Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

 

Love Mandala
Mandala: Love

 

Weerloos in my liefde

Weerloos in mijn liefde

Defenceless in my love

 

Annie Braun


 

Weerloos in my liefde,
met my
siel ontbloot,
gestroop van alle
pretensie,
staan ek voor jou.
Gee
my jou hand.
Vorm 'n
naelstring;
wees jy die band
wat keer
wanneer die wêreld
om my
duisel.
Wees jy tog my
Verweer…

Weerloos in mijn liefde,
met mijn
ziel ontbloot,
ontdaan van alle
pretentie,
sta ik hier voor jou.
Geef
mij jouw hand.
Vorm een
navelstreng;
wees jij die band
die steeds terugkeert
wanneer de wereld
om mij heen
duizelt.
Wees jij toch mijn
Verdediging...

Defenceless in my love
With my soul
exposed,
stripped from all
pretension,
I stand before you.
Give
me your hand.
Form a
naval chord;
be the rope that
protects me
when the world
starts to tumble.
You be my
Defence…