Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

 

Amadis

De Nada Kronieken, deel 33

© Hans Brockhuis

Zie ook het vervolg hierop: Terug naar Amadis

Ook interessant: Bewoonde planeten in het universum


Vandaag wil ik jou meenemen op een reis door het heelal die ik niet lang geleden heb beleefd. Midden in de nacht werd ik gewekt door een onbekend geluid in de slaapkamer. Het leek alsof er iets raspte op de vloer en hoewel ik meestal door allerlei geluiden heen slaap die mijn vrouw wakker plegen te maken, was ik het deze keer die wakker werd, terwijl ik kon horen dat mijn vrouw aan de andere kant van het bed vredig doorsliep.

Ik knipte de lamp op het nachtkastje aan en onmiddellijk werd mijn blik getrokken door een in een coverall geklede dame die me met een vriendelijke blik aankeek en me zonder woorden vroeg of ik met haar mee wilde komen.

Dat wilde ik wel want ik wist wie zij was. Het was Moira en tijdens mijn telepatische avonturen en communicaties met een andere wereld dan de onze, had ik haar al enkele malen ontmoet.

Eén van die communicaties verliep als hieronder is aangegeven. In eerste instantie ging het over Magda, mijn geleidegids, maar al gauw werd er alleen nog maar gesproken over Amadis.

“[…] Magda is, zoals je misschien al weet, je broer geweest tijdens een incarnatie op de Morgenster. Deze planeet is niet Venus, maar heet Amadis, de derde planeet van het zogeheten Moira stelsel. Jij en Magda zijn daar, ongeveer achthonderd aardse jaren geleden, geïncarneerd. Magda heette daar Armodac; jij was haar enige zuster, Vodelm.”
“Maar Moira,” viel ik in, “dan heb jij dezelfde naam als de ster van jouw planeet.”
“Ja hè,” was het antwoord, “da’s ook toevallig.”
“Ja maar,” ik ken mijn klassieken: “toeval bestaat toch niet?”
“Nee, inderdaad, mijn naam is van die zon afgleid, net zoals er op Aarde namen als Selena woorkomen die naar jullie maan verwijzen”.

Dat moest ik even verwerken.
“Moira is toch ook een Angelsaksische vorm van Maria?” was mijn volgende vraag.
“Klopt helemaal”, antwoordde ze. “Maria, de moeder van Jezus, de Nazarener, was dan ook in een eerdere incarnatie op Amadis geboren. De theologen weten daar allemaal niets van. Zo zie je maar dat je op deze manier heel andere informatie krijgt dan wanneer je binnen het raamwerk van je eigen planeet moet blijven
“Dank je Moira. Het is natuurlijk niet toevallig dat jij Moira heet nietwaar? Valt daar iets over te vertellen?”

“Mijn naam,” was het antwoord, “is verbonden met de ster Moira omdat ik veel incarnaties op Amadis heb doorgebracht. Daar was het ook dat wij elkander leerden kennen. Jij was de zus van Magda/Armodac en ik was indertijd jouw meester op het gebied van ruimtereizen. Tezamen met anderen hebben wij onder meer de aarde bezocht, waarbij we behulpzaam zijn geweest bij de oplossing van een aantal problemen die zich voordeden in de politieke wereld van het huidige China. Daar waren allemaal oorlogen aan de gang waarbij veel mensenlevens verloren gingen. Dat was voordat wij in staat waren om via geestelijke infiltratie de mensen die de beslissingen moesten nemen er van te overtuigen dat het zo niet langer kon. Jij was nog leerling en hebt je uitsluitend beziggehouden met de bewaking van ons vaartuig. Een zekere Moterdimos, ik en anderen hebben zich daadwerkelijk beziggehouden met de eigenlijke missie.”

“Wauw”, dacht ik bij mezelf, “dat is nogal wat.” Toch eens opzoeken waar dat over gaat. Achthonderd jaar geleden; dat moet ongeveer het jaar 1200 zijn. Ik pakte mijn DTV Atlas zur Weltgeschichte ter hand en ging op zoek… En ja hoor, daar was het:
1205-1209: Onderwerping van het Hsia-Hsia rijk, de aanvalsbasis tegen China.
1211-1215: Verwoesting van het Chinese rijk. De Mongolen onvouwen hun militaire kracht met jaarlijks twee exact geplande veldtochten, waarbij ze later technieken van Chinese ingenieurs overnemen: artillerie, signaleringssystemen, belegeringskunst, enz. Daar moest ik meer van weten.
“Moira, hebben de gebeurtenissen waar jij op doelt iets te maken met datgene wat is vermeld in de DTV Atlas?”
“Ja hoor Hans. Het gaat met name over het jaar 1212, d.w.z. de ineenstorting van het toenmalige Chinese rijk.”
“De invallen der Mongolen.”
“Natuurlijk; het heeft een aantal jaren geduurd voordat de rust enisgzins was weergekeerd.”

Ik moest het allemaal een beetje verwerken voordat ik kon verdergaan met dit gesprek..
“Even uitblazen hoor. Nu een andere vraag. Het wolkenbeeld met het enorme déja vu gevoel van de grote boomloze vlakte die ik een paar jaar geleden beleefde; heeft dat iets met de planeet Amadis te maken?”
“Jazeker Hans, en dat weet je ook. Gedurende een deel van dat leven woonden en werkten wij aan de voet van de hoogvlakte met de naam: ‘Honingvlakte’. [Zie ook: De Honingvlakte H.B.] Die is zo genoemd omdat zich daar een enorme bijen-populatie bevindt. De honing wordt gewonnen en is een produkt die wordt gebruikt bij allerlei levensmiddelen. Wij zijn stapelgek op deze honing en er worden dan ook enorme hoeveelheden van geconsumeerd. Maar de vlakte is inmens groot, dus er is altijd in voldoende mate honing voorhanden. Wij hebben een overeenkomst met de bijen gesloten die een win-win situatie oplevert voor zowel de bijen als voor ons.”

“OK, dank je wel. Nu zou ik graag nog iets willen weten over de bevolking van Amadis. Behoort Moira tot de Mohra-Triomne intelligenties; is Moira daar misschien een andere transcriptie van?” [zie ook: De 24 Beschavingen H.B.]
“Nee Hans, het heeft niets met transcriptie te maken. Moira is de naam van de ster. Mohra-Triomne is de naam van de intelligentie die ook op andere planeten voorkomt. Wij maken deel uit van één van de 24. Onze taak is het verzorgen van de distributie in het universum en het d.m.v. de grote transportschepen leveren van transport ten behoeve van de subintelligenties. Daar zijn we goed in en daarmee kunnen we het heelal het beste van dienst zijn. Onze missie van 1200 was een eenmalige. De rechtstreekse interventie van de Aarde is inmiddels overgenomen door de mensen van Hoova.”
“Zou jij me nog wat nadere gegevens over Amadis kunnen vertellen, Moira?”
“Dat is goed; ik zal je het voornaamste kort schetsen. De ster die jullie wetenschappers ‘Ster van Barnard’ noemen, heet bij ons Moira. Moira heeft een serie planeten, waarvan de morgenster, Amadis, de derde planeet is.” Dat is technisch gesproken geen juiste benaming, maar jullie morgenster is ook geen ster, maar een planeet.
“Moira, het leven op Amadis moet rood gekleurd zijn. Moira/Barnard’s Ster is toch een rode dwergster. Is dat niet zo?”
“Toch is dat niet zozeer het geval. Het rode licht wordt gefilterd door een gaslaag, analoog aan de ozonlaag bij jullie. Die laag houdt de kosmische- en andere straling tegen. Het overheersende licht bij jullie is geelblauw; bij ons is dat groenrood. Natuurlijk geeft dat een ander perspectief aan de dingen maar het is niet onoverkomelijk bij onze bezoeken aan Terra. De Aarde noemen wij trouwens Opdum.”
“Betekent dat iets?”
“Ja hoor, wat dacht je?”
“Aarde?”
“Natuurlijk.”
“Ik neem aan dat jullie niet het Latijnse schrift bezigen?”
“Er zijn bij ons, net als bij jullie, verschillende rassen. Elk ras gebruikt zijn eigen schriftsoort.”
“Ik zou graag willen weten, Moira, hoe de andere planeten heten en enkele technische gegevens misschien?”
“Zoals je wilt. Even recapituleren. De centrale ster heet dus Moira. Het is, zoals je al memoreerde een rode dwergster, van jullie af gezien maakt hij deel uit van het sterrebeeld Opiuchus/Slangendrager. Moira is vrijwel uitsluitend waarneembaar vanaf het zuidelijke halfrond van de aarde. Deze ster heeft, veroorzaakt door zijn begeleider, niet minder dan 10" 31' eigen beweging per jaar. Daardoor is de lengte van het jaar bij ons dan ook enigszins variabel.”

“De afstand tot de aarde is bijna 6 lichtjaren. Het is vanaf jullie gezien de dichtstbijzijnde ster na de a Centauri sterren. Moira is een z.g. astrometrische dubbelster. Het heeft een begeleider met een massa van ca 1,5 maal die van Jupiter.
De eerste planeet heet Aum. Aum is een kleine onbewoonde planeet, te heet voor leven, net als Mercurius bij jullie. Aum betekent dan ook zoiets als Inferno. En zo Hans, heb jij je eerste woorden geleerd van onze taal!
De tweede planeet heet Aino. Aino is een planeet die ongeveer twee keer zo groot is als de Aarde en is volkomen onvruchtbaar. De planeet heeft geen dampkring en is dan ook onbewoond. Aino betekent kaal en onherbergzaam.
De derde planeet is dus Amadis, wat morgenster betekent. Amadis is iets groter dan Aino. Het is een half om half water/landplaneet, wat inhoudt dat de continenten behoorlijk wat groter zijn dan die van de aarde. Op het noordelijke continent, dat ongeveer de omvang heeft van jullie Grote Oceaan, bevindt zich de enorme Honingvlakte waar ik eerder over sprak.
De meeste Moiranen, ongeveer achthonderd miljoen zielen, wonen op het noordelijke continent, Bagion genaamd. Op het zuidelijke continent, Welda, wonen de meeste andere rassen waarvan er enkele sentient zijn. Daarover vertel ik je nog wel eens.”
“Moira, lijken de Moiranen op die ruimtewezens zoals beschreven in het boek van Whitney Strieber, de grijzen?”
“Nee Hans, dat is niet het geval. Die wezens komen van veel verder weg, van Zeta Reticuli. Wij lijken veel meer op de Aardse mensen, hoewel er natuurlijk wel grote verschillen zijn. Het uiterlijk van ons zal je nog wel eens ergens tegenkomen.
De vierde planeet is een grote gasplaneet, ongeveer zoals Jupiter, en heet Darn.
De vijfde planeet heet Apic. Apic betekent: groot en ver. Groot = Api; ver = Ich.
Dan volgen de steeds kleinere gasplaneten Omidis, hetgeen mooi betekent omdat zij zo prachtig schittert aan het firmament, en vervolgens Moriom, wat achterwaarts betekent. Deze planeet heeft een afwijkende baan om Amadis. Dan volgt Maliom, herwaarts en tenslotte Mihaniom, derwaarts.”

~*~*~

Deze conversatie had zich een paar dagen eerder voorgedaan en nu kwam Moira lvoorbij om mij mee te nemen voor een kijkje op Amadis. Maar dat is een ander verhaal…

(wordt vervolgd)