Citaat van de maand – februari 2010

Quotation of the month – February 2010

Zitat des Monats - Februar 2010

A thought - it may have long ago passed through our mind, comes alive only at the moments when something no longer is thinking, no longer makes sense, comes to us, so that we can feel its truth.


Robert Musil, The Confusions of young Törleß


Een gedachte - die al lang geleden onze geest gepasseerd kan zijn - komt alleen dan tot leven wanneer het geen denken meer is, geen zin meer heeft, op ons afkomt,  zodat we diens waarheid kunnen voelen.


Robert Musil, De verwarring van de jonge Törleß


Ein Gedanke, - er mag schon lange vorher durch unser Hirn gezogen sein, wird erst in dem Momente lebendig, da etwas, das nicht mehr Denken, nicht mehr logisch ist, zu ihm hinzutritt, so daß wir seine Wahrheit fühlen.

Robert Musil, Die Verwirrungen des Zöglings Törleß

Naar de Portaalpagina

Inzichten index

To the Portal Page

Wisdoms Index