Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

Connection

Connection; by Irene

 

 

Zussen, en onze bijzondere samenwerking

Simone Brockhuis

www.facebook.com/FeelYourMind

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

In ons gezin is Irene als eerste geboren, Jan Bart onze broer als tweede en Judith als derde. Met mijn eerste ademteug was ik, als vierde, meteen ouder dan mijn grote zus, Judith. En daar begint ons verhaal.

Hoewel we ieder jaar haar geboortedag vieren kwam ik, via een medium, op mijn twintigste pas echt in contact met Judith. Tijdens deze ontmoeting gaf Judith aan dat ik meer mocht leren over het spirituele. Ik weet nog dat ik dacht: “leuk, maar hoe dan?” Antwoord op die vraag kwam echter snel door een klant van mij. Zij leerde mij Tineke van Center of the Soul kennen. Bij haar volgde ik lezingen en cursussen en op een dag vroeg ze me: “Neem je zus eens mee.”

Deze bijeenkomst bleek zeer bijzonder. Judith was ook aanwezig en met zijn drieën, met Tineke als katalysator, is er een mooie ruimte gecreëerd. Een groene ruimte waarin zielen die net overgegaan zijn hun kennis kunnen delen met de zielen die klaar staan om opnieuw geboren te worden. In het begin gebeurde dat mondjesmaat, maar in de loop der jaren werd deze ruimte groter en groter tot het ruime huis met verschillende ruimtes dat het nu, ongeveer 15 jaar later, geworden is.

In deze groene ruimte wordt niet gesproken. Toch is er continue uitwisseling van kennis en wijsheid, via gedachten, via het hart. Iedereen is hier gelijk. Wat je ook in je leven hebt meegemaakt, goed of ‘slecht’, alle kennis is van onschatbare waarde. Alles zorgt ervoor dat de zielen die op het punt staan geboren te worden, voorzien van meer bewuste wijsheid, het leven instappen. Deze kennis zorgt voor een ander instapmoment waardoor de keuzes die deze Nieuwetijdskinderen kunnen maken, veel bewuster gedaan worden. Ze dragen veel meer gevoeligheid in zich; hun hele systeem draagt een hogere trilling.

Dit huis, waarin de groene ruimte zich bevindt, is gelegen binnen de tussensfeer waarin zielen zich gereed maken om terug te keren naar de aarde. Door middel van het overdragen van kennis is deze ruimte, deze sfeer, bijzonder belangrijk voor de zielen die geboren gaan worden, zodat zij geleidelijk kunnen wennen aan de andere, zwaardere, energie van de aarde.

Een ander belangrijk doel van deze tussensfeer is dat vanuit deze tussenruimte steeds contact gemaakt wordt met de toekomstige ouders. Hierdoor raken ze van meet af aan betrokken bij de processen, de patronen, die bij de ouders spelen zodat zij hier optimaal op kunnen inspelen zodra ze eenmaal geboren zijn. De zielen die op het punt staan terug naar de aarde te gaan krijgen zo een goede indruk van hoe het op aarde werkt en wat hun taak zal zijn tijdens hun incarnatie.

De hogere zielen, die deze processen begeleiden, kunnen niet zo goed als de zielen die net zijn overgegaan, overbrengen over hoe het op aarde echt is. Hoe de mensen hier leren van hun processen. Hoe ze spiegels van elkaar kunnen zijn. Het gaat om lessen van ervaringsdeskundigen in plaats van theoretici. In de groene ruimte is hier alle gelegenheid voor.

Dit is echter niet de enige functie van de groene ruimte. De zielen die zojuist hun aardse lichaam hebben verlaten krijgen een schat aan informatie mee. Ze worden liefdevol opgevangen en begrijpen direct welke lessen zij hebben mogen leren. Op welke manieren zij dienstbaar zijn geweest voor anderen. Soms door steun en toeverlaat te zijn maar soms ook door de ander zijn ergste nachtmerrie te laten beleven. Er is in deze ruimte hoe dan ook geen plaats voor oordelen, iedereen is gelijk.

Er zijn tegenwoordig in de tussensfeer vele verschillende ruimten. Zo worden er individuele ruimten gecreëerd door de zielen zelf, waar ze zich kunnen terugtrekken om te acclimatiseren, net zoals bergbeklimmers in een basiskamp op hoogte verblijven om aan de omstandigheden te wennen voordat ze verder klimmen.

Daarnaast bestaat er een gele ruimte (een ruimte van eigenheid) waar kinderen die al geboren zijn, tijdens hun slaap, even naar kunnen terugkeren om in contact met hun begeleiders te delen wat ze allemaal meemaken en om hun opdracht eventueel te versterken. Hierin kunnen ze voor korte tijd de beperkingen van het babylichaam ontlopen en frustraties daarover kunnen worden gerelativeerd.

Ik vind het heel mooi dat ik, in samenwerking met mijn ‘aardse’ en mijn ‘hemelse’ zus, hierin een rol mag en kan spelen. ____________________________________________________________________________________________