Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio
 Steve Rother in Haarlem

 

Een avond met Steve en Barbara Rother en

‘The Group’

De Nada Kronieken, deel 121


Hans BrockhuisEen verhaal uit de 'Oude doos'.

Het is woensdag 20 oktober 1999 en ik ga naar Haarlem naar een bijeenkomst van Steve Rother, de channeler van de negen levensvormen die zich samen "de Groep" noemen. Deze groep bestaat uit negen ‘wezens’ vanuit de andere dimensie, ‘Beyond the veils’, letterlijk: voorbij de sluiers, zoals dat door hen wordt uitgedrukt. Steve is de vertegenwoordiger in het hier en nu, degene die het mogelijk maakt om de gedachten die doorkomen, om te zetten in een taal die het voor mensen als jij en ik mogelijk maakt, te begrijpen.

Ik ben nogal vroeg en loop - onderwijl gezellig kletsend - met Barbara, Steve's echtgenote, door het gebouw om een bepaalde locatie te zoeken, waarna Steve mij met een big hug welkom heet en ik mij verdienstelijk maak met het in een cirkel plaatsen van de stoelen en andere kleine karweitjes. Het lijkt een beetje op een thuiskomst na een lange tijd van afwezigheid en dat is precies de energie die wordt uitgestraald door deze mensen die via het internet een website uitstralen: www.lightworker.comwaarin elke maand onder meer een gechannelde meditatie, de "Beacons of Light" belangeloos aan belangstellenden wordt doorgegeven.

Steve, zo nu en dan bijgestaan door zijn vrouw, vertelt over het hoe en waarom, en over hoe het allemaal zo gekomen is. Een groot aantal anekdotes wordt over het dertigtal aanwezigen uitgestort en ook de humor komt ruimschoots aan bod. Kortom, een bijzonder prettige manier om de avond door te komen. De kring van toehoorders is zeer aandachtig en langzamerhand wordt er een vibratie opgebouwd die het voor degenen die het Engels niet zo erg machtig zijn, mogelijk maakt om toch de essentie te begrijpen van wat wordt verteld.

Dan is het tijd voor de channeling, daar waar alles om draait. Steve gaat er eens goed voor zitten, Barbara zet een kaars in het midden van de kring en dan begint het.

"Groeten van thuis!

“Wij zijn vanavond zeer vereerd om met jullie allemaal hier aanwezig te mogen zijn. Wij kunnen het niet genoeg benadrukken hoeveel jullie allemaal voor ons betekenen en wij zijn heel erg blij met de vorderingen die jullie allemaal hebben gemaakt op het pad van het brengen van het licht naar deze planeet. Weet dat wij hier - voorbij de sluiers - met jullie allemaal meeleven en dat het voor ons een genoegen is om datgene met jullie te delen wat voor de voortgang van het proces zo zeer belangrijk is. Een proces die het mogelijk maakt voor de bewoners van deze planeet om af te steve-nen naar de heerlijkheden van de congregatie van mensen die zich op vele planeten bevinden en die zich wensen mede te delen aan jullie en die het mét jullie mogelijk maken om dit universum in de juiste balans te krijgen. Dat is het grote doel van het hier en nu. Dat is het uiterste doel van ons allen.

“Jullie hier op deze aarde spelen je spel op het spelbord, wij spelen het onze maar wij hebben elkaar nodig om dit spelbord een zodanige essentie mee te geven dat het voor jullie en voor alle andere wezens in het universum mogelijk wordt om de balans terug te vinden die noodzakelijk is. Het is van het grootste belang dat jullie hier op deze aarde, die als enigen in dit universum begiftigd zijn met de altijd geldende vrije keus, deze keus gaan maken en daarom eren wij jullie, omdat jullie het gedurende de laatste drieenvijftig jaar - door die keuzes te maken - mogelijk hebben gemaakt om een begin te maken met het in balans brengen van dit universum.

“Weet dan dat het voor ons zo verheugend is dat de keuzes die jullie maken het voor ons gemakkelijker maken om jullie díe ondersteuning te geven die het jullie weer mogelijk maakt om verder te gaan op de weg naar het licht, naar mededogen en naar liefde en dat die weg steeds breder zal worden. En dat ondanks alle tegenslagen die zich in jullie persoonlijke levens en in het reilen en zeilen van de aarde op zo grote schaal voordoen. De dag zal niet ver meer weg liggen dat wezens die komen vanuit andere werelden dan die van jullie, contact met jullie zullen maken en dan zullen jullie ontdekken dat die wezens niet zo veel van jullie verschillen als je geneigd zou zijn te denken en dat de attitude van die wezens ook in grote lijnen op die van jullie gelijken.

“Deze wezens komen in vrede en het is de vrede die zij zullen uitdragen en mede dankzij het werk dat jullie, hier en nu in deze zaal, verrichten zal het mogelijk zijn dat deze wezens in vrede ontvangen worden en zo een beschaving op deze aarde zullen kunnen bewerkstelligen die jullie tot voor kort niet voor mogelijk zouden hebben gehouden. Weet dan, lieve vrienden, dat het voor ons zo heerlijk is om vanavond in deze ruimte bij jullie te zijn en dat het via Steve mogelijk is om met jullie van gedachten te wisselen. Wij groeten jullie, en thans is het tijd voor het stellen van vragen…"

Dit is - globaal - de essentie van de channeling die in werkelijkheid zeer veel omvattender was. Het geeft een idee in welke vormen deze ideeën tot ons kwamen. Het bevat ook enkele algemene antwoorden op gestelde vragen. Aangezien vele van die vragen van persoonlijke aard waren, is het niet gepast om hier op deze plaats op door te gaan. Ik wil alleen nog ingaan op een gestelde vraag omtrent de wat wij noemen: nieuwetijds kinderen; in het Engels de ‘Indigo’ children. Het antwoord daarop luidde ongeveer als volgt:

"Er zijn op dit moment vele kinderen op deze aarde die door jullie nieuwetijds kinderen worden genoemd en die als het ware de wegbereiders zijn voor wat wij de kinderen van het kristal noemen en die zich op dit moment nog niet op jullie aarde kunnen en willen manifesteren. De vibraties op deze planeet zijn nog niet dusdanig dat het verantwoord zou zijn om deze kinderen in het hier en nu te laten incarneren. [noot: het gaat hier om een channelling uit 1999, H.B.] Oorspronkelijk was het vastgesteld dat dit zou gaan gebeuren op of rond jullie jaar 2012, maar mede door het spel dat velen van jullie op het spelbord hebben gespeeld en waarvoor wij jullie nogmaals willen danken, zal die dag veel eerder komen dan oorspronkelijk was vastgesteld.

“Jullie huidige indigo children dienen met het grootste respect behandeld te worden omdat zij de wegbereiders zijn voor de kinderen van het Kristal en omdat zij het zo moeilijk hebben om te integreren, hebben deze kinderen alle aandacht en medewerking nodig die jullie maar kunnen opbrengen om hun taak op het juiste peil te kunnen brengen. Uiteindelijk zal het aan de kinderen van het kristal zijn om te helpen de nieuwe aarde te scheppen, een aarde die het voor allen die hierop existeren mogelijk zal maken om in vrede en harmonie met elkaar te leven en om te gaan. Een Aarde die in staat zal zijn om in vrede te leven met zijn buren in het universum. Dit is uitsluitend mogelijk door het werk dat op dit moment wordt gedaan door hèn met "Indigo" Vibratie. Is uw vraag hiermee voldoende beantwoord?"

Dat was het. Er volgden nog vele vragen, waarop telkens een zeer uitgebreid en hartverwarmend antwoord is gekomen. Het behoeft geen betoog dat hier en daar de tranen rijkelijk vloeiden want deze avond heeft, en dat kan ik vanuit de grond van mijn hart zeggen, een enorme impact gehad op allen die hierbij aanwezig waren.

Vanaf deze plaats dank ik Steve, Barbara, de Groep, en organisatrice Ingrid, voor deze bijeenkomst en ik weet zeker dat deze avond voor velen van ons "lifechanging" is geweest, zoals Steve het pleegt uit te drukken.

Hans Brockhuis.


A Note from Steve:
A special thanks to Hans. When he sent this to us originally the Group told me to put it up on the front page of www.lightworker.com I explained that it was in Dutch and that I could not even read it to see what it was. With that they repeated themselves and asked me to put it up on the front page. So who am I to argue? This is to thank Hans for translating it top English so that I can read it for the first time!

Big hugs and gentle nudges,
Steve Rother

Een notitie van Steve:
Speciale dank voor Hans. Toen hij dit naar mij toestuurde zei de Groep mij het op de voorpagina van www.lightworker.com te plaatsen. Ik legde uit dat het in het Nederlands was geschreven en dat ik het niet kon lezen. Toen herhaalden zij zichzelf en vroegen me het op de voorpagina van de site te plaatsen. En wie ben ik dan om dat tegen te spreken? Ik dank Hans voor de vertaling in top Engels zodat ik voor het eerst in staat ben het te lezen.
Grote knuffels en zachte duwtjes,
Steve Rother.