Running Fox
 
  R U N N I N G F O X P A P E R S
 
     
  Mei 2014 - Overgaan... en dan?  
     
  14e jaargang nummer 98  
   
veer

Citaat van de maand

Goethe
-- Wat men diep in zijn hart bezit, kan men niet door de dood verliezen.
Donaudelta

Nada Kronieken # 95

Hans Brockhuis

Een van de weinige zekerheden in het leven is dat er voor ons allemaal een dag komt dat wij deze aarde gaan verlaten.

Het komt erop neer dat jouw aardse sterfdag tegelijkertijd je geboortedag in de andere wereld is. Je zult er begroet worden door jouw geliefden die je voorgingen en die je verder zullen helpen in deze, voor jou inmiddels, onwennige situatie.

Morgenland

 

Hans Brockhuis

Elf jaar geleden werd ik voor de keus gesteld: “Kom je thuis, of blijf je op aarde om af te maken waar je mee bezig bent?” De verleiding om los te laten was groot, de liefde die vanuit bovenstaande woorden sprak was zo intens dat ik er alles voor voelde om mijn aardse lichaam, met al zijn feilen en kwalen, te laten voor wat het was om mij te verenigen met de drie vrouwen die al eerder gestorven waren en waarvan ik wist dat zij klaarstonden om mij liefdevol op te vangen, mijn grootmoeder, mijn moeder en mijn dochter. 
Gouden poort

 

Hans Brockhuis

Zojuist regende het nog. Niet alleen hier, maar ook ver weg. Het waren plaatselijke hoosbuien in Nederland, en voortdurende regenval, overstromingen en narigheid elders in Europa. Maar waar ik was, was de hemel nog een beetje grauw en de lucht was vervuld van ozon en rook fris, blij en verwachtingsvol.

Schuin boven me ontwaarde ik een ovaal lichtende gouden plek in de wolkenversluiering die mijn blik trok en tot mijn verbazing ontsteeg ik met een zwierige zwaai onverwacht de aarde en reisde schuin omhoog in de richting van het gouden oog in de lucht.

Seperate self

Woorden van Ginds...

Judith Leigh Bailey

We ontmoeten
Al was het maar onze separate Zelven.
Tezamen
Iedereen reikt naar dezelfde resonantie,
Meegaan met de stroom
Totdat gelijken elkander vinden.

Enkelen talmen want
Uitgewisselde resonantie creëert
Nieuwe golfpatronen van Zelver
Nog Eén.

Road to heaven

De andere zijde van de hemel

Myriah Krista Walker

…weer waren we terug op de plaats van vormeloze kleuren, en deze keer was het woede die ons uit elkaar gedreven had, maar snel lagen we weer in elkaars armen. Hij wiebelde met zijn tenen en ik wiebelde met de mijne want we werden goed in het ver-beelden. Weer lagen we op het strand. Het voelde zo goed om ons vanuit onze Harten opnieuw te verbinden! Om de diepten van onze Liefde te voelen! O wat een cadeau!
Mary Magdalene

De hemelse reis na het overlijden

Gabriela & Reint Gaastra-Levin

M.C. Escher

Een blik in de andere wereld

Lars A. Fischinger