Citaat van de maand – juli 2008

Quotation of the month – Juli 2008

Zitat des Monats - Juli 2008

„De Mens bereikt ondanks al zijn domheden en verwarringen, door een hogere hand geleid, uiteindelijk zijn gelukkige doel.“

~ Johann Wolfgang von Goethe

„Humans arrive despite all stupidities and confusion, led by a higher hand, in the end at the happy goal.“

~ Johann Wolfgang von Goethe

„Der Mensch gelangt trotz aller Dummheiten und Verwirrungen, von einer höheren Hand geleitet, doch zum glücklichen Ziel.“

~ Johann Wolfgang von Goethe

Naar de Portaalpagina

Inzichten index

To the Portal Page

Wisdoms Index