De Hopi Blauwe Ster of Blauwe Kachina Voorspelling.

Een klassieke Hopi voorspelling zegt: ‘Wanneer de Blauwe Ster Kachina zich aan het firmament vertoont, zal de Vijfde wereld te voorschijn komen.’ Dat zal de Dag der Loutering zijn.

De Hopi naam van de ster Sirius is ‘Blauwe Ster Kachina.’ Het zal komen wanneer de Saquasohuh (Blauwe Ster) op het dorpsplein danst en zijn masker afdoet. Een Kachina is de geest (de representant) van de onzichtbare krachten in het leven.

 


Hopi Blue Star or Blue Kachina Prophecy.

An ancient Hopi Indian prophecy states, ‘When the Blue Star Kachina makes its appearance in the heavens, the Fifth World will emerge'. This will be the Day of Purification.

The Hopi name for the star Sirius is Blue Star Kachina. It will come when the Saquasohuh (Blue Star) Kachina dances in the plaza and removes his mask. A Kachina is the spirit of the invisible forces of life.

Naar de Portaalpagina

Inzichten index

To the Portal Page

Wisdoms Index