Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

Op de Gouden golven van het Graan

Upon the Golden Waves of Grain

 

© Myriah Krista Walker


Stel je Jezelf eens voor…

Op de gouden golven van het graan
Peddelend, in een krachtige regelmaat
Naar de kusten van Immermeer,
Spelend met veelkleurige nieuwe spelen.

De getijden, zij komen en gaan
En sommigen
Worden als dauw op je vingertoppen
Terwijl je bejuweelde berichten hoort.

Weest snel, en eerlijk, en oprecht!
Daar op de kusten van Immermeer,
Stort je erin, hier en nu en ginds en
Stap in de kleuren van het hemelse Blauw.

Voor je in de poelen van de Ene
Spreekt nu de Ponderosa,
Terwijl smaragden torens van deze bomen
Opwaarts rijzen vanaf hun toppen.

De vijver der Eenheid wenkt Ons nu
Zij is indigo en blauw
Die kleuren zijn nu bij Jou van binnen
Deze bejuweelde tint is JOU.

JIJ bent de Kleuren, hier en NU.
JIJ bent de Vormen van Dat wat komt.
Giechelend kijk je om je heen
Naar alle wevingen die je maken kon.

Vrolijk komen jullie bij elkander
En als we dan aanwezig zijn
Fluiten we, spelen we en buitelen we
En zingen liedjes van weleer.

Want wat je zegt, dat ben je zelf
En wat je weeft, dat draag je.
Hijs nu het zeil maar, glimlachen de Zilveren,
Laat vinnen en veren maar wapperen.

Laat de vormen lang genoeg zijn om te reiken
Naar de Sterren in hun verste glinstering.
En je tenen beginnen tinten aan te nemen,
Van de bodem van de oceaan.

WIJ zijn de Vrolijke Wevers
WIJ zijn de Getrouwen, wij zijn van Eer.
Ik Ben zeer vereerd dat jij hier bent
Ik buig naar u, mevrouw, meneer.

Je denk dat ík het ben die deze woorden weefde
Die ons hier allen samenbracht
Naar Lo, ik vang alleen maar sterren
Die hier tot letters zijn gewrocht.

Ik zit hier voor mijn toetsenbord
Zoals jij dat doet in Tijd
En ik zie daar mooie beelden van
De engelen, zo schoon en Wijds.

Wij zijn de gedachten die wij denken
hier in de wereld van het NU
WIJ zijn hèn die de dromen weefden
Hoewel WE vergaten hoe.

Jij kwam hier om de Kleuren mee te Kleuren
Zoals ik, en Zij, vriendin en oom
En wij allen hier tezamen
Zijn WIJ de Wevers van de Droom.

WIJ zijn de boten die daar zeilen
Op de wateren van de nacht
Als op paden gaande met een waardige intentie,
Het Paradijs dat op ons wacht.

Soms noemt men ons het Elfenschip van Eenheid
Soms zegt men hier: wij zijn de Groep
Sommigen weten dat er Een is, of Twee
En Drie en Vier maken alle cirkels goed.

Want velen komen om kleuren op te roepen
Om de kromming van de regenboog te weven
Niets grootser dan een andere tint
Níets te zacht of te gesteven.

Op de wateren van de Zee
Op de Gouden Golven van het Graan
Liggen van alle landen de schaduwen gespiegeld
Wíj kwamen herwaarts om opnieuw te bestaan.

Wíj zijn de vele grassen
Die daar recht en sterk staan te zwaaien
Samen, met elkaar, één Stem
Als goede winden zachtjes voorbij gaan waaien.

Wíj zoeven van plezier
Als moleculen in de lucht
Wanneer Wíj de scherpe grassprieten drogen
Op des winden zachtaardige vlucht.

Wíj zijn de dansende sneeuwvlokken
In het vorstomrande weer
Die de kinderen met ons doen dansen
Die de buikschuivers trotseren.

Wíj zijn de bemoste rivieroevers
Waar Paartjes komen om te zweven
Om daar de magie der Aarde te voelen
En hun eigen dag te weven.

WE zijn de mieren die langs marcheren
Onder Aarde's blonde aren
En verzamelen een grote voorraad
Voedsel voor de slechte jaren.

Wíj zijn de kolibries die zo razendsnel
Spelend de zwaartekracht uitdagen
Wíj zijn de gouden arenden en
De uilen die immer ‘s-Nachts gaan jagen

Wíj zijn de buurman van hiernaast
En de vrouw daar in de straat
Wíj zijn de zonen en de dochters
En de vreemdeling die daar gaat.

Iedere molecuul is ÉÉN
En iedere Ion is vrij
En ALLES is deel van het geheel
Eén vorm van aller Harmonie

Een stip kan een mo-NU-mentum zijn
Vol van verdriet of vol van blijheid
Een gedachte kan je leven veranderen
Die gedachte maakt je vrijheid.

En dus, totdat wij weer gaan zaaien,
Weef wonderen op de dauw, mijn vrinden
Weef maar wat je wilt, het is Eén wereld nu
Moge Liefde je wèl vinden.

Can you imagine yourself…

Upon the golden waves of grain
paddling forth, in bold array
on the shores of ever more
decorating new games to play

the tides, they come
and flow
and some
become the dew in fingertips
while jeweled messengers give tips,

"Upon the shores of ever more,
be quick, and fair, and true!
Dash into here and yonder now
step into the Colors of Blue."

Before You now in pools of One
the ponderosa speak
as emerald towers of these trees
rise upward from the peaks.

The Pool of Oneness beckons Us.
She's indigo and blue.
The Colors are within you first
YOU are the jeweled hues.

YOU are the Colors, here and NOW.
YOU are the Shapes of Things to Come.
Giggling, now, you look about
at the weavings you have done.

With Merriment, you gather 'bout
while all the folk are here.
We're whistling, playing, spinning too.
Sing songs that We can hear!

For what You Speak, You Shall Receive
and What You Weave, You Wear.
Set sail then, smiling silvered Ones…
let fins and feathers flair!

Let forms be tall enough to touch
the Stars at farthest glint
and toes begin to dapple on the
Ocean-bottom tints.

WE are the Merry Weavers.
WE are the True. The Fair.
I AM most privileged You are here.
I bow to You, most fair.

You think t'was I that wove these words
that gathered all Us here?
But Lo, I am just catching stars
that turn to letters here

upon my keyboard, as I sit,
as you do here in Time.
I see Your grand imaginings
as Angels fair and fine.

WE are the thoughts that manifest
into the world right NOW.
WE are the ones that wove this dream,
though WE forgot somehow.

You've come to Paint the Colors,
as have I, and She and Him.
And All Us gathered round again…
Us Weavers of the Dream.

WE are the boats that sail
upon the waters in the night
while paths are set with clear intent
headed straight for Paradise.

Some call us Elven Ships of One.
Some say We are the Group.
Some know there is just One, then Two
and Three and Four make hoops.

For many colors come to call
to weave a rainbows' arch.
None grander than an other's hue.
None too soft or starched.

Upon the waters of the Sea
the Golden Waves of Grain
lay mirrored shadows of the lands
We've come to weave again.

WE are the many grasses
standing tall, alike and strong
swaying in unison, One Voice
when fair winds come along.

WE are the molecules of air
swishing with delight
as WE tickle dry stemmed grass hairs
upon the winds' soft flight.

WE are the snowflakes dancing
upon the frosted morn,
making children dance with us
and frantic shovelers scorn.

WE are the mossy river banks
where Lovers come to play
and feel the magic of the Earth
to weave upon their day.

WE are the ants that trod and march
within the Earth's fair grains
and gather 'bout a large supply
of food for when it rains.

WE are the hummingbirds so quick
and playful in their flight.
WE are the golden eagles and
the owls that prey at night.

WE are the next door neighbor
and the woman down the street.
WE are the sons and daughters
and the stranger you will meet.

Every molecule is ONE
and every Ion free.
And ALL is part of one great game.
One form of Harmony.

ONE speck can make a moment
full of misery or glee.
ONE thought can change a life time.
ONE thought can set You free.

And so, until We sow again.
Weave magic on the dew!
Heck, weave what you want, its ONE world now.
May Love indeed find You.