Citaat van de maand – mei 2009

Quotation of the month – May 2009

Zitat des Monats - Mai 2009

De Aarde geeft ons meer zelfkennis dan welk boek ook, omdat zij ons weerstand biedt. En slechts strijdend vindt de mens zichzelf.

-- Antoine de Saint-Exupéry, Wind, zand en sterren

The Earth gives us more self-knowledge than any book, because she offers resistance. And just in struggle man is able to find himself.


-- Antoine de Saint-Exupéry, Wind, sand and stars

Die Erde schenkt uns mehr Selbsterkenntnis als alle Bücher, weil sie uns Widerstand bietet. Und nur im Kampf findet der Mensch zu sich selbst.

-- Antoine de Saint-Exupéry, Wind, Sand und Sterne

Naar de Portaalpagina

Inzichten index

To the Portal Page

Wisdoms Index