Running Fox schilderij

RUNNING FOX PAGINA'S www.runningfox.nl
RUNNING FOX CREATIEVE DIENSTEN
http://www.runningfox.nl/crea.html
Tel: 071 589 2920 - 06 1325 8154

E-mail: brockhuis@gmail.com

Delen met anderen

Alles wat op deze website verschijnt is vrij te kopiëren. Ik nodig je dan ook uit om dat wat jou raakt te delen met anderen. Dat kan via jouw eigen website, je weblog, Hyves, Facebook, Netlog, Twitter e.d. Wel verzoek ik je dringend altijd copyright, website www.runningfox.nl en E-mail adres brockhuis@gmail.com te vermelden, zodat het voor mij mogelijk blijft om dit werk in een later stadium op een andere manier te publiceren. Ik stel het op prijs wanneer je mij inlicht als je iets van mijn werk, of van anderen dat op deze website is verschenen, elders publiceert. Dat kun je doen via een mailtje naar: brockhuis@gmail.com

Written with Love

De rubriek Written with Loveis bij uitstek geschikt om jouw eigen gedicht, verhaal of ondervinding, op het internet te publiceren. De enige criteria die ik daarbij hanteer zijn dat het mij moet raken èn het moet in algemene zin publicabel zijn. In sommige gevallen zal dat inhouden dat er enig redactiewerk noodzakelijk is. Ik vraag daarvoor een bescheiden bijdrage. Zie daarvoor de rubriek: Running Fox Crea. Mocht je interesse hebben om ook je steentje bij te dragen d.m.v. het insturen van je artikel, dan kan dat door een E-mail te sturen naar dit adres: brockhuis@gmail.com

 terug


Energieuitwisseling

Hans Brockhuis

terug


Running Fox Papers / een gratis maandelijke nieuwsbrief

Running Fox Papers  is een medium dat zich ten doel stelt om werk van mijzelf en van anderen dat mij heeft geraakt, beschikbaar te stellen voor allen die daarin zijn geïnteresseerd. Onder deze titel verstuur ik maandelijks per E-mail een nieuwsbrief met steeds een ander spiritueel onderwerp als leidraad. In deze brief, die online gelezen kan worden, wordt dat onderwerp steeds van diverse kanten belicht. Artikelen van mijzelf, van onstoffelijke zielen die door mij gechanneld zijn, èn van anderen komen hierin aan bod. Als dat je aanspreekt, nodig ik je graag uit hierop tot wederopzegging een gratis abonnement te nemen. Wanneer je je wilt abonneren kun je een korte E-mail sturen aan:brockhuis@gmail.com met 'abonneren Running Fox' in de onderwerpregel. Ik zal jou daarop zo snel mogelijk een bevestigings e-mail toesturen.

Adreswijziging

In het geval jij van provider verandert, of anderszins van een ander E-mailadres gebruik gaat maken is het van belang wanneer jij dat aan mij doorgeeft. Wanneer dat niet zou gebeuren komt het bericht dat ik naar jou had willen sturen bij mij terug en kan ik niet anders dan jouw adres van de database te verwijderen. Ik dank je bij voorbaat voor de medewerking.

Opzeggen

Mocht je op enig moment niet meer zijn geïnteresseerd, is het te allen tijde mogelijk, je abonnement op te zeggen. Stuur in dat geval een E-mail met de vermelding: “staken Running Fox” naar het adres: brockhuis@gmail.com. Je wordt dan met liefde en zonder oordeel van de lijst afgevoerd. 

 Eerder verschenen nieuwsbrieven

terug