Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations

Korte verhalen/shorts

Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love

Gedichten - poems that touch me

Running Fox home

 

Het leven als toneel

Life as a theater

Passero

Running Fox Home

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gevoelens bespelen het gezicht
Mensen kijken naar het schouwspel
Als een soap volgen ze het
Wat zal er gebeuren?
Wie gaat er huilen, lachen?

Daar is het
Het gevoel komt op
Het gezicht ontpopt;
een traan raakt het canvas

Alleen staat de acteur
Duizenden mensen om zich heen
Niemand die helpt
Iedereen die het ziet

Het verhaal loopt verder
Het einde nabij
Een triestig of vrolijk spel?
Geen mens die het weten kan

Plots een tweede acteur
Improviseren wordt het
Tranen laten veranderen in een lach
Moeilijk, maar haalbaar

Het einde is nabij
Mensen hebben gekeken
Toeschouwers gelachen, gehuild;
Eén ziel heeft geholpen, meer niet

Zo wordt het leven een toneel
Wees geen toeschouwer, maar acteur

Droog tranen, laat er geen vloeien


 

Emotions play face
People watch the spectacle
Following like a soap opera
What is going to happen? Who is going to, laugh?

There it is
The feeling emerges
The face reveals A tear hits the canvas

Alone stands the actor
Thousands of people around
Nobody helps Everyone sees

The story continues
The end is near
A sad or happy game? No one knows

Suddenly another actor
Improvisation it will be
Tears be turned into a smile Difficult, but achievable

The end is nigh
People have looked
Spectators laughed, cried One soul has helped, not more

Thus life becomes a stage
Do not be a spectator, but actor

Dry your tears, don’t let them flow