Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

De Lange Witten

door Sanni Ceto
Uit de Star Beacon juli 2005

Vertaling: Idelette. Eindredactie: Mirjam.De Lange Witten stammen af van de voorouderlijke Polarianen die kort voor de grote ijstijd naar de Aarde kwamen. Door al dat ijs moesten ze ondergronds leven in het gebied rond de zuidpool van uw planeet.

De Polarianen stammen oorspronkelijk af van verschillende planeten in de Plejaden en het Polaris-systeem, dat een groot drievoudig sterrenstelsel is. Deze buitenaardse vrienden kunnen gemakkelijk voor mensen doorgaan, behalve dat ze erg lange, tengere, albinoachtige verschijningen zijn. Deze Polarianen leven merendeels in de zuidwestelijke woestijn van de U.S.A. want ze geven de voorkeur aan een heet en droog klimaat, ongeveer gelijk aan dat van hun thuiswereld, die ongeveer 1,250 lichtjaren van jullie zonnestelsel ligt.

Zowel mannen als vrouwen besturen de schepen en beiden dragen wapens in de vorm van een soort laserpistolen, want ze vertrouwen, als ze aan het werk zijn, de menselijke onderzoekers niet ten volle. Op Aarde wonen ze merendeels in ondergrondse bases in Nevada en Arizona, waar het hun werk is om vergevorderde technologie te ontwikkelen die alleen voor vredelievende doeleinden mag worden gebruikt.

Deze mensen maken deel uit van de Alliantie van Ontwikkelde Werelden van de Plejaden, want hun volk beëindigde aeonen geleden alle oorlogszuchtige handelingen.

De lengte van een mannelijke Polariaan is 1.80 – 2,40 meter. Ze dragen hun platinakleurige haar tot op de kraag van hun twee- of eendelige witte vliegenierspak. Vrouwen zijn niet langer dan 1.80 m. en dragen hun haar tot even over de kraag. Beide seksen hebben drie vingers en drie tenen. Ze leven ongeveer 980 aardejaren (voor de mannen) en 990 jaar voor de vrouwen.

De kinderen worden onderwezen op gemeenschappelijke scholen, in wetenschap en kunst en krijgen banen als kapitein en piloot toegewezen als ze de leeftijd van, in uw tijdsrekening, 20 jaar bereiken. Deze Lange Witten zijn fysieke mensen van vlees en bloed en geen etherische of spirituele entiteiten. Velen leven voor korte tijd onder de mensen, als ze niet in de ondergrondse basis leven. Hun ogen zijn meestal kristalblauw en veel groter dan de menselijke ogen. Net als bij de Plejadiërs bevindt hun oorlel zich lager op het hoofd dan bij de mensen het geval is.

Nadat de Arctische Raden dat hadden geaccepteerd, werden de Lange Witten uitgezonden als ambassadeurs voor de handelsroutes, die de Reticulum sector verbindt met de Plejadische Federatie en stichtten zij handelsroutes voor het transport van goederen van deze planeten naar andere systemen. Lange Witten werden bovendien aangesteld als vredestichters en onderhandelaars van minder ontwikkelde werelden, die streefden naar vooruitgang, maar hulp van meer ontwikkelde soorten van elders nodig hadden.

Na een vulkanische en seismische natuurramp die hun planeet vernietigde, vluchtten de Polarianen van Polaris 6. De Aarde werd uitgekozen als een passende wereld om te koloniseren.Toen ze hier aangekomen waren, waren de Meropianen en de Lyrische Pleiadiërs de verschillende planten en diersoorten, evenals de vroege menselijke wezens biologisch aan het bewerken, wat uiteindelijk ondermeer zou resulteren in de moderne Homo Sapiens.

Lange Witten leidden vele hybride projecten op Aarde en toen Venus een bewoonde wereld was, assisteerden ze daar ook, voordat de grote nucleaire oorlogen zowel Mieue (Mars) als Va-haito-tah (Venus) van hun levensatmosfeer beroofden. Er is een kleine kolonie op Mars in ondergrondse steden. De Zeti’s en de Pleiadiërs verlenen daar assistentie.

De Lange Witten waren de moderators in de oorlogen tussen de blauwe mensen van Altares en de reptielenrassen die probeerden hun rijk omver te werpen, en hun gecombineerde krachten met de Pleiadianen en de Andromedianen maakten het mogelijk om de reptielen en hun vloot van hun planeet te weren en vrede aan de blauw gekleurde Agioni soort te brengen, verwanten van de Lange Witten.

Het eerste verdrag met de U.S.A. natie werd getekend in het midden van 60er jaren, toen hun wetenschappers de Aardemensen met de technologie van de Apollo- programma’s hielpen, die mensen naar jullie satelliet de Maan zonden. Ook hielpen de Polarianen met de ontwikkeling van satelliet programma’s die gebruikt werden om jullie planeet te controleren, als wel om landen op Aarde te observeren.

Latere verdragen werden gesloten, om medicijnen en nano-technologieën te helpen verwezenlijken, om een super computer systeem te creëren en dingen te ontwerpen zoals ondermeer kunstmatige baarmoeders en kunstmatig bloed.

Het meest recente verdrag met jullie naties werd gesloten om een type van koude laser fusie te verwezenlijken, dat de Lange Witten gebruiken om een klein wormgat te maken dat de Aarde zowel met Polaris 6, als met de Plejadensystemen kan verbinden. Het eerste verdrag eindigde in het midden van de jaren 80, toen de Lange Witten ontdekten dat de technologie werd misbruikt om oorlog te voeren in plaats van voor vredelievende doeleinden. De andere verdragen eindigden in het midden van de jaren 90, maar er zijn nog steeds een klein aantal van hun wetenschappers aan het werk.

De meeste van de Lange Witten, zijn van verspreide planeten in de Plejaden: van Electra en Lyra en enkelen van Meropia. Er is een sector die de Andromeda -sterrengroep koloniseerde, voor de oorlog tussen Atlanteanen en de Mieuesians van Mars, wat hetgeen na de biogenetische Pleiadense programma’s plaatsvond.