Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

De kracht van de adelaar

The power of the eagle

© Tonny de Ronde

Running Fox home


 

De Adelaar vliegt hoog en ziet.
De Adelaar ziet wat bruikbaar is en wat niet.

De Adelaar kent geen angst, leeft in het nu.
De Adelaar weet wat hem te doen staat, Hij zweeft op zijn gemak.
En maakt zich geen zorgen over morgen.
Hij weet wat hem te wachten staat, vol zelfvertrouwen vervolgt hij zijn vlucht.

Hij overziet het leven/zijn leven en heeft er vrede mee.
Hij weet dat hij de kracht heeft om te overleven, dat geeft hem vertrouwen.
Hij weet dat hij onderdeel is van alles om hem heen.
De kracht van De Adelaar, zo natuurlijk,… kijk naar De Adelaar.

En weet dat het goed is,.. jij goed bent,... alles goed is.
Dat wij allen onderdeel zijn van de natuur; ook jij bent een Adelaar.
Sla je vleugels uit en zie... wees De Adelaar, kijk naar je leven zoals een
Adelaar er naar zou kijken.
Van bovenaf, overzie het... en zie dat het goed is.
Wees op je gemak en vertrouw het proces van de natuur/leven, de kringloop van leven en sterven.

Heb geen angst maar vertrouw op je kracht, je diepste kern je diepste weten.
Sla je vleugels uit en vlieg zoals het bedoeld, zoals God het bedoeld heeft.
Als je vliegt zoals het bedoeld is, zul je leven zoals het bedoeld is en weet je dat het goed is.

Onderzoek je eigen kracht/talent en je zult het weten.
De Adelaar is De Adelaar, en wie,… wie ben jij?

 

The Eagle flies high and sees.
The Eagle sees what is useful and what not.

The Eagle knows no fear, lives in the now.
The Eagle knows what he has to do, and soars at ease.
And does not worry for the morrow.
He knows what lies in store for him, full of self-confidence he resumes his flight.

He oversees life/his life and accepts it as it is.
He knows that he has the power to survive, which gives him poise.
He knows that he is part of all around him.
The power of the Eagle, so natural,… look at the Eagle.

And know that all is well,.. you are well,... all is well.
That we are all part of nature; you too are an Eagle.
Spread your wings and see... be That Eagle, look at your life like an
Eagle would look at it.
From above, oversee it... and see that all is well.
Be at ease and trust the process of nature/life, the cycle of life and dying.

Do not have fear but trust your power, your deepest core, your deepest knowing.
Spread your wings and fly as it is meant to be, like God has meant it.
If you fly as it is meant, you will live as it is meant and you will know that all is well.

Examine your own power/talent and you will know.
The Eagle is The Eagle, and who,… who are you?