Zijn en bezieling

Zìjn en Bezieling in 6 Motivaties

  Het nieuwe boek van Hans Brockhuis verschijnt binnenkort als E-book en iets later ook als papieren uitgave in beperkte oplage. Beide versies worden uitgegeven door het Eeuwig Leven Instituut en uitgeverij.  

~~~~~~~

Het is al ruim zeven jaar geleden dat mijn vorige boek: ‘Het avontuur van het leven’ verscheen. Ik herinner mij de presentatie als de dag van gisteren, met mooie sprekers, prachtige zang van mijn goede vriendin Simone Awhina en vooral een grote schare enthousiaste toehoorders en later, lezers. Voor een auteur is dat het mooiste wat er is. Want zonder lezers blijft het verhaal dat wel verteld is, ongehoord.

Tussen ‘Avontuur’ en deze zes Motivaties liggen een fors aantal vertaalde en geredigeerde boeken. Werk van anderen, maar waaraan ik met veel plezier en toewijding mijn steentje heb mogen bijgedragen. Als je interesse daarvoor hebt en misschien zelf wel een boek, een workshop of ander werk door mij zou willen laten vertalen en/of redigeren, verwijs ik je kortheidshalve naar de daarvoor bestemde webpaginas:  http://www.runningfox.nl/crea.html

Over het boek:

Naast enkele gedichten die ik een aantal jaren geleden schreef, wordt het boek in 6 'motivaties' ingedeeld, waarbij iedere motivatie 'lichter' van kleur, en energie, zal zijn dan de voorgaande. In de eerste motivatie bespreek ik het turbulente leven van iemand die maar moeilijk met het leven in het reine kan komen, maar na ontvangst van een donorhart en -lever, min of meer de levensinstelling van de donor overneemt. Dit zijn behoorlijk wereldse verhalen.

In de 2e motivatie komen reisverhalen aan bod die mijn vrouw en ik door de wereld hebben gemaakt. Meestal zijn dat de 'gewone' dingen die je op reis tegenkomt, maar zo nu en dan zijn er bijzondere spirituele verschijnselen op ons pad gekomen.

In de 3e motivatie komt Mara Oldenburg aan het woord. Dit is het pseudoniem van een zakenvrouw die zo nu en dan verhalen bij mij neerlegt, die ik vervolgens opschrijf en in een context plaats. Mara is behalve zakelijk ook erg gevoelig, en daarom stuit ook zij op allerhande gebeurtenissen die als esoterisch beschouwd kunnen worden.

De 4e motivatie heb ik 'vingerwijzingen' genoemd. Hierin worden enkele verhalen opgenomen die al op Running Fox zijn verschenen en die precies die aanwijzing wil overbrengen die het verhaal probeert te vertellen. Het wordt allemaal steeds lichter.

In de 5e motivatie gaat over reïncarnatie. De verhalen spelen zich af in de context van verschillende tijdsperioden uit het verleden. Dit soort verhalen heb ik tijdens meditaties 'opgepikt' waarbij ik in staat was datgene op te tekenen wat zich indertijd moet hebben afgespeeld, waarbij de diepere betekenis ervan voor de lezer al snel duidelijk begint te worden.

De 6e motivatie, de lichtste van allemaal beschrijft wat meer abstracte gebeurtenissen die vanuit een hoger perspectief zijn bekeken. Ze zijn me, door eerder overgegane geliefden van mij, vanuit de hogere wereld aangereikt. Als we over lichtheid spreken, dan moet het licht, dat uit deze verhalen spreekt, duidelijk waarneembaar zijn.

Hoe het ook zij; dit nieuwe boek belooft buitengewoon interessant te worden, een leiddraad tijdens jouw eigen avontuur, gedragen door de verschillende motivaties, zoals die zich op onze mooie moeder Aarde afspelen. Ik hou je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen.