Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations

Korte verhalen/shorts

Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love

Gedichten - poems that touch me

Running Fox home

Randell

 

Gewasformaties en buitenaardsen

 

Randell Sarneel © 2012  

www.randell.nlLaat de volksmond spreken over graancirkels, en men zal vaak de opvatting horen dat deze door buitenaardse wezens worden gemaakt. Hoewel lang niet iedereen deze opvatting deelt, kleeft aan het graancirkel fenomeen in ieder geval het stigma ‘buitenaards’ en vrijwel even hardnekkig ook dat van ‘hoax/bedrog.’ Mijn eigen onderzoek en ervaringen verschaffen mij gelukkig een aanzienlijk ruimere kijk op de fabelachtige wereld van de gewasformaties. Ik zeg ‘gewasformaties’ in plaats van ‘graancirkels’ omdat het de lading zoveel beter dekt. Brengt men de formaties in verband met ‘buitenaardsen.’ neig ik ertoe liever te spreken over ‘inter-dimensionalen’. Daar zijn genoeg aanwijzingen voor. In ieder geval veel meer dan naar buitenaardsen zoals het begrip in de meest gangbare zin wordt opgevat. Ik beperk me in dit artikel hoofdzakelijk tot de theorie van een buitenaardse herkomst. Slechts zijdelings verwijs ik naar de ruimere gedachte van een eventuele inter-dimensionale herkomst.

Over het bestaan van buitenaardsen in het algemeen is het misschien handig te beginnen met de vaststelling dat aanwijzingen niet hetzelfde zijn als bewijzen. Het moet gezegd, er zijn maar betrekkelijk weinig bewijzen die het mogelijk maken om massaal het bestaan van buitenaardsen te aanvaarden. De bewijzen zijn er wel, maar men moet ze in de overweldigende stroom van informatie en uiteraard ook
geheimhouding, maar net weten te vinden.

Toegespitst op het gewasformatie fenomeen wordt de kwestie van bewijsvoering al snel ingewikkeld. Hoewel een gewasformatie bol kan staan van overtuigende indicaties in de richting van buitenaardse herkomst, is nuancering absoluut vereist. Er worden soms verschijnselen waargenomen en gemeten die met de behaalde stand van wetenschappelijk technologische vooruitgang niet verklaard kunnen
worden. Dit betekend echter niet dat er daarom automatisch sprake is van buitenaardse activiteiten. De meest aardse verklaring in deze kwestie zou kunnen gaan over geheime groeperingen die een technologische voorsprong hebben opgebouwd op de publiekelijk bekende vindingen. Deze invalshoek mag men zeker niet uit het oog verliezen gelet op de nodige militaire of militairachtige gebeurtenissen in en om vele gewasformaties.

Passeren we vanwege het beknopte karakter van dit artikel even de mogelijkheid van een geheime elite, dan nog wachten ons mogelijkheden die niet direct aan het stempel ‘buitenaards’ voldoen. Men kan denken aan de invloed van natuurwezens zoals de elementalen, elfen en feeën, aan engelen, aartsengelen, goden, vooroudergeesten, aan orbs, zielen, psychische kracht, aan het morfogenetisch bewustzijnsveld, en niet te vergeten de enige en almachtige God zelf. Een luxe opsomming als deze, zal ongetwijfeld nog kunnen worden uitgebreid. Bovendien ben ik me ervan bewust dat ze eveneens de nodige vraagtekens kan oproepen.

Nevenstaand plaatje laat een formatie zien die verwijst naar ‘de wachters.’ Dat is simpel uitgelegd de verzamelnaam voor groepen van vooroudergeesten, engelen, inter-dimensionalen e.d., die de aarde observeren en bij uitzondering ingrijpen wanneer de aardbewoners de kosmische orde al te erg verstoren. We zien centraal de zon met daar omheen de omloopbaan van de aarde. Om de aarde zien we een ellips
waarin de orde van groepen wordt getoond. Met de thans genoemde alternatieven mag het duidelijk zijn dat de gemeenplaats ‘buitenaards’ met betrekking tot gewasformaties, een bezwaarlijke simplificering inhoudt.
 

Aan de hand van mijn verzameling foto's van meer dan twaalfhonderd verschillende gewasformaties moet ik zeggen de indruk te hebben dat, sprekend over de authentieke formaties, de makers niet bepaald veel bezig zijn met het onthullen van hun identiteit. Althans niet in de directe zin die door veel mensen vurig verlangd wordt. Portretten van aliëns als graancirkel pictogram treft men niet vaak aan, hoewel de laatste jaren wel een toename te zien is van een vereenvoudigde,  
emblematische weergave van een buitenaardse.

 

 

Zou men de publieke opinie willen sturen in de richting van buitenaardse aanwezigheid, dan is het een logische zaak om regelmatig deze amandel-ogige ‘grijzen’ aan te voeren. Dit karikaturale plaatje dook voor het eerst op in het graan in 1998. (zie linksboven) De overige stereotype aliën hoofdjes verschenen pas in 2009 en 2011.

 

Naast deze versimpelde buitenaardse koppen, wil ik de aandacht vestigen op een viertal formaties, die de gelaatsuitdrukking van humanoïde wezens als thema hanteren. Het zijn tot op heden de enige formaties die dit doen. Ik heb ontdekt dat deze vier formaties, ieder voor zich, op bepaalde aardse reproductie- en zendtechnieken wijzen die massabeïnvloeding mogelijk maken. Met andere woorden, het gaat hier over hoe de aardse media zich het aanzien van onze humanoïde naasten voorstelt. Propaganda dus, en daarmee de beïnvloeding van de publieke opinie.

De eerste formatie met een gezicht verwijst naar het veel bediscussieerde gezicht op Mars. Het verscheen nabij de Chilbolton radio telescoop in augustus 2001. Dit gezicht werd overigens vergezeld van een intrigerende formatie die een reactie is op een door Seti verstuurde communicatieboodschap.

 

Het tweede gezicht betreft het portret van een buitenaards wezen die een schijf met een binaire code vasthoudt. Deze formatie, verschenen aan de Crabwood Farm nabij Pitt en uit 2002, is schrikbarend knap gemaakt. Het blijkt sterk overeen te komen met een logo dat in 1996 werd ontworpen geïnspireerd op een onthullend boek getiteld; ‘The day after Roswell’ door Philip J. Corso. Lees meer

 

 

David Flynn, de broer van de ontwerper van het logo, heeft een uitvoerige studie gewijd aan deze gewasformatie. Een indrukwekkende presentatie door hem is te vinden op google video. (Link naar video)

Hij komt onder meer met tal van verbluffende meetkundige bewijzen die alle twijfel wegnemen ten aanzien van de verbinding tussen deze Crabwood formatie en het zogenaamde Roswell incident.

 

De binaire code op de schijf geeft in essentie de volgende boodschap weer: “Hoedt u voor de boodschappers van valse giften en hun verbroken beloften. Veel pijn maar er is nog tijd. Er is goedheid daarbuiten. Wij verwerpen misleiding. Kanaal gesloten.” Het lijkt me raadzaam de boodschap in ieder geval in de context van het Roswell incident te plaatsen.

De derde en vierde formatie met een gezicht kan men gemakkelijk als een tweeling formatie beschouwen. Ze verschenen aan de M4 snelweg bij Hungerford in 2010. Deze formaties becommentariëren het veronderstelde gezicht van Jezus Christus op de lijkwade van Turijn.

Ander beeldmateriaal dat via de akkers tot ons is gekomen en waarvan je zou kunnen zeggen dat het direct naar intelligente buitenaardse wezens verwijst, behandelen wereldvreemde schrifttekens. Ook hiervan bestaan slechts weinig voorbeelden.

Gelet op het geringe aantal directe verwijzingen zou men haast aannemen dat het labeltje ‘buitenaards’ vooral te maken heeft met populair wensdenken of sensatiestreven. Toch valt de hypothese ‘buitenaards’ niet uit te sluiten. De kwaliteit van sommige directe verwijzingen is extreem hoogwaardig. Leggen we dit materiaal naast de talrijke minder directe verwijzingen, dan zien we dat het idee niet zomaar uit de lucht is gegrepen. Ook deze minder directe verwijzingen kunnen soms
duizelingwekkend intelligente boodschappen bevatten die in hun constructie zelfs het menselijke genie te boven gaan!

 

Echter, het gewasformatie fenomeen is en blijft in de eerste plaats een mysterie. Dat komt onder andere door de anonimiteit waarin het zich voor het overgrote deel manifesteert. Het komt ook door de perceptie van de toeschouwer. Deze wordt telkens weer op de proef gesteld, alsof het om een leerprogramma in zuivere waarneming gaat. Aldus activeert het, het zelfstandig oordeelvermogen of het vermogen zich vrij van oordeel op te stellen. Voor wie streeft naar contact met de bron van wat wel ‘de authentieke formaties’ wordt genoemd, zal objectiviteit of
onpartijdigheid een belangrijke en bevorderlijke eigenschap zijn.