Quotation of the month – June 2006

Citaat van de maand – juni 2006

Denken is het begin van angst.

“Denken is de begin van angst; tijd geeft voedsel aan angst. Daarom moet men angst begrijpen en vrij zijn van angst - niet de angst voor de slang, maar de diepe innerlijke angst die verdriet veroorzaakt, de angst die genegenheid verhindert, de angst die de geest vertroebelt, de angst die conflicten veroorzaakt, de angst die duisternis met zich mee brengt. De meesten van ons leven in duisternis en sterven in duisternis. Als men die angst werkelijk wil begrijpen, dient men dit hele proces van bewustheid die tijd is, begrijpen.”

Krishnamurti

Thought is the origin of fear.

“Thought is the origin of fear; time gives soil to fear. So one has to understand fear and be free of fear - not the fear of the snake, but the deep down fear which gives sorrow, the fear which prevents affection, the fear which clouds the mind, the fear which creates conflict, the fear which brings about darkness. Most of us live in darkness and die in darkness. If one would really understand that fear, one must understand this whole process of consciousness which is time."

Krishnamurti

Naar de Portaalpagina

Inzichten index

To the Portal Page

Wisdoms Index