Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

Ker-On

door Mike Quinsey.

www.treeofthegoldenlight.com

Vertaling: Hans Brockhuis

 

Al gedurende lange tijd is ons bestaan bewezen en hebben wij onbetwiste argumenten geleverd voor het existeren van onze vaartuigen. Bovendien zijn er duizenden waarnemingen van onze leden en andere bezoekers aan de aarde gedocumenteerd. Slechts een onredelijk persoon die volkomen bevooroordeeld is zal moeite hebben om het bewijs te accepteren en onze aanwezigheid toe te geven. Inmiddels zijn er ontelbare malen contacten geweest met het doel om onze berichten aan jullie door te geven. Er is van onze kant voortdurend begrip geweest zodat er binnen het menselijke bewustzijn inzicht kon ontstaan zijn over onze existentie en onze redenen om jullie te bezoeken.

In jullie geschiedenis doen er vele verhalen de ronde over ons hulpprogramma die de speelruimte voor jullie evolutie heeft geleverd. Soms was het bewijs helder maar bij andere gelegenheden vaag en vervormd wegens bijgeloof of de moeilijkheid om een ongewone ervaring in woorden uit te drukken. Tegenwoordig vinden de meeste van onze acties openlijk plaats met uitzondering van de veelvuldige landingen en contacten. Dit in verband met de niet aflatende pogingen om ons en onze vaartuigen gevangen- en in beslag te nemen. Jullie autoriteiten zijn daarin succesvol geweest, maar uitsluitend waar het bezoekers, anders dan wij, betreft. De verongelukte toestellen zouden gemakkelijk kunnen zijn verwijderd, maar soms zijn jullie in de gelegenheid gesteld ze voor onderzoek te bergen. Zoals met het beroemde en goed gedocumenteerde ongeval in Roswell, hebben zowel de autoriteiten als ook het publiek veel kennis en begrip vergaard over ons, de bezoekers van de sterren.

Op een goede dag zullen jullie allemaal een beslissing moeten nemen ten aanzien van het belang en de bedoeling van onze wederzijdse contacten. Het heeft lang geduurd en veel geduld en planning van onze kant gevergd, om geleidelijk de condities en het inzicht te creëren dat je voorbereidt op onze komst. Er is nog maar weinig tijd over voor hen die voor ons in hun bewustzijn geen plaats hebben. Daar waar het begrip van ons bestaan wordt verworpen, gebeurt dat meestal uit angst, en velen verwachten niet dat wij deel van hun visie over de toekomst zullen uitmaken. Zij zijn tevreden om binnen de driedimensionale matrix te blijven en dat is een keuze die we eerbiedigen.

Het is niet onze bedoeling ons te verbergen wanneer onze aanwezigheid in jullie atmosfeer gewenst is, want meer dan ooit is het vereist om voortdurende controle over de activiteiten op aarde te onderhouden. De ‘donkeren’ gaan voort met het bouwen van bases die worden uitgerust met de modernste oorlogstechnologie. Velen daarvan bevinden zich diep ondergronds, maar wat het verzamelen van informatie betreft over wat het is dat wordt ontwikkeld, is dat absoluut geen probleem. Qua bewapening is er niets wat door ons niet kan worden geneutraliseerd als er gepoogd wordt die tegen ons in te zetten. We hebben voortdurend gewaarschuwd tegen het gebruik van nucleaire wapens, wat ook nimmer zal worden getolereerd. Onze taak is niet altijd gemakkelijk omdat we een balans dienen te vinden die in overeenstemming is met de proclamaties van de Conventies die toezicht houden op onze activiteiten. Bovendien is er de vrije wil die bij jullie heerst, waarin jullie je eigen realiteit moeten te creëren. Toch hebben velen de duidelijke intentie om het pad te gaan dat leidt tot Ascentie. Die beslissing wordt eveneens gehonoreerd, omdat een groot deel van onze instructies van doen hebben met de voorbereiding van precies dìe stap in jullie evolutie. Dat is dan ook exact wat we aan het doen zijn.

Er zijn nu vele generaties op aarde die zijn grootgebracht tegen de achtergrond van de ruimtevaart. Iedere nieuwe generatie vindt het gemakkelijker en meer vanzelfsprekend om het idee te accepteren dat er leven anders dan op hun eigen kleine planeet in een uithoek van onze melkweg, zou kunnen bestaan. Daarom weten we dat dit open contact zonder veel tegenwerking zal worden geaccepteerd, omdat het concept al goed is geïntegreerd in het massa bewustzijn. Het is voor ons alleen nog nodig om de timing goed uit te voeren. Het moment van onze aankomst zal worden gezien als jullie redding. Gebeurtenissen op aarde zijn aan het escaleren en raken in een stroomversnelling en hoe eerder we de noodzakelijke wijzigingen in jullie regeringen kunnen organiseren, des te sneller we allemaal kunnen doorgaan met waarmee we bezig zijn. We zijn er klaar voor om te beginnen en jullie snel te behoeden voor de consequenties van tientallen jaren van verwaarlozing en misbruik van de aarde.

De tijd voor jullie bevrijding van de donkere krachten is nabij en we zijn er klaar voor om elke laatste poging van hen om nieuwe confrontaties en op oorlog lijkende situaties op te starten, te blokkeren. Op dit moment verlangen miljoenen mensen niet alleen naar vrede, maar wensen zich ook af te keren van pogingen van hun leiders om angst te zaaien in een hernieuwde poging om hun verborgen agenda’s uit te voeren. Jouw toekomst ligt in onze handen en niet in het hunne en we volgen het plan om de Mensheid te bevrijden zodat alle inspanningen zich kunnen richten op jullie grootse toekomst. En dat zal zich hoe dan ook manifesteren, ondanks de pogingen van anderen om obstakels op je pad te plaatsen.

Je hoeft niet lang meer te wachten. Nu horen we een grote zucht van verlichting die jullie vreugde en geluk zal brengen. Plots zal jouw leven er anders gaan uitzien en de Mensheid zal snel vooruitschieten en de Aarde zal opnieuw geschapen worden. Zorgen over voorwaarden en verwachtingen van de toekomst zullen verdwenen zijn. Het plan zal zo worden uitgelegd dat onze intenties kristalhelder zullen zijn en jij niet zult twijfelen aan de grote veranderingen die te gebeuren staan.

Van groot belang voor ons zijn jullie moderne behandelingen m.b.t. vaccinatie en geneesmiddelen. Dat zal allemaal veranderen en nieuwe ontdekkingen en methoden zullen bijdragen tot het herstellen van de gezondheid, zonder alle ernstige bijwerkingen. Behandelingen zullen niet langer maanden of zelfs jaren in beslag nemen en vele kuren zullen ogenblikkelijk effect hebben. Bovendien zal een grote schoonmaak van jullie leefomgeving ertoe bijdragen een beter milieu voor een gezond leven te bewerkstelligen. Het wijdverbreide gebruik van chemicaliën in de voedselketen en medische behandelingen zal worden beëindigd en een gezondheidsregime zal schadelijke methoden vervangen.

Ik ben Ker-On van Venus and ik maak deel uit van de teams die jullie technologie een boost zal geven met het doel om jullie in de 21e eeuw vooruit te helpen. Er zijn bij jullie zoveel vooraanstaande denkers, die helemaal toegerust zijn om de nieuwe methoden te implementeren die wij zullen introduceren. De Galactische Federatie zal het jullie mogelijk maken onze uitrusting te gebruiken maar eerst moeten we er zeker van zijn dat het in de juiste handen wordt gelegd. Het zal zonder enige discriminatie worden verspreid, en het kan niet en zal niet zo zijn dat het slechts voor het enige gebruik van een selecte groep beschikbaar zou komen.

Die dagen zullen spoedig tot het verleden behoren en een geest van samenwerking en vriendschap zal spoedig tot bloei komen. Zet je zorgen aan de kant want het belooft een goede eeuw te worden en er zal een prachtige re-unie zijn in liefde en met vreugdevolle uitwisselingen.