Citaat van de maand – april 2010

Quotation of the month – April 2010

Zitat des Monats - April 2010

In the theater the audience applaud, the actors bow to them. On the stage of life the reverse is true ...


Wieslaw Brudzinski
Polish aphorist, born 1920

In het theater applaudisseren de toeschouwers, het zijn de  acteurs die voor hen  buigen. Op het podium van het leven is het omgekeerde waar...

Wieslaw Brudzinski
Poolse aforist, geb. 1920

Im Theater applaudieren die Zuschauer, die Akteure verneigen sich vor ihnen. Auf der Bühne des Lebens ist es umgekehrt...

Wieslaw Brudzinski
poln. Aphoristiker, geb. 1920

Naar de Portaalpagina

Inzichten index

To the Portal Page

Wisdoms Index