Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

Adam en Eva

Albrecht Dürer; Adam & Eva

Prachtige wezens, die aardlingen

Dave Guthman, 9-11-2011

Running Fox home


Wij leven op een levende planeet waar zoveel kleur en diversiteit aanwezig is, dat het jou de adem beneemt. Onze flora en fauna is van ongekende schoonheid. Wij hebben ongelooflijk veel kennis en wijsheid en zijn in staat ons welzijn en geluk te verhogen door de meest magnifieke dingen te maken, te doen en te zijn. Wij genieten van fantastische sporten, zang en dans zonder winnaars of verliezers aan te wijzen.  Ons familie- en gezinsleven is intiem en verbonden. Wij zorgen graag voor elkaar en doen uit liefde vrij en gewillig werk. Kinderen worden op een liefdevolle wijze grootgebracht en allen zijn geliefd en worden erkend, gekoesterd en betrokken. Onze ouderen worden op handen gedragen en bewonderd om hun wijsheid en onvoorwaardelijke liefde. Onze gezondheid is buitengewoon goed en al wat wij tot ons nemen aan voeding is hoogwaardig en duurzaam. Hetgeen ook geldt voor onze geest en zielenheil.

Wij Aardlingen ondersteunen en stimuleren elkaar om onze  talenten te ontwikkelen en genieten daarvan. Aardlingen bekommeren zich graag voor anderen. Dat doen zij materieel, een luisterend oor, begrip en medeleven. Zij helpen graag  als anderen  in nood zijn, omdat zij weten en ervaren hebben hoe het voelt om niet vrij en in nood te zijn. Hun empatisch vermogen is ongekend hoog. Zij zijn ongelooflijk creatief en dat uit zich in hun hoogstaande kunst, cultuur en wetenschap, wat ook weer buitengewoon divers is. Zij leven in overvloed, vrijheid, vrede, geluk en liefde en maken altijd de keus elkaar niet te kwetsen, maar alles bespreekbaar te maken. En als er toch gekwetst wordt dan wordt er ook altijd weer vergeven.
Aardlingen koesteren de Aarde omdat zij voelen en weten dat zij één zijn met Haar en dus absoluut met haar zijn verbonden. Kijk maar naar het menselijk lichaam. Zij is  opgebouwd uit levende en gevende elementen van de Aarde. Met name, lucht, water, aarde, vuur en ether. Maar de Aarde is ook bewust van zichzelf en heeft, net aks wij, ook een intelligent bewustzijn. En dat deelt Zij met ons. Zij zit in ons bloed en collectief bewustzijn verankerd. De Aardlingen weten en voelen dat onophoudelijk. Het gevoel letterlijk en figuurlijk gedragen te worden door de Aarde en samen met Haar te genieten van elkaar en met elkaar is een feest.

Het is een feest om hier op aarde te leven en te zijn en te genieten van de dans van Moeder Aarde met ons, de Zon en andere planeten. 

Aardlingen hebben het vermogen gebruik te maken van hun innerlijke gave, intuïtie. Hiermee kunnen zij feilloos aanvoelen wat juist is en wat niet, wat heilzaam is en wat niet. Hun innerlijk voelen is zo fijn afgestemd, waardoor zij alleen maar authentiek kunnen zijn. Niet authentiek zuiver zijn wordt meteen opgepikt en tegelijk bespreekbaar gemaakt. Krachtig als het nodig is, maar altijd op een betrouwbare, liefdevolle wijze, open en eerlijk. Hierdoor voelt ieder zich veilig en geborgen.
Hun land en planeet worden bestuurd door wijze, hoog ontwikkelde wezens. Zaken als eigenbelang, verrijking ten koste van anderen, onderdrukking, superioriteit, en al dat soort onjuiste bezigheden is verleden tijd.

In het verleden, toen de polariteiten heel erg vervormd en uit elkaar getrokken waren, was het kwalijk met de Aarde en de Aardlingen gesteld. Zij waren toen heel anders. Niet dat zij geen liefde in zich hadden. Dat was toen juist de crux. Zij hadden heel veel liefde in zich maar daarnaast ook een groot gebrek en angst. Er was in hun denken altijd een gedachte aanwezig dat gericht was op  gebrek, eigenbelang, hebzucht, superioriteit, schuld, schaamte, spijt, veroordeling, boete en straf. Dat maakte hen tot rare wezens.

Daarnaast waren alle Aardlingen gebonden en gedoemd voor allerlei rare systemen te werken. Systemen die hun uitbuitten en ontkrachtten. Die systemen waren zo ingenieus bedacht en gebracht dat deze Aardlingen het idee hadden dat wat ze werd voorgehouden goed en in hun eigen belang was. Zij raakten zichzelf hierdoor helemaal kwijt en wat Liefde eerst was, werd een dun mager en gebrekkig stroompje, gedragen door wantrouwen, haat en nijd. Vele Aardlingen vervormden en werden angstige, gierige, verdrietige, woedende en gefrustreerde wezens die af en toe blij zijn. Heel triest, want er zat zoveel meer in hun allen.

Uiteindelijk liep alles zo hoog op tussen de Aardlingen waardoor oorlogen ontstonden en doem en verderf op Aarde kwam. Dat lijden van toen duurde heel erg lang. De Aarde huilde en miljarden Aardlingen huilden mee. Zij voelden hun eigen wanhoop en gebrek. Zij voelden hun eigen verkrachting en ontkrachting en diep van binnen voelden zij dat er andere keuzes gemaakt moesten worden, wilden zij zichzelf en de Aarde niet vernietigen. Zij wilden geen ellende en hopeloosheid meer. Geen verkrachting meer van het zelf. Geen onrecht, angst, onveiligheid, uitbuiting en afgescheidenheid meer en zeker geen slavernij en oorlogen meer. Zij waren doodmoe en verlangden intens naar rust en ontspanning.

Miljoenen Aardlingen begonnen op te staan en schreeuwden van de daken en energetisch vanuit hun hart wat zij niet meer wilden. Overal op de wereld ontstonden bakens van verontwaardiging en tegen onrechtvaardigheid. Bakens van licht die gezamenlijk een enorme kracht vormden. De Aardlingen gingen nu veel meer denken in termen van wij in plaats van zij. Een ongekende collectieve assertieve beweging  stond op en liet van zich horen. Er ontstond een gebundelde kracht  en focus die alle systemen die hun niet dienden tot stoppen bracht.

Alle rare systemen werden onderzocht en het criterium was steeds: zijn deze systemen in dienst van ons of andersom? Zijn deze systemen gedragen door liefde of is het verdeeldheid? Worden zij gedragen door duisternis of licht? Angst of liefde en vrijheid?  Ondersteunend aan ons en de Aarde of juist vernietigend?

Wij gingen inzien dat liefde en empathie angst opheft. Dat vergeving makkelijker en meer moeiteloos is dan oorlog, macht, veroordeling en onderdrukking. Gezamenlijk tuimelden wij door deze inzichten heen. Het leek een enorme achtbaan. Al wat niet echt voelde werd verwijderd. Alles wat nog enigszins rook naar verdeeldheid en angst werd gezuiverd en soms echt weggejaagd. Ook onderling binnen relaties werd er gezuiverd en schoongemaakt. Buitengewoon pijnlijk, maar iedereen besefte dat het nodig was. Moedig doorstonden wij dit, niet wetende wat er komen ging.
Het was een zeer spannende tijd. Er was een licht- liefde - vrede - strijd - kracht opgestaan van jewelste. Zonder omkijken, maar de blik gefocust op vrijheid, creëerden de Aardlingen een andere dimensie en tijd. Een buitengewone tijd deed zijn intrede na de enorme en zware opruiming.

Wij Aardlingen wisten niet wat ons overkwam na de grote opruiming. Geen gejaag en gestress meer. Geen moeten en veroordeling meer. Geen overlevingsstrategieën meer. Geen dwang, uitbuiting en eisendheid meer. Geen macht en superioriteit meer. Geen gebrek en armoede meer.  Geen angst en lijden meer. Niets van dat al. Voorgoed weggejaagd.

Wij hadden moeite om direct te ontspannen maar ontspanden uiteindelijk toch  helemaal. Deze ontspanning en vrede bracht ons bij onze diepste kern. Wij herinnerden ons weer dat wij van nature liefdeswezens zijn en dat wij verbonden zijn met elkaar. Dat wij samen zoveel moois kunnen bewerkstelligen, waar ieder-een de vruchten van plukt. Wij ontdekten dat wij van nature scheppende vermogens hebben. Dat wij alles kunnen creëren maar nu op een bewuste wijze. Vrije energie en vrij zijn in liefde voor elkaar deed haar intrede.

Wij ontdekten onze verbondenheid met Moeder Aarde. Wij kregen het inzicht hoe groots Zij is. Wij kwamen tot het buitengewone inzicht dat de Aarde een grote Liefdevolle Moeder is, die als hoogste prioriteit heeft om in gelijkwaardigheid goed voor ons te zorgen. Dat wij met Haar en met elkaar verbonden zijn in al onze prachtige diversiteit. Dat wij ook verantwoordelijk zijn voor Haar en voor elkaar.  

Wij zagen in de ander ons zelf weerspiegeld en andersom. Onze eigen behoeften en verlangens bleken vaak dezelfde te zijn. Wij verlangden namelijk allen naar vrede, vrijheid, liefde en gelukzaligheid. Het buitengewone inzicht dat wij dit in eigen hand hadden maakte ons vrij van binnen en van buiten. Dat wij ervoor konden kiezen en er echt voor gingen deed ons opveren. Het maakte ons krachtig en bracht een ongekend doorzettingsvermogen tot wasdom. Iedereen die op de planeet leefde droeg daar op zijn eigen wijze aan mee.

De Aardlingen schreven alles wat ze was overkomen op in grote dikke onvergankelijke boeken en sloegen deze op in een gebouw dat zij het Gebouw van Herinnering noemden. Vervolgens sloegen zij een nieuwe bladzijde om en begonnen opnieuw te schrijven.

Dit keer een verhaal van liefde, vrede, wijsheid, saamhorigheid en vreugde. Een verhaal zo schoon en zuiver waarin heel veel wordt gelachen en genoten van elkaar, de omgeving en van Moeder Aarde. Een heerlijk verhaal van ons allemaal.
Wij Aardlingen zijn prachtige en bijzondere wezens. Moedig, onverschrokken en vooral verbonden met elkaar in bewustzijn, liefde, vrede en licht.

Herkent u dit in uw zelf, als zijnde een Aardling? Dan bent u nu al de Nieuwe Mens waar de Aarde eeuwen lang op gewacht heeft en naar gesnakt heeft met geheel Haar hart en ziel. De Nieuwe mens die zich herinnert wie hij of zij echt is. Een liefdeswezen verbonden met alles en iedereen hier op Aarde.

Welkom op deze Nieuwe Aarde, Aardling. De Aarde en al jouw broeders en zusters heten jou welkom en hebben jou lief. Wees gezegend en leef jouw leven in bewustzijn, liefde, vrede en vrijheid.