Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Running Fox Home

 

Tien vragen rondom de dood

Gesteld door Ewald Wagenaar van Koorddanser aan Yolanda Rijks van het Eeuwig Leven Instituut en Hans Brockhuis van Running Fox. Dit naar aanleiding van het:

Symposium over de wonderen en de wetenschap rondom de dood. Zondag 28 september 2016 te Harderwijk.


De laatste, zeer succesvolle, Running Fox nieuwsbrief, die in mei is verschenen, had als thema: Overgaan…en dan? Daarin werd de vraag gesteld wat er gebeurt als er aan het leven een einde is gekomen. Een van de weinige zekerheden in het leven is immers dat er voor ons allemaal een dag komt dat wij deze aarde gaan verlaten.
Het komt erop neer dat jouw aardse sterfdag tegelijkertijd je geboortedag in de andere wereld is. Je zult er begroet worden door jouw geliefden die je voorgingen en die je verder zullen helpen in deze voor jou, nu nog, onwennige situatie.

Door middel van een aantal artikelen werd deze belangwekkende vraag vanuit verschillende gezichtspunten bekeken. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je daar via deze link alsnog een blik op werpen.

~*~*~*~

In dit leven, en zeker in het spirituele leven, gebeurt er niets voor niets. Toen ik had besloten om de september nieuwsbrief het thema: ‘Wat is Spiritualiteit’ mee te geven, kwam ik prompt, via via, in contact met Yolanda Rijks van het Eeuwig Leven Instituut die eind deze maand (zie boven) in Harderwijk een symposium organiseert over de wonderen en de wetenschap rondom de dood. Het sprak mij aan want is het niet zo dat de dood, de overgang, overgaan, het ontslapen, bij uitstek een onderwerp is wat onder de algemene noemer ‘spiritualiteit’, het thema van deze nieuwsbrief, gerangschikt kan worden?

Ter illustratie van, en als voorbereiding op het symposium stelde Ewald Wagenaar van Koorddanser een aantal vragen over de dood, die zowel de organisatrice als ikzelf naar beste eer en geweten hebben beantwoord. Ook wil ik deze vragen graag aan jou, lezer, doorgeven met de vraag die voor jouzelf te beantwoorden. Je komt vast tot heel bijzondere inzichten. Misschien ben je wel bang voor de dood; misschien ook niet. Maar een ding is zeker. Het raakt ons allemaal; niemand uitgezonderd.
Het zou kunnen dat je, wanneer je jouw eigen antwoorden op de vragen probeert te formuleren, misschien wel tot inzichten komt die jouw inzicht over dit bijzondere gebeuren in positieve zin zullen beïnvloeden. Wellicht zet het je aan het denken en wil je er meer over weten en het symposium bezoeken, zodat je nog meer en diepere inzichten krijgt over het einde van het leven/c.q. aanvang van het leven in de andere wereld.

Mocht het zo zijn dat je ook jouw relaas, jouw antwoorden op deze vragen, met anderen wilt delen, dan kun je dat per E-mail aan mij toesturen. Geef alsjeblief aan of je ervoor open staat om jouw antwoorden (zo nodig onder pseudoniem) in een volgende nieuwsbrief te publiceren.

  ~*~*~*~

 1. Is de dood een taboe? Zo ja, waarom?

Yolanda Rijks: “Voor sommige mensen zal de dood altijd een taboe zijn. Niemand kan de dood ontwijken. Dit vooruitzicht geeft zoveel angst dat men liever probeert om zo lang mogelijk de dood te verzwijgen.”
Hans Brockhuis: “Voor mij is de dood geen taboe. Ik merk wel dat veel anderen er niet over durven te praten. Want dood is eng en als je erover praat, komt het op de een of andere manier dichterbij. Wel merk ik dat de manier hoe je je eigen uitvaart van te voren uitstippelt, meer en meer in zwang komt.”

 1. Wie interesseert zich voor dit onderwerp?

Yolanda: “Interesse ontstaat vaak pas na een ingrijpende gebeurtenis zoals een bijna-dood ervaring, een overlijden of de diagnose ‘terminaal’”.
Hans: “Een sterfgeval of een ernstig ongeluk in de naaste omgeving wil nog wel eens voor ‘tijdelijke’ interesse zorgen. De ramp met MH17 heeft in os land voor heel veel interesse en meegevoel en mededogen gezorgd.”

 1. Wat heb je zelf persoonlijk met dit onderwerp?

Yolanda: “Met de dood kwam ik al vroeg in aanraking. Door mijn chronische ziekte dacht ik dat ik hooguit 25 jaar zou worden. Ik had alles voor mijn uitvaart geregeld. Inmiddels ben ik 52. Interesse in het leven na de dood is ontstaan na een mystieke ervaring. Ik begon boeken te lezen over het onderwerp en vroeg me af waarom zo weinig mensen niets weten over leven na de dood. Ik heb honderden boeken over dit onderwerp gelezen en mij ook verdiept in alle grote godsdiensten, levens-beschouwingen, filosofieën, esoterische en gnostische geschriften. Tijdens de uitvaartplechtigheid van een bekende hoorde ik de overledene tegen mij praten. Hij maakte het grapje dat we, tijdens zijn aardse leven, altijd samen maakten. Deze ervaring is voor mij het bewijs van een leven na de dood.”
Hans: “Ook ik ben vroeg met dit onderwerp in aanraking gekomen. In verband met verschillende aangeboren afwijkingen dachten de doktoren dat ik een spekkoper zou zijn wanneer ik de 40 jaar zou halen. Nu ben ik 70 en leef als het ware in ‘blessuretijd.”

 1. Gaat de mens de dood ooit overwinnen?

Yolanda: “Er is geen dood. Pas als de mens deze waarheid erkent, zal de dood worden overwonnen.”
Hans: “Ik ben het met Yolanda eens. Er is geen dood. Slechts het aardse omhulsel blijft achter. De ziel – wie je werkelijk bent – gaat over naar een andere dimensie, de hemel, de andere wereld, hoe je het ook wilt benoemen.”

 1. Waarover gaat je symposium?

Yolanda: “Wonderen en Wetenschap rondom de dood.”
Hans: “Ik zou het symposium graag bezoeken, maar door omstandigheden moet ik het helaas aan mij voorbij laten gaan.”

 1. Waarom organiseer je het?

Yolanda: “Om de dood een podium te geven en in het licht te zetten, waardoor de duisternis verdwijnt. De gastsprekers geven zowel vanuit de wetenschappelijke invalshoek als vanuit eigen ervaringen, hun visie over bijna-dood-ervaringen, sterven, dromen over overledenen, leven na de dood en het omgekeerde proces van dood naar leven.”
Hans: “Niet van toepassing. Vorig najaar heb ik echter zelf in het kader van mijn toenmalige spirituele inspiratieavonden een bijeenkomst georganiseerd over Bijna-dood-ervaringen. Bob Coppes heeft toen een lezing gegeven naar aanleiding van zijn boek: ‘In harmonie met Het Licht; de universele boodschap van de Bijna-dood-ervaring.’”

 1. Geloof je in ‘iets’ na de dood en zo ja wat?

Yolanda: “Ik weet zeker dat er ‘iets’ na de dood is. Mijn visie op de dood is uitgegroeid tot de Eeuwig Leven Filosofie. Ik hoop dat iedereen een eigen visie op de dood ontwikkelt.”
Hans: “Dat is voor mij geen vraag meer. Ik ben ervan overtuigd dat als het zover is, ik zal worden opgewacht door onze dochter, mijn moeder, oma en geleidegids. Dat zal een uitmuntend moment zijn.”

 1. Wat is jouw grootste angst?

Yolanda: “Door mijn grootste angsten (watervrees en hoogtevrees) te ondergaan, zijn ze opgelost.”
Hans: “De grote angst uit mijn jeugd, die voor agressieve honden, is geleidelijk opgelost nadat onze dochter een hond als huisdier nam. Thomas is inmiddels een van mijn beste vrienden.”

 1. Wie is 'God’ voor jou?

Yolanda: “De bron. Het Licht. De Goddelijkheid. Het Universum. De oerziel. Eeuwig Leven. De Liefde.”
Hans: “Agapè, Allah, Alles wat is, Boeddha, Bron, God, Godin, Grote Geest, Jezus, Kern, Moeder, Natuur, Opperwezen, Schepper, Tao, Vader, Wakan Tanka, Zonnegeest.”

 1. Wat wil je in dit leven aan de mensen meegeven?

Yolanda: “Leer de dood kennen, want: ‘Wie de dood kent, leeft anders.’”
Hans: “Jouw aardse sterfdag zal tegelijkertijd je geboortedag in de andere wereld zijn.”