Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

Eenheidsbewustzijn, by Janosh

Image by Janosh

nl uk D

Running Fox Home

Wat is reïncarnatie

What is reincarnation

Was ist Reinkarnation

The Nada Chronicles, # 81

Hans Brockhuis

Wat is reïncarnatie

Niet lang geleden werd ik door iemand, laten we haar Ulrike noemen, gevraagd wat reïncarnatie inhoudt. Zij vertelde me er niet in te geloven, maar had er wel over gehoord en vroeg zich af hoe het kwam dat zij in het land waar zij was geboren, Oostenrijk, altijd zo verlangde naar het land, dat zij Holland pleegt te noemen, en waar zij in haar jeugd een aantal zomers had vertoefd. Ook kwam het zo nu en dan voor dat zij op plekken kwam die haar ongelofelijk bekend voorkwamen, maar waarvan ze zeker wist dat ze daar nog nooit eerder was geweest. Een deja-vu gevoel.

Ik antwoordde haar dat ik haar daarop, strikt genomen, geen antwoord kon geven, maar dat ik wel een poging kon doen om datgene wat ik er – uit eigen ervaring, het lezen van vele boeken en het volgen van een aantal cursussen – over te weten ben gekomen.

Het fenomeen dat reïncarnatie wordt genoemd, berust op de veronderstelling dat een mens, in tegenstelling tot de gangbare gedachte: ‘Je leeft maar één keer,’ wel degelijk meerdere keren op deze aarde hebt vertoefd en nog zult doorbrengen. Natuurlijk geldt dat niet voor het lichaam dat in mijn geval Hans Brockhuis heet. Als ik kom te sterven, wanneer dat zal zijn weet alleen de allerhoogste, zal mijn lichaam er niet meer toe doen, maar zal mijn geest, of als je wilt, mijn ziel, verder leven. Waar?, daar kom ik later op terug. In esoterische kringen spreken we dan ook liever dat iemand ‘overgaat,’ in plaats van dat hij overlijdt.

In mijn visie en beleving is het ‘overgaan’ een gecompliceerd proces, waarin de mens zijn lichaam ‘aflegt,’ het zogenaamde ‘gouden koord,’ een onzichtbare verbinding met het hiernamaals, wordt doorgesneden en de dan lichaamloze ziel wordt begeleid naar een plaats – ergens in de ongeziene wereld – waar hij of zij de tijd zal doorbrengen totdat het tijd wordt voor een nieuw leven, een nieuwe incarnatie.

Wat is de zin hiervan? Dat laat zich eenvoudig samenvatten. Men leeft en men leert. Gedurende elk leven, elke incarnatie, ervaart en leert men. Soms wil men veel leren en is een heel mensenleven te kort om alles te verwerken wat ‘op het programma staat.’ In andere gevallen gaat het snel en is de intentie van wat men gedurende ‘deze’ incarnatie heeft willen leren, al snel vervuld. Dat is een van de redenen dat de een ‘te jong sterft,’ terwijl iemand anders na meer dan een eeuw, nog fris en fruitig door het leven gaat. Natuurlijk zijn er veel meer redenen waarom het ene leven langer duurt dan het andere. Ongevallen, medische mogelijk- en onmogelijkheden, geluk of ongeluk, de sociale klasse en het land waarin men wordt geboren. Te veel redenen om op te noemen. En waarom haalt de een met een ernstige ziekte het wel, terwijl een ander na een te kort ziekbed wordt geveld? Wie het weet mag het zeggen, maar in ieder geval is het zo dat wij hier op dit ondermaanse daar niets over te zeggen hebben.

Voor zover ik het kan bekijken, maakt alles deel uit van een groter plan, gemaakt door een entiteit die je de Schepper van alles zou kunnen noemen. Deze schepper heeft ooit een idee gehad en heeft er vanuit die gedachte misschien wel voor gezorgd dat de oerknal, zoals de wetenschappers zeggen 13,7 miljard jaar geleden, alles in gang zette, dat de myriaden hemellichamen in het universum om elkaar heen blijven draaien, maar ook dat jij en ik hier op aarde mogen verblijven. Is dat geen ‘hemelse’ gedachte?

Terug naar het hier en nu. Eigenlijk terug naar ‘gisteren.’ Het is 22 maart 1996 wanneer mijn zoektocht door het boeiende rijk van spiritualiteit en bewustwording een aanvang neemt. Natuurlijk waren er al eerder tekenen geweest die mij er op hadden gewezen dat er meer tussen hemel en aarde zou moeten zijn. Tot op dat moment hadden die echter bij mij nog niet de snaar kunnen raken die nodig was om mij te doen inzien dat dit ‘meer’ wel heel letterlijk diende te worden genomen.
Van de ene op de andere dag was de wereld zoals ik die kende oneindig veel groter geworden en met sommige van mijn avonturen heb jij, als je mijn boek hebt gelezen, al eerder kennis gemaakt. Die dag werden mij nogal onverwacht enkele zaken in het oor gefluisterd, die mij deden beseffen dat het leven zoals ik dat tot dan toe leefde, er slechts één was uit velen.
De berichten die doorkwamen, gingen heel specifiek over een jonge vrouw, Thila, die een vroegere incarnatie van mijzelf zou zijn geweest, in een Franstalig dorp in het Belgische Henegouwen, niet ver van Charleroi. Het verhaal speelt zich af in het jaar 1794. Een getal dat als het ware lichtend in mijn kamer verscheen. Op die gedenkwaardige dag werden er door iemand (ik had toen geen idee wie) een aantal feiten aan mij doorgegeven. Nadat ik een aantal van die omstandigheden heb kunnen verifiëren ben ik er eens goed voor gaan zitten. Het bleek dat de hoofdpersoon in deze episode, Thila Labruyère een eerdere incarnatie van mijzelf is geweest. Eerlijk gezegd vond ik het toen nogal schokkend – ik wist toen immers nog niets over dit soort zaken en had dezelfde vragen als Ulrike uit de aanhef van dit artikel – om te ontdekken dat ik in een eerder leven een vrouw zou zijn geweest. Hoe dan ook, ik zal je Thila’s verhaal niet onthouden.

- 2 –

Mathilde Labruyère werd op 14 augustus 1769 als vierde kind en eerste dochter van Pierre en Agnes Labruyère geboren in een arm mijnwerkersgezin in de toenmalige Zuidelijke Nederlanden, thans Wallonië, België. Ze woonden in het dorp Farciennes, niet ver van Charleroi.

De oudste zoon is zoals gebruikelijk vernoemd naar vader Pierre. De tweede zoon heet Guillaume; de derde waarschijnlijk Arien. Dan volgen Mathilde (Thila), François en Julie.

Moeder Agnes is ziekelijk, zodat Thila al vroeg voor het huishouden moet zorgen, terwijl vader Pierre en de jongens - zodra ze daarvoor de leeftijd hebben - in de plaatselijke kolenmijn hun dagelijks brood moeten verdienen.

Wanneer Thila 25 jaar oud is, trekken de legers van Napoleon Charleroi binnen en ronselen vader Pierre en de vier jongens om ten strijde te trekken tegen de legers van Pruisen en Oostenrijk, die zich samentrekken nabij het ca. 10 km noordelijker gelegen Fleurus. Bij Fleurus wordt op 16 juni 1794 een grote slag geleverd waarbij het Franse leger onder generaal Jourdan overwint, zodat vrijwel de gehele Zuidelijke Nederlanden aan Napoleon toekomen.

Omdat moeder Agnes eerder dat jaar is gestorven en alle mannen weg zijn, blijven Mathilde en haar zusje Julie alleen achter in het kleine mijnwerkershuisje. Wanneer later blijkt dat zowel vader als Guillaume, Arien en François als kanonnenvoer in de slag bij Fleurus zijn omgekomen, kun je je de wanhoop van de beide jonge vrouwen voorstellen. Over Pierre zijn totaal geen berichten vernomen.

Goede raad is duur en wanneer Julie enkele dagen later door een soldaat achteloos wordt vermoord, is Thila ten einde raad en zwerft uren door de straten van het grauwe mijnwerkersstadje. Ze wordt opgemerkt door een groepje terugtrekkende Pruisische soldaten en wordt als ‘oorlogsbuit’ gevangen genomen en meegevoerd.

De wanhoop van Thila is compleet. Uiteindelijk komt ze in Aken terecht bij een officiersgezin waar ze wordt gedwongen om als onbezoldigde dienstmeid jarenlang het vuile werk op te knappen.

Later komt Pierre terug uit de oorlog en vindt zijn ouderlijk huis verlaten door zijn familie. Hij gaat op zoek naar Thila en vindt haar na veel omzwervingen terug in Aken. Korte tijd zijn ze herenigd, maar hij verdwijnt toch weer uit haar leven.

Ten slotte huwt Mathilde op 20 maart 1820 - op vijftigjarige leeftijd - in Vaalserquartier de plaatselijke bakker Jochem Eldern. Thila overlijdt aan tuberculose op 14 juni 1824 op de leeftijd van 55 jaar.

- 3 -

Het spreekt vanzelf dat ik nieuwsgierig ben naar de oorsprong van dit verhaal, want behalve bovenstaand ‘dictaat’ heb ik geen bewuste herinneringen aan wat zich indertijd heeft afgespeeld. En zo, na ruim 200 jaar, in april 1999, heb ik de gelegenheid om terug te keren naar Farciennes.

Wanneer ik vlakbij ben en ik uitkijk over de heuvels aan de overkant van de vallei in de richting van Charleroi, herken ik, wanneer je de daarop staande huizen wegdenkt, het silhouet daarvan. In het stadje Farciennes echter, voel ik aanvankelijk helemaal niets. De straten zijn mij totaal onbekend en ook het langwerpige met jonge bomen omzoomde dorpsplein komt mij niet bekend voor. Wat wel frappant is; op het moment dat ik Farciennes binnenrij ‘ben’ ik ineens weer Thila Labruyère. "On est là" is mijn eerste gedachte. "Ik ben thuis".

Ik denk min of meer in het Frans en rij rond en probeer de kerk te vinden die wat achteraf staat. Dit Godshuis lijkt echt helemaal nergens naar. Lelijk gemetselde baksteen en bijkans zonder enige architectuur. Ik rij nog even rond door de gewelfde straatjes en voel voor het eerst dat ik hier eerder ben geweest. De huisjes zijn oud en vervallen, de straatjes smal en ik kan mij heel goed voorstellen dat een arm gezin als de Labruyère’s hier ergens moeten hebben gewoond.

Even verderop bevinden zich de resten van een grote verlaten en vervallen kolenmijn. Het terrein is afgezet met hekken en borden met ‘Interdit’ erop. Omdat het vlak achter de kerk is gelegen, moet dit de mijn zijn geweest waar Pa en de jongens hebben gewerkt. Het valt allemaal aardig op zijn plaats. De onbekende straten en het grote dorpsplein die niet herkenbaar zijn, moeten stammen uit de tijd na 1794. In 200 jaar kan er veel veranderen.

Ik stop bij de kerk. Een vrouw komt uit haar huis en vraagt wat ik wil. Ik wil weten of de kerk te bezichtigen is, maar daarvoor moet ik bij de pastoor zijn om de sleutel op te vragen. Maar dat voert me te ver. Deze kerk stamt duidelijk uit een tijd van na 1794 en ik zal er niets vinden. Bovendien vind ik het moeilijk om antwoord te geven op de vraag naar het hoe en waarom. Mijn Frans is ontoereikend en ook wanneer dat wel het geval zou zijn geweest, is het toch al dubieus om alles wat er door mijn hoofd speelt, aan zo maar iemand te willen vertellen.

Ik heb echter wel het gevoel dat wanneer ik mijn verstand zou kunnen uitschakelen en op het gevoel verder ga, wel in staat zou zijn om - in ieder geval in het plaatselijke dialect - met de vrouw van gedachten te kunnen wisselen. Dit is echter niet meer dan een gevoel, van uitproberen is nauwelijks sprake. Wel is het prettig om te constateren dat ik voor het eerst niet het gevoel heb een vreemdeling te zijn, in een Franstalig gebied maar iemand die hier ook vandaan komt. Ik speel met de gedachte dat ik in Farciennes zou zijn geboren, maar ergens anders ben opgegroeid. Op dit NU-moment stoeien de verschillende levens door elkaar heen.

Later rij ik nog een kwartiertje rond door het stadje en vertrek dan naar Fleurus. Daar is het allemaal wat minder subtiel en komt de lange rechte hoofdstraat erg bekend op mij over. Dit moet echter toch een herkenning van later zijn, want het is duidelijk een lange rechte Napoleontische weg, maar op de één of andere manier geeft dit stadje toch een gevoel van vertrouwdheid. Een plek waar ik eerder ben geweest, hoewel dat zeer zeker niet in mijn huidige incarnatie het geval is geweest. Ik eet fast food en drink Fanta ‘chez Barbara’ en mijn verblijf in deze contreien is al met al betrekkelijk kortstondig, maar geeft toch ook wel een gevoel van ‘back to the roots’ en dat voelt heel prettig.

Het is heel wonderlijk om tijdelijk iemand anders te ‘zijn,’ maar toch ook weer jezelf. Het gevoel is eigenlijk niet te beschrijven, maar ik kan mezelf ervan overtuigen dat het een goed gevoel is. Het bereiken van dit gevoel heeft inspanning gekost. De rit hierheen en weer terug was toch langer dan ik had gedacht, maar het is allemaal de moeite waard geweest en ik ben echt heel erg blij dat ik deze excursie heb gemaakt. Ik zal er lang op kunnen teren.

Zelfs de naam Labruyère is nog even opgedoken. Even voorbij Fleurus, op de terugweg via Waterloo, hangt een groot bord dat de richting aangeeft naar de golfbaan van een zekere Marc Labruyère. Een Marc kan worden uitgelegd als zijnde een merkteken, een baken. De achternaam spreekt voor zich en het woord ‘golf’ geeft voor mij de bevestiging weer van gene zijde. Wanneer er golven in mijn gedachten verschijnen, markeren die voor mij altijd een bevestiging van een voorgaande gedachte. Ik ben zeer dankbaar voor alles wat ik op deze reis ben tegengekomen

terug

What is reincarnation

-1-

Not long ago someone, let's call her Ulrike, asked me: “What is reincarnation?”She stated not to believe in the concept, but had heard about it and wondered how it would be possible that she in the country where she was born, Austria, always longed so much for the country, she is wont to call Holland, and where she, in her youth had spent a number of summers. Also every now and then it occurred to her she came on spots that seemed to be unbelievably familiar, although she for certain knew she had never been there. A rightful deja-vu feeling.

I answered her that I, strictly speaking, could not answer her, but I promised to give it a try and tell her what I had found out about the phenomenon, from my own experience, reading many books and following a number of courses.

The phenomenon that is called reincarnation, is based on the assumption that a man, unlike the common thought: ' you only live once, ' definitely has lived multiple times on this earth and will spend many more. Of course, that is not valid for the body that in my case is called Hans Brockhuis. When I come to die, when that will be, only the almighty knows, my body will no longer matter, but my spirit, or if you will, my soul will go on. Where? I’ll come back to that later. In esoteric circles we prefer to speak about someone who ' passes, ' instead of dying.

In my vision and perception the 'passing' is a complicated process, in which man succumbs his body, the so-called 'Golden Cord,' an invisible connection with the afterlife is cut and the soul, then bodiless, is escorted to a place– somewhere in the unseen world – where he or she will spend the time until it is time for a new life, a new incarnation.

What is the meaning of all this? That leaves one easy to summarize. You live and learn. During each life, each incarnation, one experiences and learns. Sometimes one wants to learn a lot and human life is too short to handle everything, ‘on the program.’ In other cases it goes fast and the intention of what people want to learn during this incarnation will be quickly fulfilled. That is one of the reasons why some die ' too young ' while someone else goes on and on through life, after more than a century, still fresh and fruity. Of course there are many more reasons why someone lives longer than another. Accidents, medical possibilities or impossibilities, good luck or misfortune, social class and the country in which one is born. Too many reasons to mention. And why will one with a serious illness pull through all right, while someone else is felled after a short illness? Who knows may say so, but in any case it is true that we, here in this sublunary world, have no say about it.

As far as I can see, everything is part of a greater plan; created by an entity you could call the Creator of everything. This creator once had an idea and from that thought he might have ensured the big bang that 13.7 billion years ago, as the scientists say, put everything in motion, that the myriads of celestial bodies in the universe continue to rotate around each other, but also that you and I may stay here on Earth. Isn’t that a 'divine' thought?

Back to the here and now. And for that matter back to ‘yesterday.’ It’s March 22nd, 1996 when my quest through the interesting world of spiritually and awareness enhancement begins. Of course there had been signs before that gave me hints there should be more between heaven and earth. Until that moment though, they had not touched me enough to gain the insight that ‘more’ should be taken very literally.

From one day on the other the world as I knew it had become endlessly larger and with some of my adventures you, reader, have already been in touch with through my website. That day some things, whispered in my ear very unexpectedly, made me realize that life as I knew it up till then was only one out of many.

The messages that came through were about a specific young woman, Thila, who was said to have been an incarnation of myself in a Walloon village, where everyone speaks French, in the Belgian Hainault region, not far from the city of Charleroi. The story takes place in 1794. A number that appeared luminous in my bedroom.
On that memorable day someone (I then had no idea who) passed on a number of facts. After I was able to verify some of those, I settled down and prepared myself for anything that would come. It turned out that the main character in this episode, Thila Labruyère, would have been a previous incarnation of me. Honestly I found that quite shocking – I knew nothing about these matters at the time and had the same questions as Ulrike from the beginning of this article – to discover that I would have been a woman in a previous life. Anyway, I'll not deny you Thila's story.

- 2 –

Mathilde Labruyère was born on the 14th of August 1769 as the fourth child and first daughter of Pierre and Agnes Labruyère in a poor family of mineworkers in the Southern Netherlands, which is the French-speaking part of present day Belgium. They lived in the small village of Farciennes, not far from the city of Charleroi.

As is common in those days, is the eldest son named after father Pierre. The second son is called Guillaume; the third probably Arien. Then follow Mathilde (Thila), François and Julie.

Mother Agnes is weak, wherefore Thila has to take care of the house at a very young age, while father Pierre and the boys - as soon as they have reached the right age – have to earn their daily living in the local coal pit.

When Thila is 25 years old, Napoleon’s army’s enter Charleroi and crimp father Pierre and the four boys to fight against the armies of Prussia and Austria. They draw together near Fleurus, which is about 10 kilometers northward, where a big battle is fought on the 16th of June 1794. The French army under general Jourdan wins, causing almost the entire Southern Netherlands to become due to Napoleon.

While mother Agnes died earlier that year and all men were gone, Mathilde and her little sister Julie now live alone in the small miner’s house. When later it turns out that father as well as Guillaume, Arien and François died like canon flesh in the battle at Fleurus, you can imagine the despair both young women feel. About Pierre there is no news at all.
Good counsel is dear and when some days later Julie is heedlessly murdered by a soldier, Thila is desperate and wanders for hours through the streets of the grey mining town. Then and there she is noticed by a group of retreating Prussian soldiers and is captured as ‘spoils of war’ and taken away with them.

Thila’s desperation is complete. She ends up in Aix-la-Chapelle in what is now called Germany in an officers’ family where she is forced to work as an unpaid housemaid and do the dirty work for years.

Sometime later Pierre returns from the war and finds his parental house abandoned by his family. He leaves in search for Thila and after many wanderings he finds her back in Aix-la-Chapelle. They are together for a while, but he disappears from her life forever.

In the end Mathilde marries the local baker Jochem Eldern on March 20th 1820 – she is fifty then - in Vaalserquartier, near the Dutch border. She dies from tuberculosis on the 14th of June 1824 at the age of 55.

- 3 –

It is natural that I am curious where the roots of this tale are lying, because this was ‘dictated’ to me and furthermore I have no conscious memories of what has happened back then. And so, after more than 200 years, in April 1999, I get a chance to return to Farciennes.

When I am close and I look away over the hills in the direction of Charleroi on the other side of the valley, I recognize its silhouette when I think away the houses on the hills. In the small town of Farciennes I initially feel nothing. The streets are totally unknown to me and so is the square with the young trees in the middle of the village. What strikes me though; the moment I ride into Farciennes I suddenly ‘am’ Thila Labruyère. "On est là," is my first thought. "I am home."

I think in French, more or less, ride around and try to find the church that is not in the centre. This house of God looks like nothing. Ugly bricks and almost no architecture. I ride around the narrow streets some more and for the first time I get the feeling that I have been here before. The houses are old and badly maintained, the streets are arched and I can imagine a poor family like the Labruyère’s must have lived here somewhere.

A little further I see the remains of a big abandoned coal pit. The premises are surrounded by fences and large signs that say ‘Interdit’ (entrance prohibited). Because it is situated right behind the church, this must have been the mine where Dad and the boys used to work. It works out rather fine this way. The unknown streets and the square I don’t recognize must have been built after 1794. In 200 years a lot can change.

I stop at the church. A woman comes out of her house and asks me what I want. I want to know whether I can take a look in the church, but therefore I have to go see the priest to ask for the key. I don’t want to go that far. This church is obviously built after 1794 and I will find nothing interesting there. On top of that I find it hard to answer if they ask me why. My French is not good enough and even if it had been, it is dubious enough to tell just anybody what is going on in my head.

I have the feeling though, that when I would turn off my brains and follow my heart, I would be able to talk to the woman, at least in the local dialect. This is no more than a hunch though; I dare not try it out. It is nice though to conclude for the first time not to feel like a stranger in a French speaking area, but like someone that is from here as well. I get the eerie feeling I was born in Farciennes, but grew up elsewhere. In this NOW moment the different lives play hide and seek with each other.

Later I ride around town for fifteen more minutes and leave for Fleurus. There it is all less subtle and the long straight main road looks very familiar. This must be a familiarity from later, because it is clearly a straight Napoleonic road, but one way or the other this town looks familiar. A place where I have been before, certainly not in my present incarnation, though. I eat Fast food and drink Fanta ‘chez Barbara’ and my stay in these parts is fairly short, but gives me a feeling of ‘being back to the roots’ and it feels great.

It is miraculous to ‘be’ someone else but, at the same time, still be you. Actually the feeling is indescribable, but I can convince myself that it is a good feeling. To get to this feeling has cost me a lot of trouble, though. The ride back and forth was longer than I expected, but it is all worth it and I am really very glad I made this excursion. It will last me a long time.

Even the name Labruyère came by. Just out of Fleurus, on the way back via Waterloo, a big sign shows the way to Marc Labruyère’s golf course. A marc can be interpreted as a sign, beacon. The last name speaks for itself and the word ‘golf’ confirms it from behind the veils. Always when a wave (golf in Dutch) appears in my thoughts they always mark a confirmation of a former thought. For all I encountered on this trip I am very grateful.

back

Was ist Reinkarnation

  • 1 -

Vor einiger Zeit wurde ich von jemand, nennen wir sie Ulrike, gefragt, was Reinkarnation beinhalte. Sie sagte, nicht daran zu glauben, aber sie hatte davon gehört und fragte mich, wie es dazu kam, dass sie sich in dem Land, in dem sie geboren ist, in Österreich, immer so nach dem Land sehnte, das sie Holland zu nennen pflegt, und wo sie in ihrer Jugend eine Reihe Sommer verbracht hatte. Auch kam es ab und zu vor, dass sie an Orte kam, die ihr unglaublich bekannt vorkamen aber von denen sie sicher wusste, dass sie da noch nie zuvor gewesen war. Ein richtiges Déjà-Vu-Gefühl also.

Ich antwortete ihr, dass ich darauf genau genommen keine Antwort geben konnte, aber dass ich versuchen könnte, ihr zu erzählen, was ich aus meiner eigenen Erfahrung, vom Lesen vieler Bücher und dem Folgen einer Reihe von Kursen darüber erfahren hatte.

Das Phänomen, dass Reinkarnation genannt wird, basiert sich auf der Annahme, dass ein Mensch, im Gegensatz zur gängigen Überzeugung 'man lebt nur einmal,' sehr wohl mehrere Male auf dieser Erde war und auch wieder sein wird. Natürlich gilt das nicht für den Körper, der in meinem Fall Hans Brockhuis heißt. Wenn ich sterben werde, (wann das sein wird, weiß nur der Allerhöchste) spielt mein Körper keine Rolle mehr, aber der Geist, oder wenn man so will die Seele, wird weiterleben. Wo? Darauf komme ich später zurück. Wir sprechen in esoterischen Kreisen dann auch lieber von ‚hinübergehen‘ statt von sterben.

In meiner Vision und Wahrnehmung ist der Übergang ein komplizierter Prozess, in dem der Mensch seinen Körper ‚ablegt,' die sogenannte 'goldene Schnur,‘ eine unsichtbare Verbindung mit dem Jenseits, durchtrennt wird und die dann körperlose Seele  an einen Platz begleitet wird–irgendwo in der unsichtbaren Welt- wo sie einige Zeit verbringt, bis es Zeit ist für ein neues Leben, eine neue Inkarnation.

Was ist der Sinn hiervon? Dass lässt sich einfach zusammenfassen. Man lebt und lernt. Während jedes Lebens, jeder Inkarnation, macht man Erfahrungen und lernt man. Manchmal möchte man viel lernen und ist ein Menschenleben zu kurz, um alles, was auf dem Programm steht, zu verarbeiten. In anderen Fällen geht es schnell und ist die Absicht von dem, was man während dieser Inkarnation lernen wollte, schnell erfüllt. Das ist einer der Gründe, warum der Eine 'zu jung' stirbt, während ein Anderer nach mehr als einem Jahrhundert noch frisch und fröhlich durchs Leben geht. Natürlich gibt es noch mehr Gründe, warum das eine Leben länger dauert als das andere. Unfälle, medizinische Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, Glück oder Unglück, die soziale Schicht und das Land, in dem man geboren ist. Zu viel um alles zu nennen. Und warum überlebt der eine mit einer schweren Krankheit, während ein anderer nach kurzer Krankheit dahingerafft wird? Wer es weiß, darf es sagen, aber auf jeden Fall ist es so, dass wir hier in dieser sublunaren Welt darüber nichts zu bestimmen haben.

Soweit ich es sehe, ist alles Teil eines größeren Plans, erstellt von einer Entität, die man den Schöpfer von allem nennen könnte. Dieser Schöpfer hatte einmal eine Idee und hat ausgehend von diesem Gedanken vielleicht wohl dafür gesorgt, dass der Urknall vor 13,70 Milliarden Jahren, wie die Wissenschaftler sagen, alles in Gang setzte, dass sich die Myriaden von Himmelskörpern im Universum weiterhin umeinander drehen, aber auch, dass Sie und ich hier auf der Erde bleiben können. Ist das nicht ein himmlischer Gedanke?

Zurück ins Hier und Jetzt. Eigentlich zurück zu 'Gestern.' Es ist der 22. März 1996, als meine Suche durch das faszinierende Reich der Spiritualität und Bewusstwerdung ihren Anfang nimmt. Natürlich gab es schon davor Anzeichen, die mir gezeigt hatten, dass es mehr geben müsste zwischen Himmel und Erde. Allerdings hatten die mich bis zu diesem Moment noch nicht so sehr berührt, dass ich erkannt hätte, dass dieses 'mehr' sehr wörtlich genommen werden sollte.

Von einem Tag zum anderen war die Welt, wie ich sie kannte, unendlich viel größer geworden und einige von meinen Abenteuern haben Sie bereits auf meiner Seite lesen können. An diesem Tag wurden mir total unerwartet Dinge in mein Ohr geflüstert, die mich erkennen ließen, dass das Leben wie ich es bis dahin lebte, nur eines von vielen war.

Die Berichte, die durchkamen, gingen im Speziellen um eine junge Frau, Thila, die eine frühere Inkarnation von mir gewesen sein soll, in einem französischsprachigen Dorf in der belgischen Hennegau Region, nicht weit von Charleroi. Die Geschichte spielt im Jahr 1794, eine Jahreszahl, die sozusagen leuchtend in meinem Zimmer erschien. An diesem denkwürdigen Tag wurden mir von jemandem (ich hatte damals keine Ahnung von wem) eine Reihe von Tatsachen durchgegeben. Nachdem ich einige dieser Umstände habe überprüfen können, machte ich mich bereit für alles was noch kommen würde. Es stellte sich heraus, dass die Hauptfigur in dieser Geschichte, Thila Labruyère, eine frühere Inkarnation von mir gewesen ist. Ehrlich gesagt fand ich es damals ziemlich schockierend, um zu entdecken, dass ich in einem früheren Leben eine Frau gewesen sein soll, denn ich wusste zu diesem Zeitpunkt nichts über diese Dinge und hatte die gleichen Fragen wie Ulrike vom Beginn dieses Artikels. Wie auch immer, ich werde Ihnen Thila’s Geschichte nicht vorenthalten.

- 2 –

Mathilde Labruyère wurde am 14. August 1769, als viertes Kind und erste Tochter von Pierre und Agnes Labruyère in einer armen Bergarbeiter-Familie in den ehemaligen südlichen Niederlanden, heute Wallonien, Belgien, geboren. Sie lebten in dem Dorf Farciennes, nicht weit von Charleroi.

Der älteste Sohn ist wie gebräuchlich nach Vater Pierre benannt. Der zweite Sohn heißt Guillaume; der dritte wahrscheinlich Arien. Dann folgen Mathilde (Thila), François und Julie.

Mutter Agnes ist kränklich, sodass Thila schon früh den Haushalt versorgen muss, während Vater Pierre und die Jungen – sobald sie das Alter dafür erreicht haben –im örtlichen Kohlenbergwerk ihr tägliches Brot verdienen müssen.

Als Thila 25 Jahre alt ist, ziehen die Armeen Napoleons in Charleroi ein und rekrutieren Vater Pierre und die vier Jungen für den Kampf gegen die Armeen Preußens und Österreichs, die sich in der Nähe des ca. 10 km nördlich gelegenen Fleurus versammeln. Bei Fleurus findet am 16. Juni 1794 eine große Schlacht statt, in der die französische Armee unter General Jourdan gewinnt, sodass nahezu die gesamten südlichen Niederlande Napoleon zufallen.

Weil Mutter Agnes früher in diesem Jahr verstorben ist und alle Männer fort sind, bleiben Mathilde und ihre jüngere Schwester Julie allein in der kleinen Bergmanns-hütte zurück. Als sich später herausstellt, dass der Vater, sowie Guillaume, Arien und François als Kanonenfutter in der Schlacht bei Fleurus umgekommen sind, kann man sich die Verzweiflung der beiden jungen Frauen gut vorstellen. Über Bruder Pierre gibt es gar keine Nachrichten.

Guter Rat ist teuer und als Julie ein paar Tage später gedankenlos von einem Soldaten ermordet wird, ist Thila verzweifelt und durchquert stundenlang die Straßen des grauen Bergwerksstädtchens. Da wird sie von einer Gruppe zurückkehrenden preußischen Soldaten bemerkt und als 'Kriegsbeute’ gefangen genommen und mitgeführt.

Die Verzweiflung von Thila ist komplett. Schließlich kommt sie in Aachen bei einer Offiziersfamilie zurecht, wo sie für Jahre gezwungen wird, als unbezahlte Dienstmagd die Drecksarbeit zu erledigen.

Später kommt Pierre aus dem Krieg zurück und findet sein Elternhaus verlassen vor.  Er geht auf die Suche nach Thila und findet sie nach vielen Irrwegen in Aachen wieder. Für kurze Zeit sind sie wieder vereint, aber dann verschwindet er doch wieder aus ihrem Leben.

Schließlich heiratet Mathilde am 20. März 1820 im Alter von fünfzig Jahren den lokalen Brotbäcker Jochem Eldern aus Vaalserquartier, nahe der holländischen Grenze. Thila stirbt am 14. Juni 1824 im Alter von 55 Jahren an Tuberkulose.

- 3 -

Man wird verstehen, daß ich neugierig bin nach den Wurzeln dieser Geschichte, denn außer dem oben genannten 'Diktat' habe ich keine bewussten Erinnerungen an was damals passiert ist. Und so habe ich, nach mehr als 200 Jahren, im April 1999 die Gelegenheit, um nach Farciennes zurückzukehren.

Als ich in der Nähe bin und ich die Hügel auf der anderen Seite des Tals in Richtung Charleroi überblicken kann, erkenne ich, wenn ich die dort stehenden Häuser wegdenke, die Silhouette davon. Im Städtchen Farciennes dagegen fühle ich am Anfang absolut nichts. Die Straßen sind mir völlig unbekannt, und auch der längliche, mit jungen Bäumen bepflanzte Dorfplatz kommt mir nicht bekannt vor. Auffallend ist jedoch: in dem Moment, in dem ich in die Stadt hineinfahre‚ ' bin' ich plötzlich wieder  Thila Labruyère. "On est là,” ist mein erster Gedanke. "Ich bin zuhause."

Ich denke mehr oder weniger Französisch, fahre herum und versuche die Kirche zu finden, die etwas abgelegen liegt. Dieses Gotteshaus sieht echt nach nichts aus. Hässliches Mauerwerk und fast gänzlich ohne Architektur. Ich fahre noch etwas in den kurvigen Straßen umher und zum ersten Mal fühle ich, dass ich hier schon einmal gewesen bin. Die Häuser sind alt und verfallen, die Straßen schmal, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass eine arme Familie wie die Labruyère‘s hier irgendwo gelebt haben müssen.

Ein Stückchen weiter sind die Überreste einer großen verlassenen und verfallenen Kohlengrube zu finden. Das Gelände ist mit Zäunen und Schildern mit 'Interdit' (Eingang untersagt) abgeriegelt. Da es direkt hinter der Kirche gelegen ist, muss es die Mine gewesen sein, wo der Vater und die Jungen gearbeitet haben. Soweit ist alles ziemlich klar. Die unbekannten Straßen und der große Dorfplatz, die nicht erkennbar sind, müssen aus der Zeit nach 1794 stammen. In 200 Jahren kann sich viel verändern.

Ich halte an der Kirche. Eine Frau kommt aus ihrem Haus und fragt, was ich will. Ich möchte wissen, ob die Kirche zu besichtigen ist, aber dafür soll ich den Pfarrer um den Schlüssel fragen. Aber das geht mir zu weit. Diese Kirche stammt offenbar aus der Zeit nach 1794, und ich werde dort nichts finden. Außerdem finde ich es schwierig, die Fragen nach dem Wie und Warum zu beantworten. Mein Französisch ist unzureichend und auch wenn das nicht der Fall wäre, ist es doch zweifelhaft, ob ich einfach alles irgendjemandem erzählen will, was mir durch den Kopf geht.

Ich habe jedoch das Gefühl, dass, wenn ich meinen Verstand ausschalten könnte und nach meinem Gefühl weiter machte, ich imstande wäre, um zumindest im hiesigen Dialekt mit der Frau Gedanken austauschen zu können. Aber das ist nicht mehr als ein Gefühl, ich wage es nicht auszuprobieren. Es ist aber angenehm zu bemerken, dass ich mich zum ersten Mal nicht als ein Fremder fühle in einer französischsprachigen Gegend, sondern wie jemand, der von hier stammt. Ich spiele mit dem Gedanken, dass ich in Farciennes geboren sein könnte, aber anderswo aufgewachsen bin. In diesem Moment aber geistern die verschiedenen Leben in mir herum.

Später fahre ich noch ein Viertelstündchen im Städtchen umher und reise dann ab nach Fleurus. Dort ist alles ein bisschen weniger subtil und wirkt die lange, gerade Hauptstraße für mich sehr vertraut. Das muss wohl ein Wiedererkennen von später sein, denn es ist klar, dass dies eine lange, gerade, napoleonische Straße ist. Dennoch weckt dieses Städtchen auf die eine oder andere Weise ein Gefühl von Vertrautheit in mir. Ein Ort, an dem ich schon einmal gewesen bin, obwohl das sicherlich nicht in meiner jetzigen Inkarnation der Fall gewesen ist. Ich esse Fast-Food und trinke Fanta 'bei Barbara' und mein Aufenthalt in diesem Teil ist relativ kurz, vermittelt mir aber ein Gefühl von ' zurück zu den Wurzeln,‘ und das fühlt sich sehr angenehm an.

Es ist sehr merkwürdig, um vorübergehend jemand anderer zu 'sein,‘ und doch auch wieder man selbst. Das Gefühl ist eigentlich nicht zu beschreiben, aber ich kann mich selbst davon überzeugen, dass es ein gutes Gefühl ist. Das Erreichen dieses Gefühls hat Anstrengungen gekostet. Die Fahrt hierher und zurück war länger als ich gedacht hatte, aber es ist alles die Mühe Wert gewesen und ich bin wirklich sehr froh, dass ich diesen Ausflug gemacht habe. Ich werde lange davon zehren können.

Sogar der Name Labruyère ist noch einmal kurz aufgetaucht. Nicht weit von Fleurus, auf dem Rückweg über Waterloo, weist ein großes Schild nach dem Golfplatz eines gewissen Marc Labruyère. Ein ‚Marc‘ kann interpretiert werden als eine Marke, ein Kennzeichen. Der Nachname spricht für sich und das Wort Golf (auf Deutsch ‘Welle‘), ist für mich eine Bestätigung aus dem Jenseits. Immer wenn Wellen in meinen Gedanken erscheinen, bedeutet es für mich eine Bestätigung von früherem Denken. Ich bin ich sehr dankbar für alles, was mir auf dieser Reise begegnet ist.

zurück