Meditaties Meditations Meditationen
     
Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Running Fox Home Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio
     
a) Meditaties geschreven door Hans Brockhuis a) Meditations, written by myself

www.runningfox.nl

     
Vijf meeuwen - mediteren voor de Aarde Five seagulls - meditating for the Earth Fünf Möwen - Meditieren für die Erde
Wateren der rust; het ultieme loslaten Quiet waters; the ultimate release  
Meditatie over Vertrouwen Meditation about Faith  
Stilheidmeditatie Stillness-meditation  
Op reis door de wolken; mediteren na een regenbui A journey through the clouds; meditation after a rainshower  
Mediteren met Devi Meditating with Devi  
Het transformeren van zielenpijn; een diepe meditatie Transforming soul distress; a profound meditation  
De vlucht van de zeearend The flight of the eagle  
De Rivier van het Leven; een meditatie The River of Life; a meditation  
Een meditatieve wandeling in het bos A meditative walk in the woods  
Running Fox; een geleide meditatie Running Fox; a guided meditation  
Een meditatieve reis naar stilte in jezelf A meditative journey to the silence within you  
Fire the grid; mediteren voor de Aarde Fire the grid; Earth meditation Fire the Grid; Meditieren für die Erde
Stilte in jezelf zoeken Die Stille in dir selbst suchen  
Wateren der rust; het ultieme loslaten Quiet waters; the ultimate release  
Met hart en ziel Heart and soul Mit Herz und Seele
Stilte Stillness  
Dupath    
     
b) De bekende meditaties van Myriah Krista Walker b) The well-known meditations by Myriah Krista Walker www.grassesroots.com
Lentemeditaties Springmeditations  
Zomermeditaties Summermeditations  
Najaarsmeditaties Fallmeditations  
Wintermeditaties Wintermeditations  
     
c) Affirmaties c) Affirming c) Afiirmationen
De kracht van affirmeren The power of affirming Remez Sasson
De helende frequentie van liefde Die heilende Frequenz der Liebe Jill A. Möbius
Waarom affirmaties niet werken Why affirmations don't work Edith Hagenaar
  Warum Affirmationen nicht funktionieren  
Het geordende leven met de golven van de Geest Affirmation; Orderly life with the waves of spirit Uit: 'De Bron' spreekt./The 'Source' talking