Written with Love Myriah's Grasses Roots

Tekening: Lianne Klein.

Buiten De Lijntjes Kleuren

Myriah Krista Walker.

 


Herinner jij je nog hoe je leerde te kleuren? Het leek toen heel erg belangrijk om binnen de lijntjes te blijven. Oh ja, eerst gaf het allemaal niets. In het begin telde het alleen dat jij je potlood KON vasthouden, of het kleurtje.

Misschien was het alleen maar krijt, die eerste keer dat je kleurde. Per ongeluk. Het bedekte de stoep en het veranderde je wereld. Ineens had je macht. Ook jij MAAKTE dat er kleuren verschenen in deze wereld. 

Je kon je kentekens aanbrengen in de wereld, en op de muren, en op de tafels. Dat was wel degelijk macht. Het zorgde ervoor dat Jouw hart kon zingen en soms maakte het een volwassene kwaad, en DAT was nog eens macht!

Toen werd het voor je ouder duidelijk dat er richting gegeven moest worden en vorm en dat voorzichtigheid onontbeerlijk werd. Om zeker te zijn dat de muren en de meubels en ieder ander levend wezen dat binnen Jouw bereik leefde, er niet ook gekleurd op zou komen te staan. Omdat Jouw talent in het ver-kleuren inmiddels grootse vormen had aangenomen. Dus kwamen er regels.

"Je moet binnen de lijntjes kleuren", zeiden ze. 

Pruil. Dat was veel minder leuk.

Maar misschien werd er wel naar je geschreeuwd, of werd je belachelijk gemaakt als je buiten de lijntjes kleurde. Het leek toen zo belangrijk, als een doel op zichzelf. Iedereen wilde dat je binnen de paden bleef. Misschien was het wel niet prettig om anders te zijn. Dus paste jij je aan.

Daarom heb je je hele leven je best gedaan om binnen de lijntjes te blijven. Conform aan alles wat welgevallig is voor iedereen. Teken niet buiten de lijntjes en maak vooral geen scène. Wees beslist niet uniek! Neem het veilige pad; wees een kloon! Zelfs als je in het geheim, als niemand keek, toch eventjes stiekem buiten de lijntjes kleurde. 

Mettertijd werd deze voorzichtigheid vertaald met: "Deel vooral je uitzonderlijkheid niet met anderen." "Spreek je niet uit." "Veroorzaak geen emotionele golf die naar buiten toe zou kunnen plooien en het mensdom verheffen!" "Be-leef Jouw Vreugde beslist niet!" 

En dat allemaal omdat het je niet werd toegestaan om buiten de lijntjes te kleuren. En dan later, omdat JIJ het jezelf niet meer toestond om buiten de lijnen te treden. 

Dan komt die opmerkelijke dag dat er geen lijnen meer zijn. Eindelijk wordt Je wereld verLicht. Je leest niet meer over Eenheid, terwijl jij je afvraagt wat iedereen daarmee bedoelt. Je BENT Eenheid.
 

O ja, iedereen om je heen ziet nog steeds de lijnen, en blijft er netjes binnen. Maar voor jou zijn ze verdwenen. Je bent één geworden met Jouw Kleuren.

Dit staat bekend als spiritueel ontwaken, transcendentie, verheffing, verlichting. Je wordt letterlijk Eén met Jouw fysieke omgeving. 

Je hebt nog steeds een menselijke vorm, maar je vibratie is hoger geworden en je glijdt gemakkelijk in alternatieve realiteiten. Je kunt een grashalm aanraken en boekdelen gewaarworden. Niet zoals mensen horen met hun fysieke oren. Het wordt gehoord als innerlijke muziek die de zintuigen aanraakt, het laat je smelten, het veroorzaakt kippenvel of warmte, en muziek. Misschien zie je wel beelden of Ver-beeldt jij je van Alles; de communicatie van het Hogere Zelf. 

Je WEET onmiddellijk, eenvoudig door je hand erop te leggen, hoe het is om een Antieke Grashalm te zijn die zichzelf keer op keer gedurende Aeonen heeft gerecycled hier op deze Aarde. 

Je kunt EEN worden met deze glashalm, en door de tijd reizen. Je kunt toekijken hoe de dinosaurussen door je achtertuin marcheerden, lang voordat de mensen kwamen. Je kunt andere culturen door je streek zien wandelen, daarbij gebruik makend van andere tijdlijnen. 

Er zijn heel wat manieren om buiten de lijntjes te kleuren. Misschien zingt de stem van Jouw geliefde wel liefdesliedjes vanuit het gebladerte van de sering in de tuin van de buurman als je voorbij komt. Want in de geestelijke wereld, is iedereen gelijk en zijn er geen grenzen. 

De natuur is een natuurlijk voertuig van de Eenheid voor Spirit. Wij zijn ook Spirit. En als ons bewustzijn zich verheft, wordt de Stem der Natuur natuur-lijk hoorbaar. 

Jouw zintuigen vermengen zich met ieder levend wezen op deze Aarde. Simpelweg omdat Je Lief hebt, en omdat Je Kunt. Je bent ook Eén geworden met het papier, en soms voel Je zulk een sterk gevoel van Saamhorigheid dat het moeilijk is om je te conformeren aan het idee dat je een mens BENT. 

Je kunt het papier aanraken, en de boom gewaar worden die in deze nieuwe vorm geboren werd. Je kunt het bos voelen waar de boom eens zijn diepe wortelen verankerd had, en je kunt de beek ruiken die het voedde en koesterde.

Terwijl je nog steeds het papier vasthoudt, kun je misschien wel de mensen zien in de papiermolen, en het zaagsel ruiken en het zweet en de smeerolie van de machines. Misschien voel je waar al de pagina's die door deze boom werden gecreëerd heen gingen, an alle mensen die erop zullen schrijven.

Dan kun je je misschien ook wel een voorstelling maken van alle mensen die deze woorden zullen lezen en daardoor aangeraakt worden.

Dat is kracht. Grote medicijn, zoals de oorspronkelijke Amerikanen zeggen.

Bomen zijn heilig. Zij zijn de scheppers van het papier dat het voertuig wordt voor het overbrengen van letters die tot woorden zijn geweven. Woorden die het mensdom beroeren.

O help. Je hebt gedaan wat je niet had zullen doen. Je bent weer buiten de lijntjes getreden.

En dat lijkt erg op spiritueel ontwaken. Men schildert niet uitsluitend de bomen en de bladeren en de rivieren en de rotsen. Men WORDT het groen dat uiteenspat over de berghelling, zich vasthoudend in vormen van grassen, bladeren en takken van hoge pijnbomen die de nesten omvatten van vele geverderde vrienden. De vorm heeft zich op zijn best gewijzigd. Dan keert men terug, om anderen ervan te vertellen.

Als Je buiten de lijntjes kleurt, begin Je de ruimtes tussen de dingen te begrijpen. De levenskracht die zich daarbuiten manifesteert als deze schijnbare fysieke realiteit. Datgene wat spirit is; eeuwig en altijddurend.

Niet iedereen kan buiten de lijnen turen, maar het kan worden gevoeld. Het is de sensatie van iets dat groter is dan jezelf. Het is een golf van onverwachte Liefde die om je heen spoelt terwijl er niemand fysiek of "ogenschijnlijk" aanwezig is.

Het is een weten of een begrip die lineaire kennis overstijgt. Het is het begrip van Allerwegen Liefde die je gestalte omringt als een zijden cocon die niet kan worden afgeschild. Het is het TOESTAAN geworden van deze gedachte om werkelijk te ZIJN.

Zou je serieus willen voelen dat Onvoorwaardelijke Goddelijke Liefde je op dit moment omringt? Deepak Chopra zegt dat het zoeken naar liefde zoveel is als het zoeken van een vis naar water. Denk daar eens over na, en adem dan in Liefde.

Adem Liefde in de moleculen van je huid bij elke inademing.

Adem Liefde naar deze fysieke Aarde. Laat Liefde door je bloed stromen als een rivier, pulserend door de illusie van IS-heid van je botten en je spieren.

Sta jezelf toe Jouw Goddelijke Zelf te voelen in elk partikel van je lichaam. Adem deze Liefdes Aanwezigheid diep in. Het voor Jouw Zelf mogelijk te maken om deze ongeziene maar tastbare Liefde te voelen staat gelijk aan spirit die Jouw Kleuren buiten de lijnen erkent.

Meditatie laat je grenzen overschrijden. Maar vele dingen kunnen dat ook. Dieren leven buiten die grenzen. Zij spreken een telepathische taal die zich voorbij ruimte en tijd en lineaire dimensies begeeft.

Ook jij kunt leren om met de dieren te spreken. Het is heel eenvoudig. De volgende keer dat je een vogel hoort tsjilpen, imiteer dan het geluid daarvan in gedachten. Niet hardop, maar binnen in je geest en heel stil. Wat er dan vrijwel altijd gebeurt, is dat de vogel je zal ANTWOORDEN.

Of probeer de volgende keer, voordat je die ongenode spin platslaat die in Jouw wereld infiltreerde, ermee te denk-praten. "Hallo zeg! Ik heb je al eerder gezegd om dat buiten te doen! Ik kan dat web-weven in MIJN huis niet hebben, vriend! De volgende keer dat ik je hier aantref, zet ik je onherroepelijk buiten!" Waarom geef je bewustzijn geen kans?

Grondtonen bewegen zich ook buiten de lijnen. Vreugde, Liefde en Harmonie zijn niet gebonden en kunnen niet worden vastgelegd. Net zoals de spin Jouw Boosheid voelde en zich daaraan zal aanpassen, reageert bewustzijn op Grondtonen.

Liedjes dragen Grondtonen met zich mee en je kunt voorbij de sluiers met geliefden communiceren door te zingen. Speciaal die melodieën die je binnen in je Geest zingt. Is het je ooit overkomen dat er onverwacht een lied door je brein speelde? Misschien was dat wel Spirit die met jou buiten de lijntjes kleurde.

Onze Denkgeest kleurt op een natuurlijke wijze buiten de lijntjes. Dat gebeurt vaker dan je denkt, zoals wanneer we aan iemand denken en onmiddellijk daarna bellen ze je op. Of je kookt iets voor het diner en later merk je dat iemand in de familie ontzettend trek had in juist dat gerecht. Of je wenst jezelf iets toe en het komt zomaar, als was het magie, in je leven.

Ook ascentie, verheffing, is kleuren buiten de lijnen. Het wegnemen van de sluiers die limieten stellen aan het bewustzijn en grenzen en afscheiding leren. Laat de kleuren van onze zielen samenkomen, elkaar aanraken, leren, harmoniseren, en elkaar beroeren.

Het kleuren buiten de lijntjes betekent dat We zeggen wat We bedoelen, en bedoelen wat We zeggen. Toch, als Onze woorden gezegd worden met oneerlijkheid of een Ander pijn doen, nemen We de verantwoordelijkheid en trachten we ons te verbeteren.

We hebben Lief met Ere, en we Eren Liefde.

Dit betekent dat We de schaduwen Liefhebben en de lichten des levens. In onszelf. Onze buren, vrienden en familie. In de vreemden op straat. We eren de imperfecties en begrijpen dat iedereen net zoveel tijd neemt als nodig is om zich veilig genoeg te voelen om zelf ook buiten de lijntjes te kleuren. Om een leven van onschadelijkheid te leven voor Zelf en voor Anderen.

Gebed is ook een daad van buiten de lijntjes kleuren. Net als geven zonder bijgedachten of iets terug te willen; zomaar iemand laten glimlachen omdat je dat kunt; maf zijn en pret maken; iets aardigs zeggen tegen iemand die je niet mag, en dan iemand anders dat prettige punt over die persoon vertellen; je innerlijk weten volgen zonder er bij stil te staan of het wel cool is of correct, maar omdat het goed VOELT.

Denk aan een persoon die je van de week zag die buiten de lijntjes kleurde. Bewonder je haar? Beschouw je hem moedig? Vreemd? Dapper? Wat spiegelt zij in jou, en durfde je die spiegel te ZIJN?

En hoe zul Jij vandaag Jouw wereld kleuren, nu dat de lijntjes het hebben begeven?

Welkom Thuis, en bedankt voor het meedoen.