Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

Binding tussen moeder en kind

begint al voor de geboorte

Bianca Goes

www.yunity.nlwww.yunity-kids.nlSteeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat het contact met de nog ongeboren ziel al voor de bevruchting plaatsvindt. Zelf voelde ik intuïtief, nog voor ik me verdiept had in de pre- en perinatale psychologie, dat de invloed van de zwangerschap en de geboorte een grote impact zou kunnen hebben op de ontwikkeling van ons kind. Ook voel ik de spirituele connectie ermee heel sterk. Vanuit eigen ervaring met onze drie kinderen, zie ik zowel ‘zwangerschap’ als ‘geboorte’ regelmatig terugkomen in hun gedrag.

Pre- en perinatale psychologie
In de vijftiger jaren geloofde men nog dat een ongeboren kind een onbeschreven blad was, zonder eigen gevoelens, zonder eigen waarnemingen en zonder eigen ziel. Men kon zich destijds niet voorstellen dat de geboorte en de eerste tijd daarna voor de psychische ontwikkeling van het kind van groot belang zijn. Dat een embryo gewaarwordingen kan hebben, ging het voorstellingsvermogen volkomen te boven.

Intussen is wetenschap zover gevorderd dat er bewezen is dat foetussen al gewaarwordingen kunnen hebben, waarop ze reageren en waaraan ze later soms herinneringen hebben. Het lichaampje bezit een radarsysteem met een extreem verfijnd waarnemingsvermogen. Er zijn vele voorbeelden van gedetailleerde herinneringen van mensen die tijdens diverse vormen van therapie omhoogkomen.

Ervaringen en herinneringen worden in ons lichaam in het cellulair geheugen opgeslagen. Nog voor dat het hartje begint te kloppen kan het ongeboren kindje al horen. Nog vrij recent heeft wetenschappelijk onderzoek uitgewezen dat de cellen van het oor identiek zijn aan die van een embryo. Je zou kunnen zeggen dat het embryo alles hoort. Wellicht verklaart dit, dat juist de prenatale fase zoveel impact heeft op het nog ongeboren kind.

Incarnatie van de ziel
De incarnatieperiode beslaat het moment van het kiezen voor de incarnatie tot aan de conceptie. Hoe stellen we ons dat voor, dat leven voor de conceptie? Bezien vanuit de wereld van onbelichaamde staat, krijg je een impuls om je weer te gaan verbinden met een leven op aarde. Je krijgt een impressie van je toekomstige leven. Maar je krijgt vooral datgene te zien en te horen wat je missie wordt en waarvoor jij deze keer naar de aarde afdaalt. De kinderen van Nu, laten ons ook steeds duidelijker zien en merken, dat wij anders naar ze mogen kijken. Deze kinderen komen met een totaal nieuwe energie, met (oude) wijsheid, ideeën en visies. Wij dienen hen te ondersteunen om van ze te leren. Dat betekent niet dat zij de leiding krijgen, zij vragen echter om onze ‘presentbegeleiding’, om aanwezig te zijn. Om ze vanuit hart en ziel te begeleiden.

Contact met een ziel
Ik heb een tijd met de vraag rondgelopen of ik dit soort kennis wel zou moeten delen, maar wat mij recent overkwam, voelde als een geschenk van de ongeboren zielen. Het gaf me het gevoel dat het wel degelijk de bedoeling is, hiermee naar buiten te komen. Zo had ik een coaching gesprek met een vrouw. Er was een bijzonder lijntje tussen ons, dat wel. Opeens zie ik, wat ik al vaker had gezien, vlak bij haar gezicht een ster oplichten. Wat ik normaliter niet zou doen, kwam nu als vanzelf mijn mond uit rollen. “Mag ik vragen of je zwanger bent of een kinderwens hebt?” Waarop zij meedeelde die wens te hebben opgegeven. Ze had net een uitstrijkje gehad, met een positieve uitslag; licht afwijkende cellen. Dus behandeling gewenst. Na enkele weken zag ik haar weer. Verheugd en emotioneel vertelde ze mij het magische nieuws: ze was zwanger. Dankbaar was ik, zowel voor haar als voor het geschenk vanuit een andere dimensie!

Hier in het Westen weten we nog niet zo heel lang van het bestaan van de incarnatieperiode af, althans er is minder aandacht naar uitgegaan. Maar in deze nieuwe tijd is deze periode ook hier zichtbaar geworden. Het is een tijd waarin mensen meer bewust raken en er kinderen geboren worden die ons de ogen opnieuw openen. De indianen zeggen bijvoorbeeld dat de geboorte een blauwdruk vormt. Vanuit het sjamanisme is het gebruikelijk om via intentie contact te maken met de energie van een nog ongeboren ziel. Als de ouders de liefde bedrijven en goede beelden meegeven, creëer je nieuw leven. Als je dat doet met een wens, vanuit een liefdevolle energie, geef je iets prachtigs mee aan de ziel. Deze oerkennis is in ieder aanwezig en mogen wij weer leren (her)ontdekken.

Conceptie
In de periode van conceptie zijn twee belangrijke stadia te noemen. Vanaf het moment dat moleculen en cellen zich vormen tot nieuwe organismen, wordt informatie opgeslagen; het cellulair geheugen. Tijdens de eerste maand ontdekt een vrouw vaak dat ze zwanger is. Als haar intuïtie goed ontwikkeld is, weet ze het vaak al, soms zelfs tijdens de conceptie. De reactie op de zwangerschap is belangrijk voor de emotionele ontwikkeling van het kindje. Wanneer de moeder blij is en ook de omgeving er positief op reageert, wordt de baarmoeder een veilige plek, waarin de foetus zich veilig kan ontwikkelen.
Vervormingen in de emotionele ontwikkeling van het kind kunnen in deze fase al plaatsvinden. Wanneer de reactie ambivalent of negatief is kan de foetus dat voelen. Je kunt je voorstellen dat dit weer gevolgen heeft. Een eerste schrik en een geleidelijk accepteren heeft minder invloed dan een totale ongewenstheid.

Impact van de geboorte
De manier waarop de moeder omgaat met haar gevoelens tijdens zwangerschap en bevalling heeft impact. Hoe zij omgaat en reageert tijdens de uitdrijving, heeft invloed en wordt bij het kind zichtbaar op momenten waarin hij in zijn leven te maken krijgt met stressvolle situaties. Ook wordt dit zichtbaar tijdens overgangsfases of groeisprongen. Dit zijn voor kinderen vaak stressvolle momenten. Bijvoorbeeld als het kind van de peuterklas naar het basisonderwijs gaat.

Een veel voorkomende overtuiging bijvoorbeeld is: “ik kan het niet!” Dit is tevens mijn persoonlijke ervaring bij ons eerste kindje. Tijdens de uitdrijving hoorde ik de verloskundige zeggen: “Nog een klein stukje en hij is er.” Opnieuw deed ik mijn uiterste best. Het lukte nog niet. Waarop de verloskundige mij de vraag stelde, waar ik bang voor was. Ik zei: “Het lukt me niet; ik luister echt heel goed, alleen weet ik niet wat ik moet doen!” De verloskundige vertelde mij dat ik naar de pijn toe moest en er dan bijna was.

Inmiddels zit onze zoon net op de kleuterschool. Met de wandelwagen, met onze tweede zoon en onze dochter op mijn buik in een draagdoek, sta ik nietsvermoedend op het schoolplein te wachten, als de juf met stevige passen naar mij toe snelt. De zweetdruppels nog op mijn voorhoofd, te midden van nog meer moeders, spreekt ze mij aan. “Je zoon moest een tekenopdracht doen, die ik vaak genoeg heb uitgelegd, maar weigerde uit te voeren. Ik heb hem vastgepakt en heb hem boos toegesproken. Volgens mij heeft hij faalangst,” voegt ze nog toe. Wijselijk houd ik mijn mond en loop naar huis. Terwijl de andere twee kinderen in bed liggen, gaan wij lunchen. Ik zeg tegen onze zoon: “hoorde je wat juf zei?” Twee blauwe ogen kijken mij aan terwijl hij mij antwoordt: “Ja mama, ik wilde echt wel tekenen, maar ik wist niet wat ik moest doen.” Als in een bliksemflits herinnerde ik zijn bevalling weer: “Oh lieverd, het is goed.” Dit zijn momenten bij uitstek om vanuit bewustzijn je kind met aandacht, liefdevol te begeleiden. Je kunt je wellicht ook voorstellen dat dit momenten zijn, waarop overtuigingen worden bevestigd. Als jij je hiervan bewust bent, vormen deze situaties juist een kans tot transformatie.

Waar we misschien niet altijd bij stilstaan, is welke invloed hulpmiddelen op de baby tijdens de geboorte kunnen hebben. Ik zal een voorbeeld geven. Overgevoeligheid voor dwang in het latere leven kan ook een nawerking zijn van weeën opwekkers of van een weeënstorm. Of dat de baby nog niet geboren mag worden, omdat de vader anders de geboorte mist, of dat de verloskundige er nog niet is. Dergelijke voorvallen zijn geen uitzondering. Een kind kan zich hierdoor tegengehouden voelen tijdens belangrijke keuzes.

Een ander voorbeeld is de keizersnede, waarbij het kind de weg door het geboorte kanaal overslaat. Kinderen kunnen daardoor behoefte hebben aan of aversie hebben tegen aanraking. Ook aan- of afwezigheid van vechtlust kan hier een gevolg van zijn. Ook kan het zijn dat deze kinderen moeite hebben met het afronden van ‘projecten’.

Ideale’ geboorte
Een ‘ideale’ geboorte zou kunnen zijn dat de vader en moeder vrij zijn van oude pijn uit de eigen geboorte, zodat ze tijdens het baren niet in oude angsten of verkrampingen schieten. Het is bovendien wenselijk dat de ouders op één lijn zitten met de begeleiders. Behulpzaam hierbij is dat verloskundigen of artsen vertrouwen hebben in de natuurlijke gang van het geboorteproces. Wel mag benadrukt worden, dat wensen en verwachtingen over ‘hoe de geboorte zou moeten zijn’ vanuit een ideaalbeeld eveneens belastend kunnen zijn. In deze ideale situatie mag de geboorte gaan over loslaten van controle vanuit vertrouwen en overgave.

Na de geboorte
Vooral de eerste zes weken na de geboorte is een tijd, van bijzonder hoge gevoeligheid voor moeder en kind. Opvoedingspatronen beginnen onmiddellijk. De intuïtie van vooral de moeder is sterk aanwezig. Het is mooi als de moeder hier aandacht voor heeft en ruimte voor krijgt, juist in deze drukke tijd! Het is essentieel voor de evolutie om dit juist NU onder de aandacht te brengen van aankomende ouders.

Liefde als energie
De bekende wetenschapper Dr. Emoto heeft ontdekt dat water altijd probeert mooie kristallen te vormen. Bij bepaalde invloeden, zoals heavy metal muziek of vervuiling, lukt dit maar gedeeltelijk of helemaal niet. Als we ons er bewust van zijn dat een embryo voor 90% uit water bestaat, kunnen wij ervoor kiezen hiervan gebruik te maken. Bijvoorbeeld door liefdevolle ‘boodschappen’ aan het kindje mee te geven, muziek te draaien met een mooie trilling. En als het waar is dat water inderdaad neigt naar het vormen van mooie kristallen kunnen we misschien ook stellen dat water een eigen bewustzijn heeft. Dr. Emoto beaamt dit en zegt dat water meer is dan een spiegel van de omgeving.

Aandacht voor geboorteverhaal
Binnen mijn praktijk heb ik mooie ervaringen gehad met het loslaten van niet-eigen energie van het kind. Dit kan tot uiting komen bij een unieke ‘geboorte-intake’, waar ik in het bijzonder veel aandacht geef aan het geboorteproces. Zo belde een moeder mij, of ik voor een gesprek wilde langskomen. Haar dochtertje van destijds drie maanden had na de bevalling nog geen nacht doorgeslapen. Gedurende het gesprek gaf de moeder ook borstvoeding. Tijdens de voeding werd zichtbaar, dat als moeder iets deelde over haar emoties, haar dochtertje de borst los liet, een zucht gaf en dan rustig verder dronk. Ze viel daarna rustig in slaap, alsof zij werkelijk haar moeders emoties kon loslaten. De volgende dag kreeg ik een berichtje van de moeder. Haar dochter had voor de eerste keer doorgeslapen. Nog altijd houdt de moeder mij op de hoogte van de ontwikkeling van haar dochter. Inmiddels zit zij al op de kleuterschool.

Resumé
De invloed van onze geboorte op ons latere leven is groter dan we ooit hebben kunnen denken. Vanaf het moment van conceptie krijgt het kindje gedachten en gevoelens van de ouders mee. Op het moment dat je bewust bent van deze invloed, hier met zorg, liefde, aandacht en een liefdevolle intentie mee omgaat, heeft dit een positief effect op de ontwikkeling van het kind. Maar ook op je eigen, persoonlijke ontwikkeling. Dit alles is van essentieel belang en onschatbare waarde!