Written with Love Myriah's Grasses Roots

De Vijver der Eenheid

Duikend in de diepten (van het Zelf)

Myriah Krista Walker

www.grassesroots.comJe wandelt door een bos, een lustoord. Het vochtige mos waarmee de grond is bedekt, maakt je blote voeten nat en de geur van je lievelingsbomen vervult de lucht. De sponzige grond veroorzaakt een zekere luchtigheid in je geest en je merkt dat je loopt te huppelen.

Je stuit op de Vijver der Eenheid. De wateren verwelkomen je terwijl je moeiteloos van de glooiing afglijdt en Jouw voeten in de stroom laat bungelen als je op de oever zit.

Het groen is weelderig hier, en levend. Vogels in vele kleuren schieten heen en weer en weven hun liederen in de trilling van Harmonie.

Een heleboel lelies drijven op de glanzende oppervlakte. Een hoge boom naast jou verspreidt zijn enorme wortels onder de bodem van de Vijver, diep in de Geliefde Moeder Aarde. Je ademt hier gemakkelijk en kalm. Adem in, in de essentie van Vrede en adem uit, ook in de essentie van Vrede. Alle spanningen verdwijnen en smelten in de wateren en terwijl je ademt naast de Vijver, ontspan je je geleidelijk.

De lelies trekken je aandacht en je realiseert je ineens dat zich onder elke lelie een hand bevindt. De lelies transformeren en veranderen nu van vorm en worden kaarsen in de handen van Goden en Godinnen, en je ziet Jouw Familie binnen in deze Vijver der Eenheid, badend, wadend en Zijnde in de wateren. Je glijdt het water in om je bij hen te voegen.

Je wordt hart-elijk begroet en alle Harten smelten samen. Het doet er niet toe of je dit kunt visualiseren; voel eenvoudigweg de essentie van Liefde die hier op dit moment wordt gegeven. Voel de Liefde die je weer vrijelijk teruggeeft.

Iedereen in de Vijver vormt een cirkel en elke hand draagt een kaars, voorzichtig in Zijn palm, rustend op de oppervlakte van het water. Deze Vereniging brengt heel veel Licht voort, en het is fantastisch om de vele Lichten rond de vijver te kunnen bewonderen.

Terwijl je naar je eigen handpalmen kijkt, zie je dat het geen kaars is die je vasthoudt, maar een vlam. Een heilige vlam flikkerend in de palm van Jouw Hand, net als bij Ieder-een.
Je Hart begint op te warmen en te stralen, en Liefde barst los en een bol van Licht ver-Licht de at-mos-sfeer. Een voor een opent zich ieders Harten-Licht en voegt zich bij de gloed rondom de Vijver der Eenheid.

Liefde stroomt als in een machtige rivier. Het beweegt zich door Jou heen, het is JOU, WORDT JOU. Je ontvangt en geeft Liefde aan en van elkaar. Het is een natuurlijke manier van geven en nemen dat zijn eigen ritme heeft. Adem alleen maar met Liefde en met begrip van de samensmelting met deze Familie der Eenheid

Gebruik enkele ogenblikken om deze Liefde te laten circuleren en door Je heen te laten vloeien. Focus op de ademhaling en zie hoe gelijkmatige en diepe ademhaling helpt deze stroming van Liefde aan te drijven en te laten circuleren. Zeg hardop: “IK GEEF EN ONTVANG DEZE LIEFDE MOEITELOOS,” En kijk toe hoe het gesproken woord de stroom versterkt.

Er zijn veel Familieleden hier. In de Vijver der Eenheid bestaat geen tijd. Geen afscheiding. Geen vertekening van de sterfelijke Geest. Alleen Waarheid. Slechts datgene wat eeuwig en Al-tijd is. De Vijver der Eenheid houdt de vibratie vast van Alles Dat Is.

Elke gedachte die je naar de Vijver der Eenheid bracht, openbaart zichzelf en diens eigen Goddelijkheid. Datgene wat jij meebracht, dat niet van Jouw Goddelijkheid afkomstig is, smelt eenvoudig weg en verdwijnt in het Licht der Waarheid. Deze Vijver wordt Bevestigt door Onze Hogere Zelven, door datgene wat ons allen Eén maakt. Slechts Waarheid is oneindig.

Terwijl je daar in de Vijver der Eenheid staat, vult de vibratie van de Goddelijke Liefde elke cel, ion, en deeltje van Jouw we-Zen. Jouw emotionele, mentale, fysieke en spirituele kernen worden geschoond, ververst en Eén gemaakt. Alle dimensies en lagen waar JIJ existeert worden Geharmoniseerd. Jouw welzijnsgevoel is altijd aanwezig.

Neem een paar liefdevolle momenten om je aandacht opnieuw op je adem te richten, laat toe dat Jouw Gevoel van Zelf ontspant en voel jezelf Heel.

Met Jouw linker Handpalm opwaarts om te ontvangen, en Jouw rechter handpalm omlaag om te geven, geef je een Hand aan je Familieleden naast je in de Vijver der Eenheid. Voel de totaliteit van deze Liefde door Jouw Handen heen vloeien.

Voel hoe het water een geleider is voor je Geest. Adem Liefde naar de top van Jouw kruin en laat het omlaag vloeien door Jouw tenen; in de zachte modderige bodem, als wortels van een boom.

Denk aan jezelf als een Boom, terwijl je met deze energie werkt. Hoe welvarend ben je nu? Hoe zien je ledematen er uit? Hoe soepel ben je? Wat is de structuur van je bast? Voel de stevigheid van je wortels en voel hoe sterk je jezelf vasthoudt in de Aarde.

Voel hoe je wortels moeiteloos verder de grond in glippen, rots en grond aanroerend, vloeiend door hele oude zalen en corridors, maar wel op een bekende koers. Steeds dieper bewegend in de richting van de Kern van de Geliefde Moeder Aarde. De toppen van Jouw wortels bevinden zich aan de randen van Haar Gesmolten Kern.

Wanneer je deze Bron binnenin de Moeder Aarde voelt, voel je ook de Spiegel van de Bron binnenin Jouw Zelf. Dat deel van Jou dat eindeloos is, eeuwigdurend en oneindig.

Er is een gevoel van diepte hier. Een vertrouwdheid. Je duikt onvoorwaardelijk in die diepte. Word nu stil en laat Je Harten-Klop resoneren met die plaats van diepgang. De Harten-Klop van alle Bomen resoneert in de maat met de Harten-Klop van de Geliefde Moeder Aarde. Je voelt de Kracht van Eenheid hier. Je voelt de Aanwezigheid van de Oneindige Geest.

Terwijl je naar deze Bron der Creatie kijkt, reikt een Hand omhoog vanuit de diepten, en er rust een sleutel in zijn handpalm. De Aanwezigheid van de Oneindige Geest heeft een geschenk meegebracht. Je reikt met een lange tak en de sleutel wordt erop gelegd. Draal hier een poosje aan de rand van dit diep-zin-nige lichaam van gesmolten pracht en luister naar de geschiedenis die deze Bron der Schepping te vertellen heeft.

Denk er nu aan hoe deze Plaats der Schepping Jouw Kern Weerspiegelt. Hoe kom Jij overeen met deze plaats? Hoe hoog is de temperatuur van Jouw Vuur? Bevinden er zich symbolen op de rotsen? Zijn er hier muren, of is het een grote zaal? Zijn er heilige kamers of portalen te onderzoeken? Hoe zien de oevers van deze gesmolten vloed eruit? Laat toe dat Jouw verbeelding dit allemaal onderzoekt. Maak je geen zorgen als je denkt dat dit allemaal inbeelding is. Dit is de manier waarop de Oneindige Geest communiceert.

De energie die hier heerst is de essentie, de kern van Balans, Vermogen en Potentie. Binnen de Vijver der Eenheid heb je de Vlam van het Zelf gevonden. De Oneindige Geest. Je hebt de speciale sleutel ontdekt, waarmee alleen jij toegang hebt. Het kan deuren openen naar Waardigheid, Magie, Vervoering, Schoonheid en datgene wat van Jou is bij Hemels Recht. Jouw eigen unieke pad van Genade. Houdt deze sleutel tegen Je Hart en wees dankbaar voor deze gave.

Je zoekt tussen Jouw takken naar iets om achter te laten om terug te kunnen geven. Jouw bewustzijn beweegt dan stilletjes en bedaard terug door de Aarde, geleidelijk en zorgvuldig, totdat je Zintuig van Zelf uitrijst boven de Wateren van de Vijver.

Een groot aantal bomen staan majestueus rond de Vijver en een zacht windje blaast door alle takken, Jou Een makend met de stromingen der Liefde. Een contour komt met de bries mee, en die vorm begint voor Jouw ogen gestalte aan te nemen.

Het is de Wind die voor je staat. ZIJ neemt een uiterlijk aan die Jij herkent. De vleugels van Vele Engelen lijken naast Haar te fladderen. Haar Stem is het geluid van vele klokken als ZIJ spreekt: “de Lucht is de stroming welke de Hemel naar de Aarde brengt. Je hebt gedolven in de Aarde, het Water, het Vuur. Het is de Lucht en het zijn de gesproken Woorden, die Goddelijkheid tot uitdrukking brengen hier op Aarde”.

“Woorden zijn Zwaarden , maar anders gespeld. Woorden zijn Energie. Spreek datgene uit wat Jij BENT, en datgene wat JIJ zult ZIJN. Breng Jouw Woorden tot Uitdrukking. Het Zwaard der Waarheid is Jouw Woord”.

Je merkt dat de Woorden moeiteloos uit Je mond rollen. Hardop zeg Je: ‘Ik BEN Wie IK BEN’, en nog veel meer ‘IK BEN’ getuigenissen rollen naar buiten. Het is in Haar Aanwezigheid alleen maar mogelijk om Woorden van Waarheid te spreken. Je denkt in Hogere Termen over Zelf, en aan datgene wat jij aan de mensheid te bieden hebt. Je Voelt het Goddelijke Zelf. Terwijl Jij hardop spreekt, vloeien de energieën van Jouw Woorden naar beneden langs heel Jouw we-Zen, en Jouw wortels dragen deze Kracht tot in de Moeder Aarde,

Jouw Woorden rimpelen naar buiten, de Vijver der Eenheid aanrakend en Allen die zich daarin bevinden. Jouw Woorden resoneren en vibreren en vloeien diep omlaag in de Beminde Moeder Aarde. Jouw Woorden raken de Kern van Zelf en van de innerlijke Oneindige Geest.

Luidkeels geef je een Stem aan Woorden die Be-Krachtigen: “GODDELIJKE ORDENING IS GEVESTIGD IN MIJN DENKGEEST, MIJN LICHAAM EN MIJN WAARHEID. ALLES WAT MIJ BIJ GODDELIJK RECHT TOEKOMT BEREIKT MIJ MOEITELOOS”.
De juistheid van deze Woorden vibreert in het Al van Jouw we-Zen. Zeg deze affirmatie zo vaak je wilt en laat de energie daarvan in elke cel, ion, molecuul, deeltje en vlam die Jij BENT, doordringen.

De Wind staat voor je en glimlacht. In haar ogen ben je een perfect Beeld en
Spiegel-ing van God/In. Haar beeltenis is een Spiegel voor Jou. ZIJ buigt, salueert naar de Goddelijkheid in Jou, en verdwijnt dan.

Je raapt de sleutel op en wandelt verder.

Welkom Thuis en bedankt voor het meedoen.