Nada Kronieken Written with Love Native American

Wijzen van de Hopi Natie delen deze gedachten

Elders of the Hopi Nation share these Thoughts...


Waar Woon je?
Wat Doe je?
Heb je goede Verwanten?
Waar kun je Water vinden?

Het is tijd om je Waarheid te spreken.
Om jouw leefgemeenschap te Creëren.
Wees goed voor elkaar.
En kijk niet buiten jezelf om de leider te zoeken.

Er is een rivier die nu erg snel stroomt.
Hij is zo groot en stroomt zo snel dat sommigen er bang van zijn.
Zij trachten om zich aan de oever vast te houden.
Zij zullen zich voelen alsof zij uiteen worden getrokken en zij zullen hevig lijden.

Weet dat de rivier zijn bestemming heeft.
De wijzen zeggen dat we de oever los moeten laten.
Ons laten gaan naar het midden van de rivier.
Houd je ogen open, en je hoofd boven water.

Zie wie daar is om samen met jou te gedenken.
Op deze Tijd en Plaats in de geschiedenis, moeten we niets persoonlijk nemen.
Het minst van alles, onszelf.
Want op het moment dat we dat doen, komt onze spirituele groei en reis tot stilstand.

De tijd van de eenzame wolf is voorbij. Komt allen tezamen!
Verban het woord worsteling uit je hoofd en je gedrag.
Alles wat we nu doen moet worden gevierd op een gewijde wijze.
Wij zijn Degenen waarop we hebben gewacht.

Where are you Living?
What are you Doing?
Are you in right Relation?
Where is your Water?

It is time to speak your Truth.
Create your community.
Be good to each other.
And do not look outside yourself for the leader.

There is a river flowing now very fast.
It is so great and swift that there are those who will be afraid.
They will try to hold on to the shore.
They will feel they are being torn apart, and they will suffer greatly.

Know the river has its destination.
The elders say we must let go of the shore, push off into the middle of the river,
keep our eyes open, and our heads above the water.

See who is in there with you and celebrate.
At this Time in history, we are to take nothing personally.
Least of all, ourselves.
For the moment that we do, our spiritual growth and journey comes to a halt.
The time of the lone wolf is over. Gather yourselves!
Banish the word struggle from your attitude and your vocabulary.
All that we do now must be done in sacred manner and in celebration.
We are the One we've been waiting for.