Boodschap van Nada

© Hans Brockhuis – september 2000

 

Na lezing van de meditatie van Myriah Krista Walker: De Boom der Eenheid had ik de volgende communicatie met de Lady Nada, die ik je niet wil onthouden.

H: Dat was mooi, Nada. De rillingen liepen over mijn rug.

N: Ja dat was prachtig. Het is telkens weer een wonder wanneer het duidelijk wordt dat er éénheid is binnen de gevoelens van mensen en dat het ook prachtig is wanneer die gevoelens van éénheid kunnen worden gedeeld met anderen. Je bent nu in staat om deze gevoelens door je heen te laten stromen en je hebt gemerkt dat: naarmate het verhaal vorderde, je keelchakra zich steeds meer openstelde en ten langen leste in staat was om de belemmeringen die zich daar vaak bevinden los te laten.

Het is een groot goed wanneer een mens in staat wordt gesteld door zijn eigen innerlijke krachten om te beleven dat de éénheid van alles wat een ziel heeft de grootste waarde heeft. Wanneer wij ons dat herinneren wordt het mogelijk voor allen om die éénheid: dat één ZIJN te ervaren en aldus liefde te zijn.

Liefde is het woord dat steeds terugkeert maar dat vaak zo moeilijk te bereiken is; ook en vooral voor mensen en andere zielen die zich op de planeet Aarde bevinden. Jullie leven – en daarvoor heb je gekozen – in een toestand van versluiering en die hoedanigheid maakt het weer mogelijk om de keuzes die je maakt een zodanige kwaliteit te geven dat je er ook van leert. Er is geen goed of kwaad. Alleen het goed of kwaad dat jij als zodanig ervaart heeft die waarde meegekregen. En dat leidt er weer toe dat de mensen zich zo vaak tegen elkaar keren, terwijl het voor ieder zoveel beter zou zijn om zich mèt elkaar te ver-zoenen, zodat zij in staat zullen zijn om te beleven wat jij zojuist hebt beleefd, de Eénheid met je Evenbeeld. Want eigenlijk is dat Evenbeeld niets anders dan God/Godin/Bron. Want ieder we-Zen is een deeltje van God/Godin/Bron en aldus hier om de Liefde en de Eénheid der dingen te ervaren.

H: Mag ik een vraag stellen Nada?

N: Natuurlijk.

H: Ben ik hier allemaal wel klaar voor? Hoe zit het met de gedachten van sommigen omtrent de eventuele doorgifte van negativiteit? Ik heb deze vraag ook aan anderen gesteld, maar ik wil hem ook aan jou stellen.

N: Hier is maar één antwoord op mogelijk: waar Liefde is, kan ‘negativiteit’ niet existeren, want je hebt zojuist zelf die Liefde gecreëerd.

H: Dat is je antwoord?

N: Ja.

H: Dank je wel. En ook dank voor de prachtige woorden. Tot de volgende keer Nada. Omdat je al zo lang rond mijn ‘achterhoofd’ aanwezig bent geweest, en na jouw prachtige verhaal van de dertienbergpieken is het voor mij prettig en een eer om op deze wijze met jou in contact te zijn. Graag vraag ik je om weer als inspiratiebron voor een eventueel volgend verhaal te willen dienen?

N: Met liefde.

H: Dank je wel voor alles en tot een volgende keer.

N: Ik ben Nada en ik zeg: Namasté.