Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

Serafijn

www.sarafijn.be
info@sarafijn.be

Werken en communiceren met ongeboren kinderen

Heinrike Bergmans

 

Geboorte komt voort uit beginloze tijd en onbegrensde ruimte.” -  Choegyal RinpocheeBegin 2009 vroeg Joanne van ‘Healing Arts’ me dit artikel te schrijven voor haar nieuwsbrief. Indertijd volgde ik bij haar de verdiepingscursussen. Dit artikel kent ondertussen al verschillende versies omdat ik elke week iets nieuws bijleerde, waardoor het opnieuw de moeite waard was het aan te passen. Dit artikel is geschreven vanuit mijn huidige bewustzijn dat zich nog steeds aan het verruimen is. Van harte wens ik jullie de kracht toe om te genieten van dit werkingsveld, niet alleen omdat het zoveel potentieel in zich heeft, maar vooral omdat je langs deze weg leert herinneren waarover het allemaal gaat en waarom ook jij ooit deze weg hebt gekozen.  
De auteur geeft regelmatig voordrachten, met als titel 'In heelheid geboren worden', waarin zij aan de hand van haar vier zwangerschappen mensen inzicht geeft in hoe een zwangerschap bij uitstek de vorming van het ongeboren leven mede bepaalt. Het is een thema dat steeds actueler aan het worden is omdat vrouwen opnieuw het contact beginnen te voelen met hun onverwekte en ongeboren kinderen. 


De verschillende informatievelden bekeken vanuit de chakra’s
Binnen ons menselijke systeem is er sprake van 7 chakra’s, die elk zowel een fysieke, emotionele als mentale betekenis hebben. Daarbuiten hebben we verschillende auralagen die onze persoonlijkheid vertegenwoordigen en waarin de chakra’s doorlopen. Grenzend aan ons fysieke lichaam is er het etherische dubbel van ons lichaam. Daarna volgt de emotionele laag, gevolgd door de mentale laag. Aansluitend op deze auralagen bevindt zich de achtste chakra, zowel boven ons hoofd als onder de voeten. De achtste chakra vertegenwoordigt de verschillende aspecten van ons zijn op zielsniveau. Hierin ligt de informatie van de ‘IK BEN’, wat ons als mens individueel maakt, wat ons kleurt en uniek maakt. In dit informatieveld op zielsniveau, ligt de informatie opgeslagen op emotioneel en mentaal niveau van onze eigen vorige incarnaties op aarde.

Zolang men zich niet bewust is van een wereld buiten de tijd en ruimte zoals we die aangeleerd krijgen door onze aardse ouders, is er ook geen bewustzijn van de achtste chakra. Alles wat met een ziel te maken heeft klinkt dan raar, bizar, onaards, buiten onze controle. Door zich bewust te worden van de achtste chakra wordt de wereld en zijn betekenis plots ruimer. Het is het ontdekken van een nieuwe dimensie. Hierbuiten bevinden zich nog verdere bewustzijnslagen (17 delig chakra systeem), maar die worden in het bestek van dit artikel even buiten beschouwing gelaten om een duidelijke procesmatige aanpak uit te werken, die daarna ook toegepast kan worden binnen verdere systemen. Om met deze informatievelden te kunnen werken, is het noodzakelijk er zich van bewust te zijn dat ze er zijn en hoe ze met elkaar in (re)actie treden. Vele mensen zijn zich van deze systemen nog niet bewust. Ze hebben geen verbondenheid met hun lichaam, onderdrukken hun emoties en begrijpen niet hoe het gezin waarin ze opgroeiden, hun school en vrienden, hun omgeving, cultuur en leefgemeenschap hen hebben geconditioneerd.
Pas vanaf het moment dat je dit onder ogen kunt zien en benoemen, zonder enig oordeel, kan je ook vlot met de bouwstenen van dit systeem werken. Een zwangerschap is hierin speciaal omdat ze de bewustzijnsvorm, die in staat is om dit te kunnen leren en omvatten, in het lichaam van de vrouw plaatst. De aanwezigheid van de inkomende bewustzijnsvorm drukt de moeder van binnenuit letterlijk in haar fysiek, haar emotioneel en mentaal lichaam. Omdat dit zo is gedurende 38 weken, 24 uur op 24 uur, is dit een zeer intens proces, dat bewust of onbewust beleefd kan worden. Niet alleen beïnvloedt dit het systeem van de toekomstige moeder, maar tevens ook dat van de toekomstige vader en grootouders, de vriendenkring en werkomgeving. Kortom alles in de directe omgeving.


Fysieke conceptie
Om geboren te worden op de aarde, dienen ook de aardse wetmatigheden gevolgd te worden, tenzij men als bewustzijnsvorm de kennis en kunde beheerst om te transfigureren, dat wil zeggen dat de bewustzijnsvorm zich direct op de aarde kan materialiseren. Op de aarde is er in geslacht bij de mensen een onderscheid tussen een mannelijk en een vrouwelijk fysiek lichaam. Uitsluitend een vrouwelijk lichaam is op dit moment in staat om leven te ontvangen, te dragen en geboren te laten worden. Het is er tot in de kleinste details voor gebouwd. In functie van het overleven van zowel de moeder als het kind, gaat dit zelfs zover dat op hormonaal niveau de aansturing aanwezig is waarbij de moeder zich bij stress zorgzamer zal gaan opstellen. In de aardse wereld is er de aanwezigheid van drie verschillende energieën: de mannelijke, de vrouwelijke en de neutrale energie, wat zo mooi weerspiegeld wordt in het Yin-Yang teken. Alle drie de energieën zijn aanwezig. Samen vormen ze de eenheid van energie, die op verschillende manieren in balans kan zijn. Deze drie-eenheid vinden we o.a. terug in de bouwstenen van de atomen.

Vergelijk maar even de opbouw van een atoom met het Yin-Yang teken. Een atoom bestaat uit een uiterst kleine, positief geladen atoomkern die is opgebouwd uit protonen (het proton is positief geladen) en neutronen (neutraal geladen); met daaromheen een wolk van negatief geladen elektronen. De elektronenwolk blijft rondom de kern zitten door de elektrische aantrekking tussen de positief geladen kern en de negatief geladen elektronen, kernbinding genoemd. Het Yin-Yang teken bestaat uit het zwarte volle gedeelte (vrouwelijke energie) met een witte kern, het witte volle gedeelte (mannelijke energie) met een zwarte kern en de opsplitsing ertussen (neutrale energie) binnen de cirkel (het geheel van alle energieën samen). Net omwille van de opsplitsing van de energieën, zorgt dit ook voor leerprocessen die elke individuele energie duidelijk maken. De verwarring in interpretatie gebeurt als vrouwelijke energie alleen met het vrouwelijke lichaam wordt geassocieerd en de mannelijke met het mannelijke lichaam. Elk individu draagt alle drie de energieën in zich, ondanks de geslachtelijkheid. De kunst bestaat erin te aanvaarden dat deze energieën constant in beweging zijn en er op elk moment een evenwicht is.

Mannelijke energie: doen – agressie – analytisch – concreet – ongeduldig –inspanning – zich haasten – assertief – linker hersenhelft – duwen – organiseren – logisch – rusteloos – hard.

Vrouwelijke energie: zijn – overgeven – intuïtief – overzichtelijk – geduldig –overwegen – verzorgen – ontvankelijk – rechter hersenhelft – ontvangen – overpeinzen - creatief – rustig – zacht.
 
Het vrouwelijke lichaam is zo gebouwd dat het in staat is leven te ontvangen, te dragen en te baren. De eicellen die zich ontwikkelen in haar lichaam zijn in hun vorm en ZIJN de ultieme vrouwelijke energie, namelijk: Zijn, (een eicel kan zichzelf niet voortbewegen, dat doen de trilharen in de eileiders), overgeven (laat zich meedrijven), geduldig en ontvankelijk.

Een mannelijk lichaam echter is zo gebouwd dat het in staat is het zaad daar te brengen waar het nodig is. De zaadcel is de ultieme vertaling van de mannelijke energie, namelijk doen, zich haasten, rusteloos en organiseren (de zaadcellen verzamelen zich rondom de eicel). Als de zaadcellen de eicel ontmoeten in de eileider van de toekomstige moeder, ontstaat er een natuurlijke dans, die uren kan duren. Jaap van der Wal, een Nederlandse arts die vanaf het prille begin betrokken was bij de ontwikkeling van de in vitro fertilisatie in Nederland, kan hier uren over vertellen in zijn workshops over Embryosofie. Hij omschrijft deze dans als pre-conceptioneel attractiecomplex (PCAC). De dans geeft de communicatie weer tussen de eicel en de zaadcellen waarbij beide cellen bedingen stellen of een zaadcel zal ‘binnendringen’, zo ja, waar, welke en wanneer. In een subtiel wederkerig proces van signaal- en substantie-uitwisseling worden beide cellen klaar gemaakt voor de eigenlijke bevruchting. Bekijken we het plaatje van de zaadcellen rond de eicel van op een afstand, dan kan je hierin net een omgekeerde cel herkennen. De massa zaadcellen vormen samen de gecomprimeerde kern van een cel, maar dan aan de buitenkant. De eicel met haar groot volume aan cytoplasma is net de cel die in plaats van haar kern te omgeven, zelf de kern vormt. Zou dit de ultieme ontvankelijkheid zijn voor een nieuwe bezieling? Zou dit de neutrale energie kunnen zijn vlak voordat er weer verandering optreedt?

Op het moment dat de eicel en de zaadcel versmelten, stopt een eicel met eicel te zijn, net zoals een zaadcel topt een zaadcel te zijn, en versmelten ze samen tot een zygote, tot iets neutraals dat zal uitgroeien tot een nieuw menselijk wezen. De zygote volgt daarna een proces van celdeling, waarbij een volgende belangrijke stap de innesteling in het baarmoederslijmvlies van de moeder is. Net zoals het PCAC, is de innesteling een communicatievorm, ditmaal tussen de zygote en de moeder. Indien de moeder in staat is haar bewustzijn weg te trekken uit haar baarmoeder, kan het nieuwe leven zich hier nestelen en in zijn eigen bewustzijn ontwikkelen. Het nestelen, houdt dan in dat er een placenta wordt aangemaakt die via hormonen zijn eigen werking heeft en te vergelijken is met de achtste chakra, maar dan in het lichaam van de moeder. Kan de moeder haar bewustzijn niet wegtrekken uit haar baarmoeder, dan zal de zygote afsterven en met de menstruatie van de moeder uit haar lichaam verdwijnen. Dit is maar een korte aanhaling van diverse moeilijke drempels die genomen worden om het menselijke leven mogelijk te maken. Zij verduidelijken eigenlijk al hoe uniek elk van ons is en op hoeveel vlakken wij al gecommuniceerd hebben voordat we er ook daadwerkelijk in materie waren.

Energetische conceptie
In verschillende samenlevingsvormen vinden we gegevens terug over contact met ongeboren kinderen voordat ze verwekt waren. Op dit moment wordt dit ook steeds meer voelbaar, zichtbaar en vooral bespreekbaar in het Westen. In het boek van Anne Hubbel Maiden en Edie Farwell “De Tibetaanse kunst van het ouderschap” wordt o.a. omschreven hoe vrouwen binnen het Tibetaanse Boeddhisme vaak in hun dromen de aankondiging ontvangen van hun ongeboren kind. Ook in het Christelijk geloof vind je dit terug. Maria kreeg de ontvangenis van haar zoon Jezus aangekondigd door de Engel Gabriël. Steeds meer vrouwen in het Westen maken dit ook mee zowel in hun dromen als in hun dagbewustzijn. Rosemarijn Roes schrijft hier ook over in haar boek “Mama, luister je ?”. Met mijn zoon Neo had ik een telepathisch contact twee jaar voordat hij geboren werd, dat ook tijdens de zwangerschap zeer sterk was. Op regelmatige basis communiceerden wij wat er in ons omging. Verschillende van mijn cliënten voelen hun ongeboren kinderen in hun aura. Hoe ruimer je bewustzijn, hoe bewuster je alles kan beleven in het dagbewustzijn. Een zwangerschap overkomt je niet zomaar, op zielsniveau is ze altijd gewenst! Energetische conceptie is de vertaling van de eigen bewustzijnsontwikkeling op aarde, als mens. Door je bewustzijn te verruimen maak je het mogelijk om je eigen IK BEN energie helemaal neer te zetten op de aarde. De verschillende dimensies waarin je aanwezig bent, zet je neer op de aarde als een Multidimensionaal wezen. Soms vergt de groei hierin de nodige traagheid om het te leren.

Het mooie is dat voor elke ouder er de combinatie bestaat met een ongeboren ziel. Het is maatwerk voor alle partijen. Vanaf het moment dat bij ouders het eerste verlangen begint te groeien, zal een ongeboren ziel hierop reageren en zich energetisch beginnen te verdichten, d.w.z. steeds meer aanwezig zijn in de aura van de ouders. Dit is zowel voelbaar door de vader als door de moeder. Al voordat er sprake is van fysieke conceptie, kan het energetische lichaam van de moeder zwanger zijn en hierdoor ook al fysiek zich zwanger voelen (opgezwollen borsten en buik). In functie van je eigen bewustzijnsveld, kan je met deze ongeboren kinderen communiceren ook al zijn ze nog niet geconcipieerd. In die momenten van communicatie kun je achterhalen welk deel van jezelf als mens op aarde je nog geen bewustzijn hebt of onvoldoende. Welke oude energieën je met je meedraagt en hoe deze veranderd kunnen worden, hetzij door een fysieke ervaring, door healing of door bewustwording.

Voorbeeld:
Agnes voelde zich ongelooflijk angstig worden bij het idee dat ze nog een kind zou krijgen. Door in communicatie te gaan met het ongeboren kind in haar aura, kon ze achterhalen dat ze eigenlijk vooral angst had om met haar echt potentieel naar buiten te komen. Agnes had op dat moment geen partner, maar voelde wel heel sterk het verlangen naar een kind in haar. Op het moment dat ze deze emoties voelde, was ze met ziekteverlof. Ze droeg in zich heel sterk het verlangen om van betrekking te veranderen maar wist niet wat de toekomst zou brengen.

Voor het vervolg van dit artikel kun je terecht op de website van de auteur:
www.sarafijn.be
Je kunt haar voor nadere info ook bereiken op het E-mailadres:
info@sarafijn.be