Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

Karma


Eugénie van der Kolk


Ik ben geen expert op het gebied van Karma; wat ik ga schrijven is wat ik me ervan kan herinneren. Het is geen boekverslag of werkstuk. Ik voelde gewoon de drang om dit te schrijven, en het aan te vullen met een combinatie van helder weten, dromen en  intuïtie, die bij mij naar boven zijn gekomen tijdens het lezen van twee boeken die iets in mij hebben geraakt. Beide boeken hadden met Karma te maken. Het boek van Amorah Quan Yin, Menselijke evolutie in Pleïadisch perspectief, en het boek van H.K. Challoner, Het rad van wedergeboorte.

Karma is datgene wat de mens door de eeuwen heen verricht heeft, bevestigd heeft, verzuimd heeft te doen of goed gedaan heeft. De oogst is nu rijp en de mensheid oogst wat zij gezaaid heeft, terwijl zij zich voorbereidt om in de lente van het Nieuwe Tijdperk opnieuw te ploegen en te zaaien met zaad dat (laat ons bidden en hopen) een betere oogst zal voortbrengen. Bron: Alice A. Bailey.

Karma is iets waar je verschillende levens over kan doen om je te vrijwaren van je schuld/karma.

In het boek van Amorah Quan Yin word je als lezer meegenomen in het uitwerken van steeds weer hetzelfde Karma. Het begon op de planeet Venus en na vernietiging van verschillende planeten eindigde men op Aarde, om hier weer opnieuw te beginnen. De mensen kregen hulp van De Plejadiërs, Engelachtige wezens die een belangrijk aandeel hadden in de menselijke evolutie. Zij hielpen hen om in hun eigen Goddelijkheid te geloven, en leefden onder de mensen om hen hierbij te helpen en te ondersteunen.

Het gaat over vele verschillende levens, waarin een groot groepskarma centraal staat. De bedoeling was dat mensen in liefde leerden leven. Bepaalde groepen mensen waren heel erg bewust geworden en die hielpen de rest om ook tot inzicht te komen. Maar iedere keer liep het spaak, want er was veel haat en nijd. De rijke en knappe mensen keken neer op de arme en lelijke mensen en andersom. Bovendien waren er ook oorlogzuchtige stammen.

Toch was er ook een groep die vrij ver was in bewustwording, maar er werden een aantal kinderen geboren met zwaar Karma, die de boel vreselijk terroriseerden. De moeders vroegen om raad aan de Hoge Raad van de Plejaden. Die verklaarde dat de moeders heel veel geduld en liefde moesten opbrengen, de kinderen konden er in principe ook niets aan doen, het was Karma. Liefde kon heel veel veranderen aan het zware karma. Soms werden er onder de mensen enkele Plejadische kinderen geboren. Deze kinderen waren heel wijs en hielpen om het groepstrilling te verhogen.

De Plejaden hadden afgesproken met de mensen dat ze een vrije wil hadden om keuzes te maken en deze zou gerespecteerd blijven door de Hoge Raad van twaalf van de Plejaden. Maar nadat het al zoveel duizenden jaren niet gelukt was om het Karma te 'overwinnen’ was er van tevoren al afgesproken dat er op een bepaald moment in de toekomst ingegrepen zou worden.

Dat zou pas gebeuren als het deze keer weer de kant van vernietiging op zou gaan. De afspraak was dat er instant Karma zou gelden, wat betekende dat alles wat je een ander wilde aandoen, jij het direct jezelf aandeed; de ander kon je niet raken. Dus gaf je iemand een klap dan gaf je direct jezelf een klap zonder de ander te raken. Sprak je slecht over een ander dan voelde je direct de gevolgen daarvan. Was je lief dan kwam het direct terug. Geweld hield hierdoor snel op en mensen werden in rustoorden en tempels geholpen, men mediteerde veel en werkte aan zichzelf en maakte gebruik van diverse therapieën die hen ondersteunden in hun bewustwordingsprocessen. Wijzen gaven les en iedereen ondersteunde elkaar; er heerste voor langere tijd rust en vrede.

Nu lag het weer aan de mensheid om het ‘alleen’ verder te doen. Direct ging de werking van de oude Karma weer in, sommige mensen werden weer achterdochtig. Bepaalde groepen ontvingen het Karma van hun voorouders om uit te werken, en hun achterkleinkinderen namen die Karma over. Het Karma diende uitgewerkt te worden, maar ook hier weer vervielen velen in een oud  patroon en vergaten ook weer hun eigen scheppingskracht, hun Goddelijkheid. Op diverse planeten ging het mis, waardoor tenslotte Maldek (nu de planetoïdengordel) werd vernietigd. De zielen die omkwamen bij de vernietiging van Maldek, werden liefdevol in cocons in de oceanen op Aarde gelegd waar de dolfijnen over hen waakten.

In het boek wordt beschreven dat het de mensheid maar niet lukt om in vrede te leven in verbinding met hun eigen Goddelijkheid. Want je ziet ze steeds weer vervallen in oude patronen, in jaloezie, haat en destructief gedrag.

En zo zijn we weer terug in het huidige tijdsgewricht. We bevinden ons nu aan het eind van een 5200 jaar cyclus. Wij leven nu al in de Nieuwe tijd waarin we sneller onze negatieve dan wel positieve gedachtes manifesteren. Dat is wat de Maya's ons duidelijk maken met hun Kalender die tot 2012 loopt. Niet het einde van een wereld maar wel het einde van de manier zo als het voorheen was, de kalender geeft aan dat we in een overgangstijd leven.

Tijdens het lezen heb ik een traantje gelaten, omdat er zoveel gelijkenissen zijn met de mensen van nu! De gelijkenissen van hoe de mensen in het leven stonden toen en nu, lijkt behoorlijk veel op hoe wij nu ook leven. Het ‘Wereld’ Karma is nog niet uitgewerkt en dat brengt ons nu op een belangrijk punt in de geschiedenis.

Wat ik zelf heb ervaren na het lezen van dit boek is dat ik in mijn droom/wakker toestand heb gevoeld hoe Karma bij je binnenkomt. Het voelt zwaar aan en ik wist gelijk, dat op die manier Karma wordt ingebracht, net als in het boek. Maar er is hoop.

Voor de meeste mensen is het zo dat ze in dit leven hun Karma kunnen afleggen, we krijgen als we het vragen ook hulp van boven en er zijn bepaalde therapieën die je kunnen helpen om de energieën om je heen te neutraliseren. Licht-  en kleurentherapie zijn hier heel goed voor. Het zorgt ervoor dat bepaalde zware energieën niet te dicht en zwaar kunnen blijven.

Voor de meesten van ons, werkt het ook op die lichtere vormen van energie die ons vastzetten en vasthouden in onze oude gedragingen.
Kijk voor meer info op de website van Amorah : http://www.amorahquanyin.com/
of in Nederland: http://www.pleiadischlichtwerk.nl/