Citaat van de maand – juni 2009

Quotation of the month – June 2009

Zitat des Monats - Juni 2009

Bewustwording is de volledige en onvoorwaardelijke overgave aan wat is, zonder rationalisatie, zonder scheiding van de waarnemer en het waargenomene.

-- Jiddu Krishnamurti –Vrijheid en het ware geluk


Awareness is the complete and unconditional devotion to what is, without rationalization, without separation of observer and observed.


-- Jiddu Krishnamurti - Freedom and true happiness

Bewusstheit ist die vollständige und bedingungslose Hingabe an das, was ist, ohne Rationalisierung, ohne die Trennung von Beobachter und Beobachtetem.

-- Jiddu Krishnamurti - Freiheit und wahres Glück

Naar de Portaalpagina

Inzichten index

To the Portal Page

Wisdoms Index