Citaat van de maand – november 2007

Quotation of the month – November 2007

Zitat des Monats - November 2007

Niets aards is eeuwig, maar al het aardse kan het zinnebeeld worden van het eeuwige.

Gertrud von Le Fort

Nothing worldly is eternal, but anything worldly can become the representation of the eternal.

Gertrud von Le Fort

Nichts Irdisches ist ewig, aber alles Irdische kann Sinnbild des Ewigen werden.

Gertrud von Le Fort

Naar de Portaalpagina

Inzichten index

To the Portal Page

Wisdoms Index