Quotation of the month – February 2006

Citaat van de maand – februari 2006

 

Citaat van de maand – februari 2006


Wanneer we met dieren leren communiceren…

“Wanneer we met dieren leren communiceren, en met dierenoren leren luisteren en door dierenogen zien, ervaren we het fenomeen van onze eigen menselijke essentie op directe wijze en worden we ons bewust van onze krachten en mogelijkheden.”


TED ANDREWS

~*~*~*~

Quotation of the Month – February 2006

When we learn to communicate with animals…

“When we learn to communicate with animals and learn to listen with animal ears and see through animal eyes, we experience the phenomenon of our own human essence in a direct way and we become conscious of our powers and possibilities.”


TED ANDREWS

Naar de Portaalpagina

Inzichten index

To the Portal Page

Wisdoms Index