Nada Kronieken Written with Love Native American

De 10 geboden van de Oorspronkelijke Amerikanen.

The 10 commandments of the Native Americans.


1. De aarde is onze moeder; zorg goed voor haar.

1. The earth is our mother; treat her with care.

2. Koester al je relaties.

2. Cherish all your relations.

3. Open je hart en ziel voor de Grote Geest.

3. Open your heart and soul for the Great Spirit.

4. Alle leven is waardevol en kwetsbaar; behandel ze met respect.

4. All life is valuable and vulnerable; treat it with respect.

5. Neem van de aarde wat nodig is, meer niet.

5. Take from the earth what is necessary, no more.

6. Doe wat nodig is voor het goede van alles.

6. Do what is necessary for the good of all.

7. Dank de Grote Geest voor elke nieuwe dag.

7. Say thanks to the Great Spirit for every new day.

8. Spreek de waarheid, wees goed voor de ander.

8. Speak truthfully, be good for the other.

9. Volg het ritme van de natuur; sta op en rust met de zon.

9. Follow the rhythm of nature; stand up and rest with the sun.

10. Geniet van je reis op aarde maar laat geen sporen achter.

10. Enjoy your journey on earth, but do not leave behind traces.