Citaat van de maand – augustus 2014

Quotation of the month – August 2014

Zitat des Monats - August 2014

--Verzeihen oder Geduld haben heißt nicht, dass man immer alles hinnimmt, was andere einem zufügen.

Dalai Lama

--Vergeving of geduld hebben wil niet altijd zeggen dat je altijd alles hoeft te accepteren wat anderen je berokkenen.

Dalai Lama

--Forgiveness or patience does not mean that you always have to accept everything what others inflict to you.

Dalai Lama

Naar de Portaalpagina

Inzichten index

To the Portal Page

Wisdoms Index