Citaat van de maand – juni 2011

Quotation of the month – June 2011

Zitat des Monats - Juni 2011

Im Himmel ist ein Engel nichts Besonderes...

George Bernard Shaw

Irisch. Dramatiker, Schriftsteller u. Bühnenautor, 1925 Nobelpreis für Literatur, 1856 - 1950

In heaven an angel is nothing special ...

George Bernard Shaw

Irish dramatist, novelist and playwright, 1925 Nobel Prize for Literature, 1856-1950

In de hemel een engel is niets bijzonders ...

George Bernard Shaw

Iers Dramaturg, auteur en toneelschrijver, 1925 Nobelprijs voor de Literatuur, 1856-1950


Naar de Portaalpagina

Inzichten index

To the Portal Page

Wisdoms Index