelijk verdiepte alles zich, veel daarvan werd in mijn zìjn geïntegreerd en op een gegeven moment ontstond de behoefte dàt wat ik mij eigen had gemaakt, met anderen te delen. Op die wijze ontstonden deze website, mijn spirituele verhalen onder de algemene titel de Nada kronieken en startte ik een nieuwsbrief, de Running Fox Papers, waarop men zich gratis kan abonneren. Dit, en nog veel meer, zoals werk van anderen dat mij aanspreekt, is op deze website te vinden.

Mijn steun en toeverlaat in dit hele proces is mijn lieve echtgenote Annie, met wie ik al sinds 1968 samen ben. Zij helpt mij waar dit maar kan en is in de loop der jaren ook vertrouwd geraakt met alles wat spritualiteit in het algemeen en Running Fox in het bijzonder te maken heeft. Ik ben haar bijzonder dankbaar dat zij alles wat ik schrijf redigeert en van commentaar voorziet, zodat ik mij ook werkelijk kan vereenzelvigen met datgene wat uiteindelijk aan het Wereldwijde Web wordt toevertrouwd.


Running Fox

‘Running Fox’ is het alter ego, het pseudoniem, of misschien wel een ander aspect van mijzelf. Sinds mijn jonge jaren schrijf ik voor mijn genoegen, wat een leerproces is geweest om daar te komen waar ik mij thans bevind en waar jij, lezer, middels deze geschriften, kennis van kunt nemen.

'Lang geleden, in een land hier heel ver vandaan’, ergens in de bossen in de buurt van mijn woning, ontmoette ik die rennende vos, deze ‘Running Fox’, waarbij ik mij realiseerde dat dit prachtige schepsel mijn totemdier zou zijn en zo geschiedde het dat dit de naam werd waaronder deze verhalen worden verteld.

'Running Fox' stelt zich tot doel werk van mijzelf en van anderen, dat mij op de een of andere manier heeft geraakt, via het internet te presenteren. Voor een opgave van de reeds verschenen titels verwijs ik je kortheidshalve naar de index die je hier kunt vinden.


Lady Nada en de Nada Kronieken

Nada is de naam van een van de zogenaamde ‘opgestegen meesters’. Zij kan worden gerangschikt in het gezelschap van ooit geïncarneerde zielen als Gautama Boeddha, Jezus van Nazareth, moeder Maria, Kwan-Yin, Confucius, Saint Germain, Kuthumi en anderen. Zonder uitzondering hebben deze zielen een hoge graad van verhoogd bewustzijn bereikt en kiezen ervoor om de mensheid op welke manier dan ook vanuit de andere wereld te helpen bij hun eigen persoonlijke groei.

Tijdens het schrijven van de verhalen die ik onder de algemene titel 'Nada Kronieken'. rangschik, komt het mij voor dat ik in een bijzondere staat van samensmelting verkeer met dit wonderbaarlijk we-Zen die Lady Nada wordt genoemd. Zij is welbekend in de metafysieke wereld waarin jij en ik ons plegen te bewegen. Een groot deel van mijn werk wordt dan ook onder deze algemene titel gepubliceerd. Je kunt hier klikken om naar de index voor de Nada Kronieken te gaan.

terug


Contact

RUNNING FOX SPIRITUELE WEBSITE
W: www.runningfox.nl
E: brockhuis@gmail.com
Tel: 071 589 2920

 


Delen met anderen

Alles wat op deze website verschijnt is vrij te kopiëren. Ik nodig je dan ook uit om dat wat jou raakt te delen met anderen. Dat kan via jouw eigen website, Facebook, Instagram, Twitter e.d. Wel verzoek ik je dringend altijd copyright, website www.runningfox.nl en E-mail adres brockhuis@gmail.com te vermelden, zodat het voor mij mogelijk blijft om dit werk in een later stadium op een andere manier te publiceren. Ik stel het op prijs wanneer je mij inlicht als je iets van mijn werk, of van anderen dat op deze website is verschenen, elders publiceert. Dat kun je doen via een mailtje naar: brockhuis@gmail.com

terug