Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations

Korte verhalen/shorts

Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love

Gedichten - poems that touch me

Running Fox home

 

 

Nederlandse vertaling: Hans Brockhuis

Running Fox Home

 

Activeer je levenskracht

Wecke Deine Lebenskraft

Door/von Sigrid Warneke

www.seelenflamme.de

D  

 


AKTIVEER JE LEVENSKRACHT

Ieder van ons kent wel het gevoel helemaal verloren te zijn. Hopeloosheid en onderwerping proberen zich aan je op te dringen.

Misschien was het wel een plotseling opgetreden ernstige ziekte, die je blootstelde aan dat gevoel van hulpeloosheid en overgeleverd zijn. Op dezelfde wijze kan de dood van een mens, een scheiding, verlies van baan en nog veel meer, je uit het lood geworpen hebben. Toch maakt het niet uit wat het is - er is geen hulpeloosheid, en geen overgeleverd zijn. Er is ook niemand die jou de verantwoordelijkheid voor je eigen leven afnemen kan.

Het is aan jezelf om de stap naar genezing en gezondheid te zetten. Jij alleen bezit die kracht in jezelf, die je gezond kan maken. Laat het toe wakker te worden en actie te ondernemen. Elke vorm van strijd tegen de ziekte of aandoening verzwakt jezelf en versterkt de ziekte of het probleem. Strijd kost veel energie, die je veel zinvoller kunt aanwenden. Strijd betekent in dit geval innerlijke verdediging. Iedere vorm van afweer leidt tot tegenactie, die jouw toestand zelfs nog verslechteren kan. Beschouw je situatie als een belangrijk teken, dat je leven behoefte heeft aan een verandering van richting.

Je bestaat niet alleen uit lichaam, maar vooral uit geest en ziel. Allen willen wij worden gerespecteerd om zich door jou als persoon tot uitdrukking te brengen. Waarschijnlijk heb je tot nu toe veel tijd doorgebracht met je te concentreren op wat er zich om je heen afspeelt om uiteindelijk zoveel mogelijk voor jezelf te verschaffen. Betreffende je verschillende taken en plichten heb je je innerlijke wezen vergeten. Je lichaam diende inspanningen te volbrengen die voor je ware zelf onnodig en belastend waren. Je hebt jezelf geen ruimte gegeven. De bedoelingen van je geest en je ziel heb je niet waargenomen of je hebt ze genegeerd. Maar nu weigert je lichaam dit spel verder mee te spelen en gaat in staking. Aan eerdere aandoeningen heb je niet of te weinig aandacht besteedt, zodat de noodrem tenslotte wordt aangehaald.

Je hebt echter altijd nog de keuze tussen lijden en ontwaken om eindelijk te gaan leven, zoals het voor jou is voorzien; in vreugde en liefde. Er bestaan geen ziekten die niet te genezen zijn, geen onoplosbare problemen. Ziekten en verdriet blijven of keren terug, totdat je bereid bent, je innerlijke instelling te veranderen en te genieten van het leven in ware vreugde.

Leer opnieuw te voelen wat werkelijk belangrijk voor je is. Leer opnieuw te voelen wat jou vreugde schenkt en breng dat in praktijk. Leer opnieuw te leven.

Ik weet dat dit moeilijk lijkt en dat er nu duizend keren: “maar ik moet toch…” in je hoofd omgaan. Dat is je ego die nog de overhand heeft en je liever in je oude patroon wilt laten verder draven. Het moet ook weer leren dat het een opgave is naar je gevoel te handelen en niet willekeurig over je te beslissen. Zodra je begint je eigen innerlijke stem opnieuw waar te nemen en ernaar te luisteren, verliest je ego geleidelijk zijn macht over je. Je gedachten worden opnieuw door de waarheid van je hart gevormd, niet meer door de uiterlijke realiteit. Creëer je realiteit volgens de bedoelingen van je geest.

Je vraagt je af waaraan je de bedoelingen van je geest en je ziel kunt herkennen?

Je herkent het in alles wat je hart laat zingen. Alles wat je vreugde bereidt en plezier doet, is goed.

Gooi alle oude gedragspatronen weg en begin vanuit dit beginsel te leven. Door zowel in- als uitwendig bereid te zijn alles wat geweest is los te laten, geef je de aftrap voor een nieuw en spannend spel voor lichaam, geest en ziel.
Jouw ‘ik ben bereid’ volstaat om de daarin verweven hartenwens over jouw gezondheid en een zorgenvrij leven te vervullen.

Wanneer je daarbij hulp nodig hebt, begeleid ik je graag op jouw pad, zolang je maar wilt.

Sigrid Warneke
Im Kamerech 17
54570 Berlingen / Eifel
www.seelenflamme.de

terug

WECKE DEINE LEBENSKRAFT

Jeder von uns kennt wahrscheinlich das Gefühl, ganz tief am Boden zu liegen. Hoffnungslosigkeit und Resignation versuchen sich breit zu machen.

Vielleicht war der Auslöser eine schwere Krankheit, die plötzlich auftrat und Dich dem Gefühl der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins aussetzte. Genauso gut kann auch der Tod eines Menschen, eine Trennung, Verlust des Arbeitsplatzes und vieles mehr Dich aus der Bahn geworfen haben. Egal, was es ist - es gibt keine Hilflosigkeit und auch kein Ausgeliefertsein. Es gibt aber auch niemanden, der Dir die Verantwortung für Dein Leben abnehmen kann.

Es liegt bei Dir selbst, den Schritt in Heilung und Gesundheit zu gehen. Du allein hast die Kraft in Dir, die Dich heilen lässt. Erlaube ihr zu erwachen und  tätig zu werden. Jegliche Form von Kampf gegen die Krankheit oder den Zustand schwächt Dich selbst und stärkt die Krankheit bzw. das Problem. Kampf kostet viel Energie, die Du sinnvoller einsetzen solltest. Kampf bedeutet in diesem Fall innere Abwehr. Jede Form von Abwehr führt zu Gegenwehr, die Deinen Zustand sogar noch verschlimmern kann. Nimm Deine Situation an als ein wichtiges Zeichen, dass Dein Leben eine Richtungsänderung braucht.

Du bestehst nicht nur aus Deinem Körper, sondern vielmehr aus Geist und Seele. Beide wollen geachtet werden und sich durch Dich als Person ausdrücken. Wahrscheinlich hast Du bis jetzt viel Zeit damit verbracht, Dich auf Dein äußeres Umfeld zu konzentrieren und im Äußeren möglichst viel zu “erschaffen”. Über Deinen vielfältigen Aufgaben und Pflichten hast Du Dein inneres Wesen vergessen. Dein Körper musste Anstrengungen vollbringen, die für Dein wahres Selbst unnötig und beschwerlich waren. Du hast Dir keinen Raum mehr für Dich selbst gegeben. Die Absichten Deines Geistes und Deiner Seele hast Du nicht wahrgenommen oder aber missachtet. Nun weigert sich Dein Körper dieses Spiel weiter mitzuspielen und streikt. Frühere Erkrankungen hast Du gar nicht oder zu wenig beachtet, so dass nun endgültig die Notbremse gezogen wurde.

Du hast aber immer noch die Wahl zwischen dem Leiden und dem Aufwachen um endlich zu leben, wie es für Dich vorgesehen ist - in Freude und Liebe. Es gibt keine unheilbaren Krankheiten, keine unlösbaren Probleme. Krankheiten bzw. Kummer bleiben oder kehren wieder, bis Du bereit bist, Deine innere Einstellung zu ändern und Dein Leben in wahrer Freude zu genießen.

Lerne wieder zu fühlen, was wirklich wichtig für Dich ist. Lerne wieder zu fühlen, was Dir Freude macht und setze all dies in die Tat um. Lerne wieder zu leben.

Ich weiß, dass dies schwierig klingt und dass Du jetzt tausend “Aber, ich muß doch....” im Kopf hast. Das ist Dein Ego, das noch die Oberhand hat und Dich lieber in Deinem alten Muster weiterrennen lassen will. Es muß auch erst wieder lernen, dass es seine Aufgabe ist, nach Deinem Gefühl zu handeln und nicht eigenmächtig über Dich zu bestimmen. Sobald Du beginnst, Deine innere Stimme wieder wahrzunehmen und auf sie zu hören, verliert Dein Ego nach und nach seine Macht über Dich. Deine Gedanken werden wieder von der Wahrheit Deines Herzens geformt, micht mehr von der äußeren Realität. Schaffe Dir Deine Realität nach den Absichten Deines Geistes.

Du fragst, woran Du die Absichten Deines Geistes und Deiner Seele erkennst?

Du erkennst sie in allem was Dein Herz singen läßt. Alles, was Dir Freude bereitet und Spaß macht, ist gut.  
Lege alle alten Verhaltens- und Glaubensmuster ab und lebe nach diesem Grundsatz. Durch Deine innere und äußere Bereitschaft, alles Vergangene loszulassen, gibst Du den Anstoß zu einem neuen und spannenden Spiel für Körper, Geist und Seele.

Es genügt Dein „Ich bin bereit“ mit dem dahinter stehenden Herzenswunsch nach Gesundheit und einem erfüllten sorgenfreien Leben.

Wenn Du dabei Hilfe brauchst, begleite ich Dich gern auf Deinem Weg, solange Du es möchtest.

Sigrid Warneke
Im Kamerech 17
54570 Berlingen / Eifel

www.seelenflamme.de

zurück