Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

Lady Nada

Graphics © Güven Graphics

Running Fox Home

Lady Nada, Meestervrouwe van de Zesde Straal
Door: Mark & Elisabeth Prophet

The Summit Lighthouse

Vertaling: Leyla Güven

 


Rose - Zonnevlecht Chakra
In de ‘Grote samenkomst van de Uitverkorenen’ die samen met Hem zullen dienen voor de wereldvrede, treedt Nada, Meestervrouwe van de Zesde Straal, op als Saint Germain’s assistente. Deze opgestegen meesteres dient tevens de Karmische Raad als afgevaardigde van de Derde Straal. In beide functies onderwijst ze Jezus’ Pad van persoonlijk Christusschap door bij te staan in dienstbaarheid aan het leven.

Op Atlantis diende Nada als priesteres in de Tempel van Liefde. De etherische tegenhanger van deze Tempel, die ontworpen is naar de vorm en het patroon van een roos, ligt gecentreerd boven New Bedford, Massachusetts, in de Verenigde Staten. Elk bloemblad is een kamer en in het centrum brandt de Vlam van Goddelijke Liefde, waarvoor de zusters en broeders van de Derde Straal zorgdragen. Deze vlam is voor het genezen van de aardse evoluties door middel van Liefde, waarvan Jezus zegt dat dit het volbrengen van de Wet van Karma is.

Laatste incarnatie
In andere incarnaties nam Nada daarnaast de taak op zich om expert te worden in het verdedigen van zielen die onderdrukt werden door de plunderaars van de aarde. Gedurende haar meditaties op de Wet van God, en in de richting van haar dienstbaarheid in de Tempel, ontdekte ze de Wet als de werkelijke verdediging welke de Moeder moet aanwenden om haar kinderen te beschermen tegen de listen van deze wereld, van de gevallenen die ook een manier zoeken om de Wet te gebruiken voor hun onrechtvaardige doeleinden. In haar laatste incarnatie, 2700 jaar geleden, was Nada de jongste van een groot gezin van uitermate begaafde kinderen.

De geliefde engel Charity verscheen aan haar op zeer jonge leeftijd. Zij leerde haar hoe Gods Liefde te ontvangen vanuit de Vlam in haar hart en het uit te stralen naar het Natuur Koninkrijk voor de zegening van het Leven. De vrouwelijke Aartsengel van de Derde Straal leerde Nada ook haar Drievoudige Vlam te ontwikkelen voor het verscherpen van de chakra’s van haar broers en zussen, zodat zij door een hoger innerlijk bewustzijn de mensen zouden kunnen zegenen en dat zij de Cultuur van de Heilige Moeder zouden kunnen verheffen op aarde, door middel van de alfa-wetenschappen.

Nada vertelt haar verhaal
”Toen ik in incarnatie was in een groot gezin van vele hoogbegaafde broers en zussen, zag ik in dat elk van hen liefde en dienstbaarheid nodig had in het uitoefenen van hun beroep en dat ze de Vlam van het Heilige Vuur in zich dienden te bewaren om succesvol te kunnen zijn.

Zodoende, ook al was mij de keuze gegeven om mijn eigen carrière te volgen, behield ik in stilte de Vlam in diepe meditatie en gebed, zowel als door uiterlijke hulpvaardigheid, als door middel van het maken van contact met de Grote Sferen (causale lichaam) van hun Heilige Plan. Door het vergroten van kennis via de machtige Aartsengelen Chamuël en Charity, van het begrip dat er vele tegenstanders van de Liefde zijn, en dat Liefde de volle kracht is van creativiteit, wist ik dat het succes van de carrière van de zonen en dochters van God afhangt van de ontmanteling van de tegenstanders van de Liefde, punt - contrapunt.

Daarom moest ik, met het oog op het verdedigen van het Christusschap van mijn broers en zussen vooruitkomen in mijn persoonlijke Meesterschap om de gevallenen te confronteren, die hen probeerden dwars te zitten in hun prachtige levensstromen en hun offers aan de wereld. Zodoende begreep ik dat Liefde het verterende Vuur van de Heilige Geest is, dat inderdaad uitdaagt en de laaghartigen op hun weg doet inbinden.

Ik kan je verzekeren dat aan het einde van mijn incarnatie, toen ik de overwinning zag van mijn broers en zussen, de volheid van mijn vreugde in een hart zat dat de Vlam had behouden en de Liefde had versterkt. Ik besefte dat ik de Vlam had behouden en dat ik echt verschil had gemaakt, dat ik essentieel was geweest in hun overwinning.

Het zal voor de wereld lijken, en waarschijnlijk zelfs voor mijzelf, dat ik niet veel voor elkaar heb gekregen. Maar ik vertrok naar de Hogere Octaven met het volle besef wat persoonlijk Meesterschap op de Roze Straal inhoudt. Zodoende was het vanuit het punt op de Derde Straal dat ik het Hart van Christus binnenkwam en ik de toepassing op de Zesde Straal zag van het geestelijk ambt en de dienstbaarheid.”

De Zesde Straal van bijstand en dienstbaarheid
Als Meestervrouwe van de Zesde Straal van Bijstand en Dienstbaarheid assisteert Nada ministers, missionarissen, genezers, leraren, psychologen, advocaten, professionele mensen en regeringsfunctionarissen, zowel als diegenen die toegewijd zijn om de noden van Gods Kinderen te dienen, op elk gebied van dienstbaarheid aan de mens en genezing. Je zult haar ook vinden aan de zijde van zakenlieden en zakenvrouwen, bekwame en onbekwame werklieden, landarbeiders, veefokkers, verdedigers van de Vrijheid en revolutionairen op elk gebied.

Natuurlijk houdt Nada van hen allemaal omdat ze het principe en de praktijk van de Heilige Kamer onderwijst, als de effectieve reden om het doel van de Hemelvaart te verwerven. Gepast zijn de motto’s van haar discipelen: “Ik Dien De dienaar die niet groter is dan zijn Heer en IK BEN mijn broeders hoeder.

Nada vertelt ons over de vreugde en de inwijdingen van onbaatzuchtig dienen
Begrijp de formule van onbaatzuchtigheid. Te weten wanneer je onbaatzuchtig bent is niet hetzelfde bewust te kiezen onbaatzuchtig te zijn. Hiermee bedoel ik dat in de natuurlijke koers van je leven altijd Gods Liefde boven alles te verkiezen is, de dienstbaarheid van die God in incarnatie; je bewust te zijn van je zelf, het plezier, de privileges, de voorkeuren en om dan de keuze te maken om dat zelf voorbij te streven. Dat is een stap op de weg van onbaatzuchtigheid die inderdaad gezet moet worden…

Maar als je eenmaal dat punt hebt bereikt, ben je je niet langer bewust van het kiezen tussen het Zelf, het werkelijke Zelf, en je niet-zelf. Omdat je dat Levende Zelf geworden bent, en je identificeert met alle voorkeuren om dat Zelf te zijn, helemaal verdiept zijn in dat Zelf, de Handen, het Hoofd en het Hart van God te zijn. Te voorzien in alle noden en daarom met elk aspect in dat Christus-Zijn te voorzien.

De voorkeur is er dan om te voorzien in tederheid en mededogen die de noden waarnemen omdat je gevoeligheid voor God verfijnd is. Niet alleen door Het Alziend Oog maar door de oefeningen op de Geheime Stralen, zodat deze Stralen door je heen vloeien en je niet bang bent voor de pijn van de kruisiging, maar het allemaal samen omvormt in de pijn van de verrukking van de samenkomst.

Gaven van de Heilige Geest
De Gaven van de Heilige Geest die Nada toepast zijn die van de diverse talen en de interpretatie der talen. Deze Gaven houden het Meesterschap in van het nuanceren van de vibratie van de Vijf Geheime Stralen. En hun bijna oneindige combinaties met de elementen van de Zeven Stralen, zoals de kwaliteiten die via het Woord naar buiten komen door de lotusbladen van de chakras.

Zoals het hoort bij menselijke-, heilige- en engelentalen brengen deze Gaven het Meesterschap der spraak, communicatie en het overbrengen van het Woord met zich mee. Zij rangschikken het Meesterschap van de aardse talen voor het overbrengen van het Universele Woord aan iedereen, om de talen der engelen meester te worden zoals de boodschappers die spreken door machtiging van de Heilige Geest.

Zulke overdrachten gegeven vanuit een verrukte, verheven of veranderde staat van zijn, zijn dictaten (soms officieel) voor de inwijding van zielen en het overbrengen van het Heilige Vuur van de Hemelse Altaren. Deze Vuren, geaard via de gezalfden, zijn zeker voor de zegening van de heiligen, die in Liefde werken onder het gewicht van het Planetaire Karma dat zij dragen, of voor de binding van het geïncarneerde zaad van de gevallen engelen wiens uur van de Dag des Oordeels is gekomen.

De Gaven der Talen verlichten ook het begrip tussen de mensen, en houden tevens de kunst der diplomatie in om gewoon om te kunnen gaan met je buren en het zachte antwoord dat woede afwendt, en het in toom houden van de taal waar Johannes voor waarschuwde, een kind of gekwetste ziel geruststellen, of handelen met de Kracht van de Geest van de Heer voor het uitdrijven van demonen.
Zodoende is de Wetenschap van het Gesproken Woord met zijn gehele menselijke en heilige vertakkingen de sterke zijde van Nada, die zij overbrengt met de Gaven der Talen en de interpretatie daarvan. Zo ook zul je het in je hoofd toe moeten laten dat wanneer het Woord is uitgesproken, het per direct wordt gemanifesteerd als het Werk van de Heer via Zijn bemiddelaars op aarde.