Running Fox
 
  R U N N I N G F O X P A P E R S
 
     
  oktober 2014 - Van, voor en door mijn lezers  
     
  Jubileumnummer - 14e jaargang nummer 100  
   

Het is met buitengewoon genoegen dat ik hierbij mijn 100e nieuwsbrief presenteer. Ik heb gemeend deze brief aan mijn lezers op te moeten dragen. Zonder jullie was dit allemaal niet mogelijk geweest. Ik laat vandaag dan ook alle lezers aan het woord die iets hebben willen bijdragen aan deze bijzondere uitgave. Ik dank jou, lezer, hart-elijk dat jij deel uitmaakt van de wereld van Running Fox.

Serenity

Quotation of the month

'Arcturum'

Aangereikt door Martin Pleiades en Martha Hart

 

-- Ik ging door een gouden poort, stopte een tijdje, snoof aan de rozen... en toen wist ik het... het was tijd.

Michelangel

Van, voor en door mijn lezers

Hans Brockhuis

Vorige maand, in nieuwsbrief nummer 99, hebben ik en jij niet minder dan 99 aspecten van spiritualiteit behandeld. Nu, voor deze nieuwsbrief, die ik van, voor en door mijn lezers heb samengesteld, zou het buitengewoon eenvoudig zijn geweest om die te vullen met 100 artikelen die in de loop der jaren allemaal door mijn lezers zijn geschreven en gedeeld via Running Fox. Dat zou teveel van het goede zijn. Wat ik hier wel presenteer is een verzameling artikelen – allemaal recent - waarin tot uitdrukking komt dat de weg van Running Fox behoorlijk veelzijdig is en dat er in dit samenspel tussen jou en mij iets heel bijzonders tot stand is gekomen. Ik dank jullie wel voor al deze boeiende interacties.
Hands

Mijn Buddy Hans

 

Myriah Krista Walker

 

Hans is één van die zeldzame vrienden die je leven inrollen als een lieflijk liedje. In het begin is de melodie nieuw en toch ook weer griezelig bekend. Een glimlach en een gevoel van harmonie brengend als je het maar wilt horen. Steeds bemoedigend, bekrachtigend, steunend, is hij altijd mijn grootste fan, helper, vertrouweling, broeder en partner in het Lichtwerk geweest. Voor altijd een helper en medewerker in het Licht.

Levensboom

100 x Running Fox

 

Ginie Abbring Hingst

 

De diepgaande spirituele verhalen van Hans Brockhuis geven de mensen inzicht in een diepere betekenis van het leven. Vele van deze inspirerende vertellingen boeien me enorm; het is net alsof ik erin meegevoerd word. Als voorbeeld noem ik die van de reis door het Heelal, de vrede van Munster, het leven na de dood, de ongeziene werelden en andere.

Connection

Familiegevoel

John Cali

In de eerste plaats wil ik onze goede vriend Hans ter gelegenheid van de 100e Running Fox nieuwsbrief, van harte feliciteren. Hopelijk zullen er nog veel memorabele mijlpalen in je prachtige werk komen.

Toen Hans, jaren geleden, met zijn nieuwsbrieven begon, was ik een van de eerste lezers. Het is een opwindende reis geworden en ik kijk uit naar nog veel meer brieven in de komende jaren.

Ik beschouw Hans en zijn vrouw Annie als goede vrienden. Hoewel we elkaar in dit leven nooit face-to-face ontmoet hebben, is onze band erg sterk. Er is hier zeker sprake van een familiegevoel.

Sign of the sun

Mijn eerste Running Fox

 

Mara Oldenburg

 

Toen ik in het voorjaar van 2002 mijn eerste Running Fox Paper las, realiseerde ik me dat ik het in mijn leven niet altijd even goed had gedaan. In die brief stond een artikel van waaruit ik mijn innerlijke zijn kon heroverwegen. Ik was kort daarvoor vanuit Engeland naar Nederland gekomen, hals over kop getrouwd, en kon niet helemaal met alle nieuwigheden waar ik mee te doen kreeg, omgaan.

Gelukkig waren er Engelse versies van de nieuwsbrieven, zodat ik het allemaal goed  kon begrijpen. Toen mijn echtgenoot was gestorven, bedacht ik mij dat er zich aspecten in het leven kunnen voordoen die op een andere manier bekeken kunnen worden dan ik voorheen had gedaan. Je leert door je ervaringen en vaak is dat een bijzonder harde les.

Hearthand

Spiritualiteit is ontvankelijkheid

 

Rev. Karen Lee Samson

 

Spiritualiteit is ontvankelijkheid, maar ook een proces, een weten, een verbinding en de verdere groei naar onze ultieme schepper - God = zuivere geest en liefde als één.

  • Ten eerste is er ons causale lichaam: ook wel het ‘energie lichaam’ genoemd. Het bevat ons karma – de blauwdruk voor elke incarnatie die we beleven.
  • Dan is er onze hogere geest; het verbindt, ontvangt en verwerkt onze kennis van de wijsheid van het hogere universele weten.
  • Vervolgens hebben we ook een hemels lichaam: Het deel van ons dat pure erkenning van onze ziel weerspiegelt en actie en omstandigheden in het leven voortbrengt.
  • Tot slot bezitten we wat het geestelijk etherische lichaam wordt genoemd: dit is waar we multi-dimensionale situaties ervaren. Het Leven is vloeibaar etherisch en van een niet-fysieke aard die steeds naar een hogere essentie reikt
New world

Wat is Running Fox?

 

Loes Flendrie

Iedereen van ons heeft ze gehad en heeft ze: de kiertjes waardoor je steeds een glimp opvangt van de wereld, die langszij en onder en bovenop en altijd IS.
De wereld waarover het beter is niet te praten, dat leer je al als klein kind. Dus dat doe je meestal maar niet, gewaarschuwd met onzichtbare wijzers.

Later in het leven, als je een gehoorzaam lid van de vergeetachtige maatschappij bent geworden, ga je moeiteloos meedoen het vergeten te propageren, wat zeg ik?
Het vergeten voor te schrijven.

Shambala

Shambala Eenheid en Running Fox

 

Ian Henderson & Marjo van Weenen

Recentelijk hebben wij een artikel geschreven over de stand van zaken voor de mensheid anno eind 2014. We hebben het toegevoegd aan de Shambhala Eenheid materialen. Dat is allemaal via deze link te vinden. Het gaat erover hoe de mensheid momenteel in een fase vertoeft van ‘in de baarmoeder zitten’, wat in feite een overgang van transformatie naar transmutatie inhoudt.

Sommigen zijn er bijna doorheen en bevinden zich dus al in de geboortekanaal, wat in werkelijkheid een tijd van stilte en voorbereiding is. Anderen zien hun leven op vele manieren veranderen. Die zijn wedergeboren en mogen aan hun nieuwe leven wennen.

Running fox levert mensen via de vele artikelen van hemzelf en anderen, ideeën en tips om dit proces te ondergaan. Wij zouden willen zeggen: Een zeer waardevolle toevoeging voor ieders reis.

Magda

Voor hen die ontwaken

 

Marja Tames

Alles verbonden
Liefde, God, Jij
Soms voelbaar,
in gebaar
Klein of groot.

Als jij de weg
kwijt bent
En leven lijkt zwaar
Herinner je dan weer
Dat Ik overal
aanwezig ben
En voel
het keer op keer.

Wereldhanden

Running Fox, een toevalstreffer?

 

Roely Anema

Al voor ik een woord kon lezen schreef ik. Mijn handschrift had net zulke mooie schuine letters als dat van mijn moeder. Hele verhalen schreef ik, heerlijk vond ik het. Toen ik wat ouder werd deed mijn eerste dagboek zijn intrede; er zouden er nog heel veel volgen. Veel later begon ik ook mijn dromen op te schrijven. Trouw hield ik niet alleen een dagboek, maar ook een nachtboek bij.

Het gaf me veel inzicht over allerlei gebeurtenissen in en om me heen en ik vond het ook een prettige, heldere manier van feedback krijgen. Mede hierdoor zijn er twee overtuigingen een krachtige leidraad in mijn leven geworden.

  • Alles kan want alles is waar én niet waar
  • Toeval bestaat niet, het valt je toe.
Loslaten

Wil jij het verjongingsproces van je lichaam nu activeren?

Reint Gaastra

“Oud worden? Dat moet je niet willen. Het is verschrikkelijk om hulpbehoevend te zijn. Pijnen te lijden, bedlegerig te worden. Om zo aan je einde te komen.” Dat kreeg ik onlangs van een goede bekende te horen. Maar er waren meer mensen die mij van alles toevertrouwden toen ik vertelde dat ik met Gabriela de ‘Creëer een Lang Leven-cursus’ ga geven. “Als het je tijd is, is het je tijd.”, “Je moet niet oud willen worden, en zeker geen 100, want je wilt je kinderen toch niet overleven? Dat is het ergste wat er is!”

We zitten vol negatieve overtuigingen over oud worden. Dat doodgaan synoniem is voor ‘over-lijden’ geeft al aan dat wij ouder worden associëren met lijden. Maar zo zijn er veel collectieve overtuigingen rond ouderdom waarmee we ‘ingeprint’ zijn. Het hebben van een pensioenleeftijd is in wezen ook zo’n voorgeprogrammeerde factor. En wat te denken van kwalificaties als ‘Ouden van dagen’ en ‘bejaarden’? We zitten vol aannames over ‘oud’. Meegekregen vanuit de media, kerk of werk of de familie waarin we zijn geboren.

Hemelhand

De intergalactische mens

Micha Beuger
Het is alom gebruikelijk om de transformatieprocessen van onze Aarde in relatie te zien met onze Galactische Federatie, dus min of meer beperkt tot onze eigen Melkweg. Slechts weinig lichtwerkers werken ook intergalactisch, dat wil zeggen tevens met andere melkwegstelsels. Dit komt vrijwel altijd neer op verbinding met het Andromedanevel melkwegstelsel. Dit stelsel is circa tweemaal zo breed als het onze. De meeste beschavingen aldaar zijn ons, zowel in spiritualiteit als in technologisch opzicht, tientallen miljoenen jaren vooruit. Er zijn aardig wat mensen, waarvan ik er een handvol heb ontmoet die weten, meestal al zowat hun hele leven, dat zij oorspronkelijk van Andromeda afkomstig zijn. Merkwaardig genoeg, ontdekte ik dit over mijzelf pas in de zomer 2013.

Giver

Reacties

En daar was Running Fox. Een wegwijzer in het avontuur van het leven….? Maar misschien is dit wat te hoogdravend gezegd.

In elk geval is het altijd een wegwijzer op de snelweg van de haastige Westerse geest voor mij en helpt het om dingen te verwoorden die meestal zo slecht te verwoorden zijn
Loes Flendrie

Congratulations on your many years of writing such a wonderful newsletter! I love reading and sharing your amazing work with others! 
Rev. Karen Lee Samson

Thank you Running Fox, for the blessings you’ve given to me, and the many blessings you share with the world. Raising my cup to the next 100.
Myriah Krista Walker

Hans, jij bent het Zonnetje voor velen met de mooie diepgaande spirituele verhalen op Running fox. Het was en is nog steeds genieten. Je bent een voorbeeld voor velen!
Ginie Abbring Hingst

It is the power of Hans’ Running Fox Papers to always know how to look at an interesting topic from different perspectives.
Mara Oldenburg

Al jaren ben ik op deze nieuwsbrieven geabonneerd. Ik lees ze aandachtig en sla ze altijd meteen op. Het is voor mij steeds een genoegen om Hans, zijn gezinsleden en spirituele medewerkers te ontmoeten.
Micha Beuger

 

Hans and Annie are part of my spirit family. I am deeply grateful to them for the love they've shown me over many years, and for always being there. Thank you, Hans and Annie! You are my family. God bless you both!
John Cali

Running fox levert de mensen via de vele artikelen van hemzelf en anderen, ideeën en tips om naar de tijd van transmutatie te komen. Wij zouden willen zeggen: Een zeer waardevolle toevoeging aan eenieders reis.
Ian Henderson en Marjo van Weenen

Het eerste wat ik de ochtend na deze droom deed was de website van Running Fox, haast ademloos, doorlezen. Ik was totaal verrast over het aanbod. Natuurlijk heb ik na het lezen contact gezocht met Hans Brockhuis. Gelukkig is er een heel prettig en open contact op gevolgd.
Roely Anema