Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio
   

Bekrachtiging

© Myriah Krista Walker 2005

www.grassesroots.com

Vertaling: Hans Brockhuis


Kortgeleden was ik aan een nieuwe stofzuiger toe. De Opgestegen Meesters zeggen dat we allemaal op een goede dag in staat zullen zijn om zonder enige moeite onze woning met een simpel handgebaar schoon te maken. Daar kijk ik naar uit! Maar tot het zover is, in dit ondermaanse, heb ik toch een beetje hulp nodig.

Het uitkiezen van het apparaat bleek een amusante ervaring te zijn. De eerste waartoe ik mij voelde aangetrokken was een helderrood stevig ding die Stof Satan werd genoemd. Hoewel deze meer dan in staat leek om te doen waarvoor hij was gemaakt, wilde ik beslist geen satan in mijn huis toelaten. Om nog maar niet te spreken van de omstandigheid dat het helderrood was en draadloos. Ik heb geen zin om iedere keer dat ik mijn huis schoonmaak het ding de baas te moeten worden.

Vervolgens wendde ik mijn blik naar de Eureka. Mooi niet. De prijs alleen al zou je doen uitschreeuwen: “eureka”, net zoals in de dagen van de goudmijnen als ze op een goudader stuitten. Bovendien was hij zwaar en groot en veel meer dan ik nodig had.

Toen viel mijn oog op een mooie helderblauwe, mijn lievelingskleur. Het was een Hoover, had een opvouwbare handgreep en een brede basis en heette Em-Power,  Be-Krachtig. Perfect! Stofzuigen in de Nieuwe Energie heeft zonder meer een nieuwe toon gekregen. Ik had mijn handige handzame zuighulp en was blij dat ik elke keer dat ik mijn huis schoonmaakte aan de energie van BeKrachtiging zou worden herinnerd.

Schoonmaken is een constante vereiste in de wereld van vandaag. Totdat de ascentie, de wederopstanding heeft plaatsgevonden, is het een voortdurende taak en is waakzaamheid geboden om je gedachten en gevoelens helder en vrij te houden. We denken dat we op een goede dag deze staat van perfectie zullen bereiken en alle disharmonie wordt dan in één keer afgeschud. Dat is zo wanneer men opstijgt, maar zo lang wij nog steeds bezig zijn om ons door deze menselijke vorm heen op te werken, moeten we altijd op onze hoede zijn om ons zo goed mogelijk van de disharmonie van de buitenwereld af te sluiten.

Het is zeker begrijpelijk wanneer zich situaties voordoen waar vrees en boosheid komen opborrelen vanuit een gevoel van hulpeloosheid. Als Lichtwerkers dienen we dan op onze hoede te zijn dat we die energie niet uitvergroten in plaats van te helen en te transformeren. Harmonie is de kracht die heelt. Plaats jezelf tussen een kalm iemand en iemand die boos is en loopt te schreeuwen en kijk dan tot wie je je voelt aangetrokken.
Het behoeft bewuste en ijverige arbeid om jouw Zelf geharmoniseerd te krijgen en te houden in gedachten, woord en daad. Sommige mensen zien een spiritueel persoon en denken dan: “Ja hoor; God of de engelen of [vul zelf maar in] doen al het werk voor hem of haar.” Die persoon ontvangt waarschijnlijk veel hulp, maar zij begrijpen niet dat dagelijks, ieder uur, soms iedere minuut BEWUSTE inspanning noodzakelijk is om een zekere graad van Harmonie, Kalmte en Evenwicht te bereiken.

Als mensen worden we gemakkelijk afgeleid door aandacht te besteden aan de laatste politieke rel, gruwelijke misdaad, of roddel op de werkvloer. Tijdens de  nasleep van de orkaan Katrina, was er veel angst en boosheid die nationaal en wereldwijd diende te worden geheeld. Wij zijn degenen die aansprakelijk zijn voor onze gedachten en gevoelens. Wij moeten deze ‘innerlijke stofzuiger’ voortdurend aan de gang houden en disharmonie vervangen door gevoelens van Vrede, Harmonie, Moed en Vertrouwen, wanneer we op welke manier dan ook, onze bijdrage willen leveren.

Toen de film: ‘The Passion of the Christ’ uitkwam, kostte het me lange tijd om mezelf toe te staan deze film te gaan zien. Ik wilde er zeker van zijn dat ik sterk genoeg was om het geweld te aanschouwen zonder daarbij beschadigd te worden. Toen ik de film uiteindelijk zag, werd ik geraakt door Jezus’ vermogen om al zijn vervolgers totaal en onvoorwaardelijk te vergeven, ondanks de fysieke pijn en het lijden dat zij hem veroorzaakten. Het zou voor hem niet mogelijk zijn geweest om zijn lichaam te laten herrijzen zonder absolute Vrede en Harmonie te voelen, noch om een paar dagen later ten hemel te varen zonder volledige Vergeving en Liefde ten opzichte van alle betrokkenen. Zelfcontrole is noodzakelijk wanneer wij onszelf en onze wereld willen doen verheffen.

Hoe vaak hebben we niet iets in gedachten vergeven, maar het dan toch weer teruggekregen omdat ons gevoel ons iets anders zei? Er zijn momenten geweest dat ik niet op mijn hoede was en in een flits antwoordde of een E-mail verzond, verpakt in irritatie en boosheid. Soms word ik geconsumeerd in menselijke zelf-belangrijkheid en sla toe. Dat is niet de gebruikelijke ik en de energie van disharmonie komt altijd tienvoudig terug en geeft me dan iets om dagen lang aan te werken. Als we met het Licht werken, moeten we altijd alert zijn om niet de deur naar disharmonie open te zetten. Maar het is ook belangrijk om onszelf te vergeven als we een fout maken, en verder te gaan. Om onszelf daarover dood te knuppelen, of de fout steeds opnieuw te herbeleven kan meer kwaad doen dan de oorspronkelijke gebeurtenis.

De ‘Ik Ben Verhandelingen’ onderwijzen het gebruik van de Violette Consumerende Vlam – een goddelijke vlam die zuivert en die alle disharmonieën doet oplossen. Ik acht dit cruciaal in mijn eigen toepassingen van de Waarheid. Veel meer informatie is te vinden op
www.saintgermainpress.com.
http://www.templeofthepresence.org/dutch
http://groups.msn.com/DeLichtpoorten

Om in staat te zijn EN te vergeten, en onze eigen werelden met Harmonie te laden, is een geweldige taak, maar het is werk dat gedaan moet worden. Te vergeten is verwant aan het weggooien van de stofzuigerzak. Om in Harmonie te zijn moet de stofzuiger altijd aangesloten zijn, klaar om te bezemen om onze huizen en onze werelden constant te kunnen zuiveren. Harmonie bekrachtigt dan en leidt ons individueel naar het pad van de grootste dienstbaarheid.

Wat volgt is de eerste van een tweedelige meditatie over zelfcontrole. Op het eerste gezicht lijkt het nogal speels en grappig, toch is het heel precies in het richten en het loslaten van gedachten, gevoelens of welke weerstand je ook mag ondervinden. Neem waar hoe je je gedurende de dagen voelt nadat je het hebt beoefend. Ik zal je deel twee over ongeveer twee weken toezenden om je tijd te geven om deze instrumenten te ondervinden.


Moge jouw stofzuiger selfsupporting zijn en vul jouw wereld met Be-Krachtiging, Liefde en Genade.

Always with Love,
Myriah Krista Walker