Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

Ik groet jullie


Ashtar-Linara
www.ashtar-linara.de
vertaling: Hans BrockhuisGegroet, mijn lieve vrienden! IK BEN Ashtar – Adonai.

Vandaag heb ik een gast meegebracht, een liefdevolle gast. Jullie zullen hem zeer waarderen wanneer je kennis met hem zult hebben gemaakt. Ik geef nu aan hem het woord, want er zijn belangrijke zaken die hij wil meedelen. We danken jullie dat we bij jullie mogen zijn. IK BEN Ashtar.

Hallo allemaal! IK BEN P’taah. Ik kom van de Plejaden. Ik houd mij met jullie transformatie bezig. Maar vandaag zal ik niet over transformatie in het algemeen spreken. Het gaat over een aspect daarvan, namelijk om het begrip ‘verwarring’.
In dit stadium van jullie transformatie kunnen we zeer goed waarnemen wat er allemaal op je afkomt, wat je te doorleven hebt en hoe je daarmee omgaat. In de eerste plaats wil ik zeggen: ‘kop op!” Jullie doen het goed, mijn vrienden! En ik verheug me persoonlijk over diegenen onder jullie die de vloed van informatie die ze over zich heen laten komen zo waarderen, want zij weten wat goed voor ze is. We begrijpen dat het velen zwaar valt zich aan deze stroom over te geven. Want het is niet altijd gemakkelijk alles zo maar aan te nemen zoals het komt. Dat geldt ook voor het thema van vandaag – ‘verwarring’.

Laten we eens naar het woord ‘verwarring’ kijken. De daarin opgesloten ‘war-boel – betekent dat je er – als dit woord van toepassing zou zijn – een warboel van zou maken, een zootje, in ‘modern’ Nederlands.

Ik kan je zeggen dat de ‘verwarringen’ die zich voordoen, deel uitmaken van het programma van transformatie, omdat ze te maken hebben met een soort test. Maar dat slechts ten dele. Het gaat vandaag in het bijzonder om dat deel.
Enkele jaren geleden verzocht ik jullie dringend om je te centreren, naar je midden, kortom, om in je hart te blijven. Want er zullen velen zijn die zich manifesteren en hun waarheid te koop aanbieden. Hun waarheid is HUN waarheid. Maar velen van hen hebben geprobeerd, Jou uit JOUW waarheid, uit Jouw hartsgevoel, uit jouw centrum te stoten. In veel gevallen heb je dat ook toegelaten. Zo werd je vermurwd en wist je niet meer waar JOUW weg lag. Mijn vrienden, het maakt verschil uit of iemand over zijn waarheid spreekt, of probeert jou zijn waarheid op te dringen. Om het te presenteren als de ENIGE waarheid!

“Vergissen is menselijk”, zeggen jullie. Ja, dat is waar. Het is niet erg wanneer men zich vergist. Maar het komt op de kracht van de persoon aan, deze vergissing te onderkennen. Wat kan de persoon doen om weer op ZIJN weg te komen? Het gaat hier om het eigen harts- en buikgevoel. Waar en wanneer licht het ‘rode stoplicht’ op en roept: ‘Halt! Stop! Laat je niet misleiden! Vraag jezelf af of, wat je te horen of te lezen krijgt, met JOUW eigen gevoel overeenkomt,. Vraag jezelf af of het met JOUW waarheid overeenkomt, of het daarmee in harmonie is. EN VOEL IN, in deze boodschap van de ander. Wat steekt erachter? Machtsmisbruik, zieltjes winnen? Of voert Liefde de boventoon? Wanneer je deze Liefde ontdekt en voelt, kijk dan nog eens naar de boodschap. Zoniet, dan leg je het naast je neer of geef je het terug aan de afzender. Niet in boosheid, maar met alle respect en met helderheid van woorden. Zeg de persoon dat het niet voor jou is en dat je niet bereid bent je daardoor uit je centrum, uit je Hart te laten scheuren.

Meestal is het zo dat de brengers van dergelijke boodschappen ooit hetzelfde hebben beleefd, terwijl ze niet in zichzelf verankerd waren. Angst en vrees kregen de overhand. Het zijn precies deze gevoelens waar het bij het transformeren om gaat. Want in angst en vrees is geen Liefde. Het is de Liefde die jou bijstaat, je raad geeft en je verder brengt op je pad.

Er werd zo veel gezegd en geschreven en met grote intensiteit verspreid, zodat deze boodschappen in het morfogenetische veld blijven rondzingen en nog steeds werkzaam zijn. Maar het ligt binnen je eigen verantwoordelijkheid je tegen dergelijke effecten te wapenen. Rijpheid wordt gevraagd. Rijpheid en eigen verantwoordelijkheid – verantwoordelijk handelen. Onbevreesd en moedig zijn. Daaraan kunnen wij herkennen waar je staat in je eigen transformatieproces die spoedig afgesloten zal worden – met een hoogtepunt, zoals je je wel kunt voorstellen…
Daarom nemen in dit proces dergelijke personen altijd een belangrijke plaats in. Zij geven jou het ‘voedsel’, het ‘examenvoedsel’. Dus kun je ook dankbaar zijn, want zo kun je ook herkennen, waar je staat. Je hebt altijd de mogelijkheid ons om hulp te vragen wanneer je zelf niet meer weet wat je eigen pad is. Wij zullen jou dan specifieke aanwijzingen geven, maar je zult zelf je eigen pad moeten vinden en bewandelen.

Het is ook een goed voorbeeld daarvoor, dat je kunt herkennen hoe de ‘lichte’ en de ‘donkere’ zijde samenwerken. Het zijn twee kanten van een medaille, Door de verwarringen, die de ‘donkere zijde uiteindelijk aanbiedt, helpt ze jou, dat jij erkent waar je staat, wat je handelen bewegen kan. Dat is het hogergeplaatste concept. Je zult moeten leren daarmee in jouw dimensie om te gaan. Dat is niet altijd eenvoudig. Daarom vraag ik je: ontwikkel je vertrouwen. Vertrouwen is het alfa en omega van deze tijd en van dit proces. Vertrouwen is als het ware de voedingsbodem waarop jouw rijpheid als een bloem groeien en bloeien kan.

Maar wees altijd mild voor jezelf en veroordeel jezelf niet wanneer je tot de ontdekking komt, dat je in de val bent gelopen, dat je voor jezelf een incorrect pad gekozen hebt. Erken het, wordt rustig en handel overeenkomstig. En voor alles: HOU VAN JEZELF!

Ik wil hier echter ook niet vergeten te zeggen dat het goed mogelijk is dat het in deze fase van het proces mogelijk is dat jij boodschappen krijgt die voor jou wel degelijk bruikbaar en dienstbaar zijn. Ook wanneer ze misschien een deel van jouw wereldbeeld volledig veranderen. Niets is wat het op het eerste gezicht lijkt. Je kent de uitdrukking! Daarom is het noodzakelijk, met je hart, met je buik en ook met je verstand te keuren, alles te proeven en het beste te bewaren. Zo kun je vermijden in verwarring te raken en onjuiste wegen te bewandelen.

Nogmaals, veroordeel jezelf niet wanneer je je vergist. Door zo’n veroordeling van jezelf wordt je aura donkerder. Dat is niet de bedoeling. Want je bent een wonderschoon schepsel – licht en lichtend, zolang je in de liefde staat. Zoveel wezens uit b.v. de engelenrijken verheugen zich steeds weer om jou te zien, badend in het licht, in je lichtgewaad. Maar ook zij kunnen verdrietig worden wanneer ze een verkleuring waarnemen, wanneer het lichtgewaad ‘vlekken’ vertoont, donkere vlekken, terwijl jij uit je liefde naar jezelf toegevallen bent. Deze ‘vlekken’ vertragen. Ze stagneren het proces van de transformatie. Maar uiteindelijk zullen ze het proces niet kunnen stoppen, dat zal duidelijk zijn. Maar ze vertragen het wel. We weten dat jullie allemaal de wens hebben, de hartstochtelijke wens, dit alles spoedig achter je te kunnen laten.

Je ziet dat alles van jullie afhangt! Neem je verantwoordelijkheid vol aan. En meen het serieus! Wanneer je zelf deze ‘vlekken’ op je lichtgewaad waarneemt, doe ze dan in de was van je Liefde. Liefde is het sterkste waspoeder dat er bestaat, maar ook het zachtste. Je hoeft niet bang te zijn dat je het gewaad bederft!

We zijn zo blij met jullie wanneer je toont hoezeer het je ter harte gaat om deze weg te volgen, deze weg te kennen en te kunnen. De weg van de liefde, de weg van de transformatie. Er zijn vele helpers die je terzijde staan. Helpers die ook in de fijn- stoffelijke wereld jullie we-Zens bewerken. Maar het belangrijkste werk moet je zelf verrichten. Wat is dit ‘hoofdwerk’? Onvoorwaardelijke liefde ontwikkelen jegens ALLES WAT IS`, En in de eerste plaats: JEZELF.
Voor vandaag is dit alles wat ik te zeggen had. Maar ik denk dat er nog andere mogelijkheden zijn om jullie een deel van mijn werk te verklaren. Ik dank jullie en zal niet vertrekken zonder te zeggen dat wij jullie ongelooflijk liefhebben.

IK BEN P’TAAH.