Citaat van de maand – september 2011

Quotation of the month – September 2011

Zitat des Monats - September 2011

--By looking at nature
feelings are born ...

from Japan


-- Door naar de natuur te kijken
worden gevoelens geboren ...

uit Japan

-- Beim Betrachten der Natur
werden die Gefühle geboren...

Aus Japan

Naar de Portaalpagina

Inzichten index

To the Portal Page

Wisdoms Index