Voorbij de sterren
Parabels, korte verhalen en prachtige illustraties
door Dineke Brouwer

Voorbij de sterren

omslag

Leverbaar bij Boekenbestellen.nl

Prijs € 19:50

Klik hier om een gesigneerd exemplaar rechtstreeks bij de auteur te bestellen

Prijs (excl verzending) € 17:50

 

 

Dineke

de auteur


 

Enkele passages uit het voorwoord

Een preview van een van de parabels; enkele gedichten vind je hier; Windekind

Praktische gegevens

Klik hier voor Dineke's website: www.deank.nl

Recensies

Mail jouw recensie naar het emailadres: deankh@kpnmail.nlzodat het op deze pagina kan worden vermeld. Je kunt jouw exemplaar ook via dit emailadres bestellen. Je ontvangt dan een gesigneerd exemplaar!


Enkele passages uit het voorwoord

Bij het schrijven van dit boek zijn er vele luikjes opengegaan die voorheen potdicht zaten en ruim over de datum waren. Dan komt er een moment dat je de sloten van je innerlijk huis opent en datgene uit handen geeft wat mij zo dierbaar is. Toch ben ik me ervan bewust dat wat hier geschreven staat velen mede zullen beroeren en mee zal gaan trillen vanwege de ‘(h)erkenning.’

De vertellingen, overpeinzingen en parabels kunnen je raken, soms irriteren en weerstand bij je oproepen, net zoals mijn innerlijk huis dat zou kunnen doen. Dat is goed, het is je eigen gevoel dat wel of niet ‘meetrilt’ met de woorden. Maar meer nog hoop ik dat het je een welkom thuisgevoel zal geven, een herkenning van je eigen zoektocht.

Ik hoop dat dit je tot nadenken, voelen en proeven aanzet van alles om je heen. Het is zo de moeite waard…!

Sommige van de parabels in dit boek zijn spontaan ontstaan. Andere groeiden uit een ervaring of een gedachte van mijzelf of anderen. Ik zie een parabel als een verhaal uit het dagelijkse leven, met een eenvoudige woordkeuze. Het is de bedoeling dat het iets zegt wat eigenlijk niet in woorden te vangen is en tussen en voorbij de woorden leeft. Deze parabels zijn bestemd voor hen die op zoek zijn naar kleine waarheden die op dit bijzondere moment grote betekenis kunnen hebben.

In dit verband wil ik mijn cliënten dank zeggen voor alles wat zij mij geleerd hebben. Hun niet aflatende vertrouwen en trouw versterkte mijn groei en de moed om hier tot op de dag van vandaag mee door te gaan. Soms kon ik jullie bijstaan; soms ook niet. Een praktijk gaat met vallen en opstaan en zo is het goed.

Tot slot wil ik ieder voor zich enorm bedanken voor deze vriendschap en trouw. Ik hoop, lieve lezer, dat het geschrevene bijdraagt aan je groei en inzichten en daardoor misschien aan je geluk. Dit boek heb ik met veel liefde voor jullie geschreven en ik hoop dat het in liefde ontvangen wordt.

Wees gezegend…

in verbondenheid,

Dineke Brouwer

terug


Recensies (Stuur je recensie naar deankh@kpnmail.nl of brockhuis@gmail.com en het zal op deze plaats worden gedeeld.)

------

Wat valt er allemaal 'Voorbij de sterren' te beleven? Veel antwoorden op deze bijzondere vraag komen in dit boek dat - ik mag het met enige trots zeggen - werkelijk heel bijzonder is geworden. De parabels, de korte verhalen en ook de prachtige illustraties geven de lezer een richtingaanwijzer, een kompas naar datgene waarnaar men op zoek is; naar kleine waarheden die grote betekenis kunnen hebben.

Wat is het een mooi boek geworden, Dineke. Ik ben trots op je en ben dankbaar dat ik aan het verschijnen van dit boek heb mogen meewerken.

Het was een mooi proces.

Voorbij de Sterren van Dineke:

Het is bijna 30 jaar geleden dat wij Dineke leerden kennen. Sinds die tijd hebben wij regelmatig contact om over en weer bepaalde therapeutische
problemen te bespreken.

Dit houdt in dat wij de intentie die zij heeft geuit bij het schrijven van het boek ”Voorbij de Sterren”, naar wij menen goed kunnen duiden. Deze intentie die zij in dit boek heeft geuit is niet alleen van een bijzondere schoonheid, het resultaat is ook een zeer speciale vorm van
waarzijnsoverdracht.

Al lezend komt men er achter dat dit boek een uiting vormt van datgene wat innerlijk leeft. Er is een groot verschil tussen het opsommen van al je
ervaringen op spiritueel gebied en het mede-delen van wat geen einde kent. Laten zien en door anderen te laten voelen en bewust te maken wat existentie is en wat de ziel beroert.

Door verschillende literaire vormen te gebruiken is het boek “Voorbij de Sterren” een caleidoscoop van zingeving in woord en kleur en diepere
betekenis geworden. Juist voor een ieder die de caleidoscoop verdraait waardoor een andere kleurenpracht in metafysische vormen steeds weer dezelfde eenheid ten toon spreidt.

Dit boek is begerenswaard want het is levenswaard!
Van harte aanbevolen.

Jan Noorlander (Dir. Vita Producten B.V.)

-----

Eindelijk tijd om in je boek te lezen.
Ben al aan het huilen vanaf het begin… wat een herkenning!
En wat mooi dat jij dit allemaal zo mooi kunt beschrijven. Dank je wel Dineke.

Heidy van de “De Bestemming”

-----

Bij het lezen van een stukje uit je boek kwam er een glimlach op mijn gezicht. Dus denk ik dat dit boek me vreugde zal geven en ondersteuning in deze voor mij prachtige en soms zware tijden.

Alvast dank en veel zegeningen toegewenst!

Margriet M.

-----

Wat een ontroerende beschrijving heb je gegeven over je nieuwe boek Dineke. Ook je beschrijving van hoe je werkt spreekt me erg aan.

Ik wil daarom heel graag je boek kopen.

Tine v. R.

-----

Tijdens het lezen van: “Voorbij de Sterren” noteerde ik: “Ontroerend, heel veel liefde, veel herkenning en nieuwe inzichten, en dan ook nog de bijzondere liefde voor je zoon Peter.”

Dit kan alleen worden geschreven door iemand die liefde is en heel rijk van binnen.

De parabels las ik als gelijkenissen zoals ze ook in de Bijbel staan. Nieuwsgierig naar meer las ik het in één keer uit!”

H. Martens

-----

De vorige week heb ik dit prachtige boek mogen ontvangen van een hele wijze vrouw, Dineke Brouwer. Onze vriendschap gaat al vele jaren terug.
Dineke is ook een Magnified Healing 3* fase Licht Healer.

Lieve Dineke, ik wens dat we nog heel lang van je wijsheid mogen genieten, mooie vrouw!

Het boek is ook te bestellen op www.boekenbestellen.nl
Het ISBN luidt: 978-90- 817626-2- 5

Dancing Cloud Steggerda

Gisteren heb ik jouw prachtige boek ontvangen en lig nu lekker in mijn bed te lezen. Mooie vorm en schitterende foto’s…, bijzondere verhalen! Iedere keer denk ik: ik moet nu opstaan…, nog één verhaal.

Ik lig dus nog steeds in mijn bed te lezen… :-)

Sophie


Preview van een van de parabels; Windekind


Windekind werd met kloppend hart en een bang gevoel wakker.
Ze droomde dat alle dierbare mensen die van haar hielden, of zeiden van haar te houden, van haar weggingen.

Eigenlijk wist ze niet goed meer wát ze nu precies gedroomd had of hoe het verhaal ging in de droomsfeer.
Het enige wat eruit sprong was het verdriet en de angst voor verlies van de mensen van wie ze hield.
Ook was er onbegrip voor datgene wat ze deed in het leven.

Windekind vertelde over dingen waarvan ook haar dierbaren vonden dat het allemaal toch wel erg vreemd was. Ze ging over de grens van het toelaatbare. De grens van wat de mens kon bevatten.
Er werd, haast onzichtbaar tussen haar en de anderen, een streep getrokken die zei: Tot zover hoor je bij ons, maar als je daarover heen gaat verwijder je je van ons en begrijpen wij je niet meer!

De wereld van Windekind was in een bepaald opzicht anders dan die van haar dierbaren en vrienden.
Vaak hoorde en zag ze dingen die voor anderen verborgen bleven. Ze betrad werelden waarvan anderen niet wisten dat die bestonden.
Voor Windekind was dat al lang heel gewoon, maar ze had geleerd er niet over te praten.
Uit ervaring wist zij dat de wereld waarin ze leefde haar waarheden vaak niet kon aannemen.

De mensen om haar heen geloofden in wat ze zagen en voelden met hun zintuigen.
De innerlijke zintuigen van Windekind hadden geen naam.
Windekind wist dat alles uit energie en trilling bestond en al praatten de mensen wel over atomen en moleculen, ook de trilling van die atomen en moleculen waren bepalend voor leven en welzijn van de mens.
Alles was onderhevig aan natuurwetten.
Zelfs de kleinste gedachte, elk gevoel en elke daad had een trilling en beïnvloedde de wereld van haarzelf en anderen.

Ook als zijzelf of anderen haar zouden veroordelen om wie zij was.
Soms dacht ze dat mensen dit niet helemaal konden bevatten. Maar dat gaf niet, zijzelf had gedurende lange tijd de haar omringende wereld niet begrepen.
Als Windekind in de taal zou spreken die voor haar gewoon was, zou veel niet duidelijk zijn. Men zou niet begrijpen wat ze bedoelde. Je kon zeggen dat ze een nieuwe taal moest bedenken zonder ingesleten termen van de boeken.

Toch begreep Windekind dat zij nu eenmaal was wie zij was. Anders had de Grote Schepper haar vast andere kenmerken gegeven. En misschien dacht ze ook alleen maar dat ze anders was, omdat iedereen met die andere taal worstelde. En dus ook niet sprak.
Degenen die spraken waren rap van tong en hadden de gave van het woord, zo leek het. Inderdaad, zo léék het….

Tot God op een goede morgen tot haar sprak en vroeg of zij zijn stem van lang geleden was vergeten. De stem die haar toen beangstigde. Nee, dat was nooit meer uit haar gedachten geweest.
Ze luisterde ditmaal aandachtig….

Mijn geliefde kind, jullie zijn allemaal naar mijn beeld geschapen. Alles is perfect en zoals het moet zijn. Wees niet bevreesd, het zijn je eigen angsten voor onvolmaaktheid en perfectie.
Laat je eigenliefde en de liefde voor je medemens stromen zodat je kunt geven wat je te bieden hebt.
Het zal goed zijn en Ik zal bij je zijn.

Windekind liet de woorden bezinken en voelde zich getroost in de wetenschap dat zij goed was zoals zij was.
Wie anders dan God zou dit zo goed weten?


PRAKTISCHE GEGEVENS:

Auteur Dineke Brouwer www.deank.nl
Uitgever Running Fox Creatieve Diensten www.runningfox.nl
Drukkerij Pumbo.nl www.pumbo.nl
Redactie en vormgeving Hans Brockhuis www.runningfox.nl/portfolio
Omslagafbeelding 'Heavenward,' door Dineke Brouwer www.deankh.nl
Vormgeving omslag Sebastian Everaars www.pumbo.nl
Omslagfoto, foto's auteur en levensboom Petra Kroon www.foto-kroon.nl
Overige afbeeldingen Pixabay

https://pixabay.com/nl/photos

ISBN/EAN 978-90-817626-2-5 Prijs bij Boekenbestellen.nl € 19,50
NUR 728 - spiritualiteit Besteld bij de auteur: € 17,50 (exclusief verzending)

terug