Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

 

Enchanted Wings
'Enchanted wings' by Daniel B. Holeman.

Poème de Thila

Thila's poem

Gedicht van Thila

Mathilde Labruyère

Opgetekend door Hans Brockhuis


 

Au début de ma vie,
J’ai découvert que les choses ne sont toujours comme ils ressemblent.
La Grande Dame était là et m’assurait qu’elle doit être là
Toujours pour m’aider toutes les heures détestables.

En train de mes jours de la jeunesse,
J’avais peur de la montagne qui pressait surtout sur ma conscience
Pressait sur moi comme une grande poids.
Mais toujours je me rappelle aux Grande Dame dans le ciel.

En train de ma vie,
Les tribulations était toujours si dure.
J’ai suivis éternellement mon cœur
Et priais aux Grand Seigneur; parlant les mots sincère.

En train de ma vie,
Mes espérances sont changées.
Les maladies ont superposée sur moi tellement.
Et graduellement je suis devenu vulnérable.

En train de ma tristesse,
Je sais que dans un pays différente la Grande Dame m’offrira l'accueil!
Radiant dans la Porte du Ciel,
Au milieu de la lumière de milles étoiles.

En fin de ma vie,
Je sais que je suis connecté aux grand Seigneur.
M’assurer moi même que l’amour du Seigneur est éternelle.
J’espère pour une bonne occasion, Enfin.

Aan het begin van mijn leven,
Heb ik ontdekt dat de dingen niet altijd zijn zoals ze lijken
De Grote Dame was dáár en heeft mij verzekerd dat zij er altijd zal zijn
Om mij te helpen in de uren dat ik het moeilijk heb.

Tijdens mijn jeugd
Was ik bang voor het gebergte dat op mijn geweten drukte
Drukte op mij als een groot gewicht
Maar ik blijf mij altijd de Grote Dame in de hemel herinneren

Gedurende mijn leven,
Waren mijn beproevingen vaak zo moeilijk.
Maar ik heb altijd mijn hart gevolgd
En naar God gebeden; mijn oprechte woorden gesproken.

Gedurende mijn leven,
Is mijn hoop gebleven.
Ziekten hebben zodanig op mij gedrukt.
Dat ik langzamerhand erg kwetsbaar ben geworden.

Gedurende mijn verdriet,
Weet ik dat in een ander land de Grote Dame op mij wacht!
Stralend in haar hemelpoort,
Te midden van het licht van 1000 sterren.

Aan het einde van mijn leven,
Weet ik dat ik met de Heer ben verbonden.
Ik weet zeker dat hij voor eeuwig van mij houdt.
Ik hoop hem snel te ontmoeten.


When I was very young,
I discovered that things are not always as they appear.
The Grand Lady assured me though, she will always be there
To help me in my hour of need.

During my youth,
I was afraid for the mountains pressing upon my conscience.
Pressing on me like a great weight
But I will always remember the Grand Lady in the skies.

During my life,
My hardships have been so very difficult
But it is my heart I always followed
And I have prayed to God; and I have spoken my sincere words.

During my life,
My hope persisted.
Illnesses have pressed on me thus
That I have slowly become very vulnerable.

During my sadness,
I know the Grand Lady is waiting for me in another country!
Radiant in her gateway to heaven
Surrounded by the light of a thousand stars.

At the end of my life,
I know I am connected to the great Lord.
I know for sure He loves me forever.
And I look forward to meeting him soon.