Running Fox
 
  R U N N I N G F O X P A P E R S
 
     
  september 2014 - Wat is spiritualiteit?  
     
  14e jaargang nummer 99  
   

veer

Citaat van de maand

Jakob Lorber
-- Wie Mij tegemoet treedt in de stilte van zijn hart, zal Mij ontmoeten...
Morgenland

Nada Kronieken # 99

Hans Brockhuis

Niet zo heel lang geleden vroeg een plaatselijke dominee, die lucht had gekregen van mijn Running Fox werk, mij uit om hem uit de doeken te doen wat spiritualiteit behelst. Immers, mijn website, en alles wat daarmee te maken heeft stond en staat vol met stichtelijke woorden als onafhankelijk van een bepaalde geloofsrichting, los van vaste dogma’s en stellingen, en dergelijke.

Behalve dat ik begreep dat dergelijke denkwijzen hem als zielenherder moesten raken, wist ik ook dat het een goede vraag was die ik niet zomaar uit de losse pols wist te beantwoorden. Ik zei hem dan ook dat ik alleen wist wat spiritualiteit voor mijzelf betekent en dat ik te zijner tijd een nieuwsbrief zou wijden aan dit veelzijdige onderwerp.

Spiritualiteit

Wat verstaan we onder spiritualiteit?

Angel

 

In deze tijd waarin je te hooi en te gras deze term hoort gebruiken, rijst onwillekeurig de vraag wat spiritualiteit nu eigenlijk inhoudt. Het blijkt voor nogal wat interpretaties vatbaar te zijn.

Het woord spirit verwijst naar het geestelijke aspect en in dat kader laat de betekenis zich raden. Spiritualiteit heeft te maken met je geestelijke ontwikkeling. Vaak wordt spiritualiteit verward met paranormaal zijn, maar er is wel degelijk verschil. Als je paranormaal begaafd bent, hoef je niet perse spiritueel ontwikkeld te zijn, terwijl als je jezelf spiritueel ontwikkelt, je als het ware als vanzelf ook op paranormaal gebied ontwikkeld wordt. Je zou kunnen zeggen dat de weg van spiritualiteit te maken heeft met een toenemend bewustzijn en Godsbesef door het terugkomen bij je goddelijke kern, waarin de liefde als universele kracht zich in en door je gaat manifesteren. Door de groeiende kracht van liefde en licht in jezelf zul je steeds meer je onbegrensde mogelijkheden op velerlei gebied, dus ook op paranormaal gebied, leren kennen.

Tals with animals and nature

Talks with Animals and Nature

Het nieuwe boek van Myriah Krista Walker is verschenen

 

Meer info is te krijgen via deze link. Gesigneerde exemplaren, buiten de Verenigde Staten, zijn verkrijgbaar door met Myriah contact op te nemen:  myriah@grassesroot.com. Het boek is ook verkrijgbaar via: Amazon.com en voor Europa: Amazon UK.

 

Meer dan 12 jaar na haar eerste boek: In gesprek met de vier jaargetijden; met 41 meditaties, een voor elke week van het jaar, schreef Myriah Krista Walker een nieuw boek: TALKS WITH ANIMALS AND NATURE; bridging de communication gap with all life. Dit grootse kleine boek biedt de lezer een adembenemende collectie gedachten uitwisselingen met de natuur in het algemeen en met dieren in het bijzonder. Alle verhalen brengen verheffende en verrassende boodschappen over. Myriah’s ervaringen laten zien dat de natuur een actieve rol speelt in het proces van bewustzijnsverheffing. Van elementaire communicatietechnieken, tot aangrijpende boodschappen van haar familie uit het ‘andere leven’, schenkt Myriah de lezer een manier om de wereld op een nieuwe wijze te ontdekken en laat zien hoe ook jij deel kunt nemen aan zinvolle informatieoverdracht met alles wat leeft.

Als jong meisje flirtte Myriah in gesprekken met het gras, de bomen en de dieren, zowel de reële en imaginaire; voor haar was er geen verschil. Toen ze ouder werd, realiseerde ze zich dat niet iedereen de stem van de rivieren, rotsen en raven kon horen. Haar mogelijkheden daartoe stopten nooit. Dit boek wil, van de mieren die bidden voor wereldomvattende liefde, via de liefdevolle aandacht van de gieren tot de fluistering van eeuwenoude bomen, je inspireren om de wereld op een nieuwe manier te bekijken.

Een spirituele wereld. Een nooit eindigende reis van de ziel. Een mysterieus woud gehuld in een koude mist. Eindeloze bossen met ontelbaar karakteristieke bomen. Prachtige naaldbomen maar ook loofbomen, die alle hun eigen zalige verhalen met zich meedragen. Vroege dauwdruppels, zichtbaar op hun bladeren zeggen duidelijk een nieuwe dag aan. Een gevoel van verliefdheid voor deze plek, maar ook voor de roze inspirerende hemel kan ik niet onderdrukken.

Modron agenda 2015

Magie van Scheppingskracht

 

Modron Vrouwenagenda 2015

Caroline Groeneveld

Eik

Hans Brockhuis

 

Het is prachtig weer. Niet te warm, niet te koud en er staat praktisch geen wind. Ik zit op een bankje in het park. Het is niet zomaar een bankje, maar het staat op mijn favoriete plek, onder een prachtige grote oude eik. Een leeuwerik jubelt en is mét mij blij dat het zomer is. De bomen om mij heen stralen en vertellen mij dat zij gezond zijn en goed worden verzorgd door de regen die regelmatig valt èn door de veelvuldige zonneschijn. Zon en regen zijn onontbeerlijk voor ons allen, maar zeker ook voor deze schijnbaar roerloze wezens.

Road to heaven

 

Gesteld door Ewald Wagenaar van Koorddanser aan Yolanda Rijks van het Eeuwig Leven Instituut en Hans Brockhuis van Running Fox. Dit naar aanleiding van het symposium over de wonderen en de wetenschap rondom de dood. Zie hiernaast.

 

Symposium over de wonderen en de wetenschap rondom de dood. Zondag 28 september in Harderwijk.

Er is meer tussen hemel en aarde ...  dat denken veel mensen, maar ... wat gebeurt er als je sterft? Wat is er na de dood? Zijn er bewijzen?

Op dit symposium komen Willem Glaudemans, Ineke Koedam, Drs. Maureen Venselaar, Jacqueline Voskuil, Yvon van der Meer en Yolanda Rijks hun visie geven.

Wat is er te doen tijdens het symposium?
• Lezingen volgen
• Consult droomuitleg mogelijk
• Informatie vinden over workshops en cursussen
• Een spreker/schrijver ontmoeten
• (gesigneerde) boeken kopen

Kijk op: deze link voor het complete dagprogramma (inclusief koffie/thee en lunch).

Cosmic dance

Wiet Helweg

In moederschoot van ruimtetijd
Ligt vol van energie in sluimer
Het licht dat voor de eeuwigheid
Geboren, uitdijt altijd ruimer

Lvensboom

Een Levensboom; helemaal voor jou van mij

 

Door Dineke Brouwer

 

Symboliek en beschrijving van de Levensboom

Al van oudsher is ons het symbool van de levensboom bekend. Hij wortelt in religieuze tradities en culturen. Het is een symbool van onsterfelijkheid, begin en einde, de eeuwige kringloop van het leven. Een boom ontstaat uit een klein zaadje geborgen in de schoot van moeder aarde, en vertakt zijn groeiende wortels in de onderwereld en groeit dan omhoog, naar het licht en de zon.

Door de sappen van de aarde wordt hij gevoed en door de zon verwarmd.
Zijn takken zijn als armen, die bladeren, vruchten en bloemen dragen. Tot ook zij zaadjes in de aarde laten vallen en opnieuw ontspruiten.
Een voortdurende cyclus van groei, leven en herleven, afsterven en opnieuw geboren worden.

Een prachtige symboliek, die mij aan de mens doet denken. Word je hierdoor geraakt, dan is het mogelijk jouw eigen levensboom door Dineke te laten tekenen. Meer info daarover is via deze link te vinden.

Een van de weinige zekerheden in ons leven is dat er voor ons allemaal een dag komt dat wij deze aarde gaan verlaten. Op die dag hebben we ons leven geleefd. Misschien wel als een reeks gebeurtenissen die aan je zijn voorbijgetrokken. Maar misschien heb je wel getracht om elk belangrijk voorval te duiden, er iets mee te doen en dan door zijn gegaan met het gevoel dat je iets  geleerd hebt. In de praktijk zal het erop neerkomen dat ieder zijn eigen wijze interpretatie geeft aan alles wat aan hem of haar voorbijtrekt.