Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

Wil je dat wij ons bekendmaken?

Do you wish us to show up?

Anoniem/Anonymus

nl       uk  

Vertaling: Hans Brockhuis

 


Wil je dat wij ons bekendmaken?

VERANDER DE WERELD! BESLIS NU OF WIJ ONS ZULLEN BEKENDMAKEN!
Degene die deze boodschap aan jullie verzonden heeft is irrelevant en moet naamloos blijven. Wat telt is wat je met deze boodschap gaat doen! Ieder van jullie wil haar/zijn vrije wil uitoefenen en geluk ervaren. Dat zijn waarden die aan ons werden bekend gemaakt en die we respecteren. Je vrije wil is afhankelijk van de kennis die je hebt vanuit je eigen kracht. Je geluk hangt af van de liefde die je geeft en ontvangt. Zoals alle bewuste rassen in deze fase van ontwikkeling, kunnen jullie je geïsoleerd voelen op jullie planeet. Deze gedachte zorgt ervoor je zeker te voelen over je bestemming. Toch staan jullie aan de rand van grote ontwikkelingen waarvan slechts een minderheid zich bewust is. Het is niet onze verantwoordelijkheid om jullie toekomst te wijzigen zonder dat je er zelf voor kunt kiezen. Beschouw dit bericht als een wereldwijd referendum! En je antwoord als een ingevuld stembiljet!

Wie zijn we?
Jullie wetenschappers noch jullie godsdienstige vertegenwoordigers spreken unaniem over de onverklaarde hemelse gebeurtenissen waarvan de mensheid al duizenden jaren getuige is geweest. Om de waarheid te kennen, moet men het onder ogen zien, zonder het filter van je overtuigingen, hoe respectabel ze ook zijn.

Een groeiend aantal van jullie onderzoekers verkennen nieuwe kennispaden en komen steeds dichter bij de werkelijkheid. Tegenwoordig wordt jullie  beschaving overstroomd door een oceaan aan informatie waarvan slechts kleine delen, de minder controversiële, aan het grote publiek worden bekendgemaakt. Wat in je geschiedenis belachelijk of onwaarschijnlijk leek te zijn is toch vaak mogelijk geworden en vervolgens gerealiseerd, met name gedurende de laatste vijftig jaar. Wees je ervan bewust dat de toekomst nog verrassender zal zijn. Je zult zowel de vervelende als de prettige kanten ervan ervaren.

Net als miljarden anderen in de Melkweg, zijn we bewuste entiteiten, die sommigen ‘'buitenaardsen of soms aliens' noemen, ook al is de realiteit subtieler. Er is geen fundamenteel verschil tussen jullie en ons behalve de ervaring van bepaalde stadia van evolutie. Net als in elke andere georganiseerde structuur, bestaat er een hiërarchie tussen onze interne relaties. De onze is gebaseerd op de wijsheid van de verschillende rassen. Het is met de goedkeuring van deze hiërarchie dat wij ons tot jullie wenden. Net de meeste van jullie, zijn we op zoek naar het Opperwezen. Daarom zijn wij geen goden of halfgoden maar vrijwel jullie gelijken in de Kosmische Broederschap.

Fysiek gesproken, is ons uiterlijk een beetje anders dan die van jullie, maar de meesten van ons zijn wel degelijk humanoïde. Ons bestaan is een realiteit, maar jullie meerderheid kan dat nog niet aanvaarden. We zijn niet louter observaties, we hebben een geweten, net als jullie. We realiseren ons dat het nogal verwarrend is, omdat we voor jullie zintuigen en meetinstrumenten meestal onzichtbaar blijven. Maar wij willen op dit moment in de geschiedenis deze leemte opvullen. We namen een collectieve beslissing, maar dat is niet genoeg. We hebben jùllie beslissing nodig. Door middel van dit bericht, word jij de beslisser! Jij persoonlijk. Dat is omdat wij op Aarde geen menselijke vertegenwoordiger hebben om die beslissing te nemen. Waarom zijn wij niet zichtbaar?

Gedurende bepaalde stadia van de evolutie, ontdekten kosmische ‘menselijkheden’  nieuwe vormen van wetenschap die zich buiten de schijnbare controle van de materie bevinden. Gestructureerde dematerialisatie en materialisatie maken daar deel van uit. Dit is precies wat de mensheid, in nauwe samenwerking met andere buitenaardse wezens in enkele laboratoria heeft bereikt, maar dan ten koste van riskante  compromissen, die door enkele van jullie vertegenwoordigers doelbewust voor je verborgen worden gehouden.
 
De lucht- of ruimtelijke objecten van verschijnselen, bekend als 'Ufo’s in jullie wetenschappelijke gemeenschap, bestaan inderdaad en zijn in werkelijkheid multidimensionaal vervaardigde ruimteschepen die zijn gecreëerd met in achtneming van bovenstaande criteria. Veel mensen zijn in visueel, auditief, tactiel of psychisch contact geweest met dergelijke schepen, waarvan sommige zijn uitgevoerd onder occulte krachten om je te beïnvloeden. De schaarste aan observatie is te danken aan de uitstekende voordelen van de gedematerialiseerde staat van deze schepen. Door er zelf geen getuige van te zijn geweest, kun je niet in hun bestaan geloven. Dat is volkomen begrijpelijk.

Het merendeel van deze waarnemingen vonden op individuele basis plaats, op zielsniveau, en niet om enig georganiseerd systeem te veranderen. Dit wordt door de rassen die je omringen bewust gedaan, en wel om zeer verschillende redenen en resultaten. Voor negatieve multidimensionale wezens die een rol spelen in de uitoefening van de macht in de schaduw van de menselijke oligarchie, wordt deze discretie gemotiveerd door hun wil om hun bestaan ​​en impact onbekend te houden. Voor ons wordt discretie echter gemotiveerd door het respect voor de menselijke vrije wil en ze die te laten uitoefenen om je eigen zaken te regelen, zodat jullie vanuit jezelf technische en spirituele volwassenheid kunt bereiken.
 
De entree van de mensheid in de familie van galactische beschavingen is aanstaande. We kunnen op klaarlichte dag verschijnen en je helpen deze verbintenis gestalte te geven. Tot nu toe hebben we dat nog niet gedaan, omdat te weinig van jullie het echt gewenst hebben; uit onwetendheid, onverschilligheid of angst, en omdat de ernst van de situatie het niet rechtvaardigde. Veel van degenen die onze verschijningen bestuderen tellen de lichten in de nacht zonder de weg te verlichten. Vaak denken ze in termen van objecten, terwijl het in werkelijkheid om bewuste wezens gaat.

Wie zijn jullie?
Jullie zijn de nakomelingen van vele tradities die door de tijd heen onderling zijn verrijkt door elkaars bijdragen. Hetzelfde geldt voor de volkeren op het oppervlak van de Aarde. Uit respect voor deze wortels is het jullie doel je te verenigen om zo een gemeenschappelijk project te kunnen verwezenlijken. Het uiterlijk van jullie culturen lijkt de scheiding in stand te houden omdat je die verward met je diepere wezen. De vorm wordt nu belangrijker gemaakt dan de essentie van je subtiele wezen. Voor de plaatselijke overheden, vormt deze prevalentie van de vorm de vestingmuur tegen elke vorm van gevaar.
 
Jullie worden opgeroepen die vorm te overwinnen en het tegelijkertijd te blijven respecteren voor zijn rijkdom en schoonheid. Inzicht in het geweten van de vorm zorgt ervoor dat je elkaar in verscheidenheid kunt liefhebben. Vrede betekent niet de afwezigheid van oorlog, het bestaat uit het worden wat je in werkelijkheid bent: een Broederschap. Om dit te begrijpen, neemt het aantal oplossingen binnen bereik af. Eén ervan bestaat uit contact met een ander ras dat het beeld van wat je in werkelijkheid bent zal weerspiegelen.

Wat is de situatie? Behalve in zeldzame gelegenheden, hebben onze interventies altijd zeer weinig invloed gehad op jullie vermogen om collectieve en individuele  beslissingen over je eigen toekomst te nemen. Dit wordt gemotiveerd door onze kennis van jullie diepe psychologische mechanismen. We kwamen tot de conclusie dat vrijheid elke dag wordt verwezenlijkt als een wezen zich bewust wordt van zichzelf en van zijn omgeving, en zich daarbij geleidelijk weet te ontdoen van beperkingen en traagheden, van welke aard dan ook. Ondanks vele, moedige en gewillige menselijke gewetens, worden die traagheden kunstmatig in stand gehouden voor de winst van een groeiende centraliserende macht.

Tot voor kort had de mensheid een bevredigende beheersing over zijn besluiten. Maar het verliest meer en meer controle over zijn eigen lot als gevolg van het toenemende gebruik van geavanceerde technologieën, die dodelijke gevolgen kunnen hebben voor de aardse en menselijke ecosystemen. Jullie zijn langzaam maar zeker je buitengewone capaciteit om het leven waardevol te maken aan het verliezen. Jullie veerkracht zal kunstmatig afnemen, onafhankelijk van je eigen wil. Er bestaan zekere technologieën die invloed hebben op lichaam en geest. Dergelijke projecten zijn gaande. Dat kan nog veranderen als jullie je creatieve macht weten te behouden, zelfs als die samenwerkt met de donkere bedoelingen van potentiële leiders. Dat is de reden waarom wij onzichtbaar blijven. Deze individuele macht is gedoemd te verdwijnen wanneer een collectieve reactie van grote omvang niet plaatsvindt. De komende periode is die van een breuk, van welke aard dan ook.

Maar zal je wachten tot het laatste moment om oplossingen te vinden? Zal je anticiperen of wil je de pijn ondergaan? Jullie geschiedenis wordt gekenmerkt door ontmoetingen tussen volkeren die elkaar moesten ontdekken in omstandigheden die vaak conflictueus waren. Veroveringen gebeurden bijna altijd ten koste van anderen. De aarde is nu een dorp waar iedereen iedereen kent, maar nog steeds duren de conflicten voort en bedreigingen van allerlei soort worden heviger in duur en intensiteit.

De mens als individu, met zijn vele potentiële capaciteiten, kan ze niet meer met waardigheid uitoefenen. Dit is het geval voor de grootste meerderheid van jullie om redenen die in wezen geopolitiek van aard zijn. Er zijn nu 7 miljard mensen op aarde. De opvoeding van jullie kinderen en jullie levensomstandigheden, evenals de situatie van talrijke dieren en veel planten worden gecontroleerd door een klein aantal van jullie politieke, financiële, militaire en religieuze vertegenwoordigers.

Je gedachten en overtuigingen worden gemodelleerd vanuit partijpolitieke belangen, terwijl je op hetzelfde moment het gevoel hebt dat je totale controle over je eigen lot uitoefent, wat in essentie de realiteit is. Maar er bestaat een gapend gat tussen een wens en een feit wanneer de ware regels van het onderhavige spel onbekend zijn. Deze keer ben je niet de veroveraar. Het vertekenen van informatie is een duizendjarige strategie van de mens. Beperkende gedachten, emoties of organismen die niet bij je horen via ad hoc technologieën is een nog oudere strategie.

Prachtige kansen voor vooruitgang doen zich voor, maar ook bedreigingen van  onderdrukking en vernietiging. Deze gevaren en kansen bestaan werkelijk. Jullie kunnen echter alleen waarnemen wat er aan jullie wordt getoond. Het einde van de natuurlijke rijkdommen is geprogrammeerd terwijl er op de lange termijn geen collectief project voor verbetering wordt voorbereid.

De haat groeit, maar dat doet liefde ook. Dat is wat je vertrouwen vasthoudt in je  vermogen om oplossingen te vinden. Maar de kritische massa is nog niet bereikt en sabotage wordt slim uitgevoerd. Menselijk gedrag, gevormd door gewoonten en trainingen vanuit het verleden, bezitten traagheid waardoor dit perspectief voor jullie naar een doodlopende weg zal leiden. Jullie vertrouwen deze problemen toe aan vertegenwoordigers, wiens aandacht voor het gemeenschappelijk welzijn met het oog op bedrijfsbelangen langzaam verdwijnt. Ze vergaderen altijd over de vorm, maar zelden over de inhoud. Net op het moment van actie, zullen vertragingen zich ophopen tot het moment dat jullie toe zullen moeten geven in plaats van te kiezen.

Dit is de reden waarom, meer dan ooit in jullie geschiedenis, besluiten van vandaag direct en beduidend invloed hebben op het overleven van morgen. Welke gebeurtenis zou deze traagheid die typisch is voor elke beschaving drastisch kunnen veranderen? Waar zal een collectief en verenigend bewustzijn vandaan komen, dat deze blinde haast zal stoppen? Stammen, bevolkingsgroepen en menselijke naties hebben elkaar altijd ontmoet en wisselwerking met elkaar ondervonden. Geconfronteerd met de bedreigingen die op de menselijke familie rusten, is het misschien tijd dat er meer interactie gaat plaatsvinden.

Wie zijn die 'anderen'? Er zijn twee manieren om een ​​kosmisch contact met een andere beschaving tot stand te brengen: indirect via zijn permanente vertegenwoordigers of rechtstreeks met individuen, zonder onderscheid des persoons. De eerste manier houdt belangenverstrengeling in, de tweede manier brengt bewustzijn met zich mee. De eerste manier werd gekozen door een groep rassen die gedreven werden door het in slavernij houden van de mensheid, daarbij controle houdend over de aardse middelen, de genenpool en de menselijke emotionele energie.

De tweede manier is gekozen door een groep rassen die met elkaar verbonden zijn door het begrip Dienstbaar Zìjn. We hebben ons, van onze kant, gecommitteerd aan deze belangeloze manier van werken en stelden ons een paar jaar geleden voor aan  vertegenwoordigers van de menselijke macht die onze uitgestoken hand echter weigerden, onder het voorwendsel van onverenigbare belangen met hun strategische visie. Dat is de reden waarom de mensheid vandaag de dag zelf deze keuze moet maken zonder tussenkomst van welke vertegenwoordiger dan ook. Datgene wat wij in het verleden voorstelden aan hen waarvan wij geloofden dat zij de mogelijkheid zouden hebben om bij te dragen aan jullie geluk, stellen we nu voor aan… jou!

De meesten van jullie zijn er niet mee bekend dat niet-menselijke wezens, in het geheim, deelnemen aan de uitoefening van deze centrale macht. Het is echter wel zo dat ze heel subtiel een bijna totale controle over alles hebben genomen. Dat is precies wat ze in de nabije toekomst uiterst efficiënt en zo angstaanjagend kan maken. Wees je er echter van bewust dat een groot aantal van jullie vertegenwoordigers dit gevaar wel bestrijden! Wees je ervan bewust dat niet alle ontvoeringen tegen je wil zijn uitgevoerd. Het is moeilijk de waarheid te herkennen! Hoe kon je onder dergelijke omstandigheden je vrije wil uitoefenen wanneer het zozeer wordt gemanipuleerd? Waar ben je werkelijk vrij van?

Vrede en hereniging van jullie volkeren zou een eerste stap zijn op weg naar de harmonie met beschavingen andere dan die van jou. Dat is precies wat degenen die je achter de schermen manipuleren ten koste van alles willen voorkomen, want door middel van een verdeel en heers strategie regeren ze! Ook heersen ze over degenen die je regeren. Hun kracht komt uit hun vermogen om angst en wantrouwen aan te wakkeren. Dit schaadt jullie kosmische natuur aanzienlijk.

Als verdediging tegen deze agressie, die geen gezicht kent​​, moeten jullie in ieder geval genoeg informatie hebben die naar de oplossing leidt. Zoals ook het geval is bij mensen onderling, bestaat er aversie onder de dominante rassen. Het uiterlijk zal niet voldoende zijn om de overheerser van de bondgenoot te onderscheiden. In jullie huidige staat van helderziendheid, is het voor jullie uiterst moeilijk om dat onderscheid te maken. In aanvulling op je intuïtie, zal training noodzakelijk zijn wanneer de tijd zich daarvoor leent. Omdat we ons bewust zijn van de onschatbare waarde van de vrije wil, nodigen we jullie uit tot een alternatief. Wat bieden wij?

Wij kunnen jullie een meer holistische visie op het universum en van het  leven  bieden, van opbouwende interacties en van het ervaren van oprechte en broederlijke relaties. Maar ook in het vrijgeven van technische kennis, uitroeiing van het lijden, gecontroleerde uitoefening van individuele bevoegdheden, toegang tot nieuwe vormen van energie en tot slot, een beter begrip van het bewustzijn.

Wij kunnen je niet helpen bij het overwinnen van individuele en collectieve angsten, of het uitvaardigen van wetten die je zelf niet gekozen zou hebben. We kunnen niet van dienst zijn met werken aan jezelf, aan individuele en collectieve inspanningen om de wereld die je wenst, de geest van de zoektocht naar een nieuwe hemel, op te bouwen. Wat zouden we daarvoor terugkrijgen? Mochten jullie besluiten dat een dergelijk contact moet plaatsvinden, dan zouden we ons zeer verheugen over het waarborgen van het broederlijke evenwicht in deze regio van het universum, van vruchtbare diplomatieke uitwisselingen, en van de intense Vreugde van de wetenschap dat jullie je hebben verbonden om datgene te kunnen bereiken waartoe je in staat bent. Het gevoel dat Vreugde heet wordt erg gezocht in het heelal, want deze energie is goddelijk. Wat is de vraag die we jullie stellen?

 ‘WIL JE DAT WIJ ONS BEKENDMAKEN?’

Hoe kun je deze vraag beantwoorden? De waarheid van de ziel kan door middel van telepathie worden gelezen. Je hoeft alleen maar duidelijk deze vraag aan jezelf te stellen en daarop een even duidelijk antwoord te geven. Dat kan individueel of, als je wilt, in een groep. Of je je nu midden in de stad bevindt of in het te midden van een woestijn, dat  heeft geen invloed op de efficiëntie van je antwoord, JA of NEE, ONMIDDELLIJK NA HET STELLEN VAN DE VRAAG! Doe gewoon alsof je tegen jezelf spreekt, en denk goed na over de strekking. Dit is een universele vraag en slechts deze enkele woorden, in deze context gesteld, hebben een krachtige betekenis. Maar laat geen aarzeling je in de weg staan.

Dat is waarom je hierover rustig, naar eer en geweten, zal moeten nadenken. Om perfect je antwoord met de vraag te kunnen associëren, bevelen we aan dat je antwoord geeft, direct na het nogmaals lezen van dit bericht. Maar haast je niet. Adem in en laat alle kracht van je eigen vrije wil tot je doordringen. Wees trots op wie en wat je bent! Vergeet de problemen die je misschien zouden kunnen verzwakken. Vergeet ze voor een paar minuten om helemaal jezelf te kunnen zijn. Voel de krachten die in je omhoog veren. Je bent helemaal in controle over jezelf!

Een enkele gedachte, een enkel antwoord kan je nabije toekomst drastisch veranderen, op welke manier dan ook. Jouw individuele beslissing van de vraagstelling vanuit je innerlijke zelf dat we ons fysiek en in vol daglicht zullen bekendmaken is kostbaar en essentieel voor ons. Hoewel rituelen in wezen nutteloos zijn, kunnen jullie hiervoor de manier kiezen die het beste bij je past. Een oprecht  verzoek, gemaakt vanuit je hart en je eigen wil, zal altijd worden waargenomen door degenen onder ons aan wie het is verzonden. In je eigen privé stemhokje van je geheime wil, zul je de toekomst bepalen.

Wat is het hefboom effect?
Deze beslissing moet door een meerderheid onder jullie worden gemaakt, ook al lijkt het misschien een minderheid. We bevelen aan om deze boodschap op alle mogelijke manieren te verspreiden, in zoveel mogelijk talen, naar mensen om je heen, of ze nu al of niet ontvankelijk zijn voor deze nieuwe visie op de toekomst. Maak gebruik van een humoristische toon of spot als dat je kan helpen. Je kunt er zelfs openlijk en publiekelijk de draak mee steken als je je daar beter bij voelt, maar wees niet onverschillig want in ieder geval zal je jouw vrije wil hebben uitgeoefend. Vergeet de valse profeten en de overtuigingen die over ons zijn beweerd. Dit verzoek is één van de meest intieme die van je kan worden gevraagd. Maak de beslissing zelf, als individu, het is je recht en je verantwoordelijkheid! Passiviteit leidt slechts tot afwezigheid van vrijheid. Op dezelfde manier is besluiteloosheid nooit efficiënt. Als je echt wilt vasthouden aan je overtuigingen, wat wij kunnen begrijpen, zeg dan NEE. Als je niet weet wat te kiezen, zeg dan geen JA uit louter nieuwsgierigheid. Dit is geen show, dit is het echte dagelijkse leven, we leven! We bestaan!

Jullie geschiedenis telt veel episodes van vastberaden mannen en vrouwen die, ondanks hun kleine aantal, in staat waren om de loop van de gebeurtenissen te beïnvloeden. Net zoals een klein aantal genoeg is om tijdelijke macht op aarde in te  nemen en de toekomst van de meerderheid te beïnvloeden, kan een klein aantal van jullie je lot radicaal veranderen. Dit als antwoord op de onmacht ten aanzien van zoveel traagheid en obstakels!
 
Jij kunt de toetreding van de mensheid tot de Broederschap vergemakkelen. Een van jullie denkers zei eens: “Geef me een hand om vast te houden en ik zal de aarde verlichten.”  Het verspreiden van dit bericht zal die vaste hand worden, het zal de lichtjaar lange hefboom zijn, en jullie zullen de arbeiders zijn die... de aarde laten verlichten ten gevolge van ons verschijnen.

Wat zijn de consequenties van een positieve beslissing?
Voor ons zou het onmiddellijke gevolg van een collectieve positieve beslissing de materialisatie van vele schepen zijn, in de lucht en op de grond.

Voor jullie zou het directe effect de snelle afschaffing van de vele stelligheden en geloofovertuigingen zijn. Een eenvoudig en overtuigend visueel contact zou enorme gevolgen hebben voor jullie toekomst. Veel kennis zou voor altijd worden gewijzigd. De organisatie van jullie maatschappij zou voor altijd naar een hoger plan worden getild; op welk gebied dan ook. Macht zou individueel worden omdat je zelf kunt zien dat wij wel degelijk levende wezens zijn. Ondubbelzinnig zouden jullie de schaal van je normen en waarden opwaarderen! Het allerbelangrijkste voor ons is dat de mensheid zich zou omvormen tot één enkele familie tegenover het tot dan  'onbekende' die we vertegenwoordigen! Gevaar zou langzaam wegsmelten omdat je indirect de ongewenste factie, die we de 'anderen' noemen, zal dwingen zich bekend te maken en vervolgens te laten verdwijnen. Jullie zouden allemaal dezelfde naam dragen en dezelfde wortels delen: die van de Mensheid!

Later zullen vreedzame en respectvolle uitwisselingen mogelijk worden indien dat jullie wens is. Voor nu geldt: hij die honger heeft kan niet lachen, hij die bang is kan ons niet verwelkomen. Het doet ons verdriet om mannen, vrouwen en kinderen zo te zien lijden, fysiek en geestelijk, terwijl zij toch het innerlijk licht in zich dragen. Dit licht kan jullie toekomst zijn. Onze betrekkingen kunnen progressief worden. Verschillende stadia van enkele jaren of decennia zouden voorkomen: demonstratieve verschijning van onze schepen, fysieke verschijning naast mensen, samenwerking t.a.v. jullie technische en spirituele evolutie, ontdekking van delen van de Melkweg.

Steeds weer zullen je nieuwe keuzes worden aangeboden. Jullie kunnen dan zelf beslissen om nieuwe stadia te betrekken als je denkt dat het nodig is voor jullie uiterlijke en innerlijke welzijn. Nimmer zal eenzijdig tot inmenging worden besloten. Wij zullen onmiddellijk vertrekken als je dat collectief zou willen.

Dit alles is afhankelijk van de snelheid waarin de boodschap over de hele wereld wordt verspreid. Er zullen enkele weken of zelfs enkele maanden nodig zijn voor onze ‘grote verschijning.’ Dat zal gebeuren als èn deze beslissing wordt genomen door de meerderheid van degenen die gebruik hebben gemaakt van hun vermogen om te kiezen, èn als dit bericht de nodige ondersteuning krijgt. Het belangrijkste verschil tussen je dagelijkse gebeden naar entiteiten van strikt geestelijke aard en jullie huidige beslissing is uiterst eenvoudig: wij zijn technisch uitgerust onszelf te materialiseren!

Waarom zo'n historisch dilemma?
We weten dat 'vreemdelingen' als vijanden worden gezien, zolang ze het 'onbekende' belichamen. In een eerste fase zal de emotie die onze verschijning zal genereren jullie betrekkingen op een wereldwijde schaal versterken. Maar hoe kun je weten dat onze aankomst het gevolg is van jullie collectieve keuze? Om de eenvoudige reden dat we anders al lang daarvoor op jullie niveau van bestaan​​ zouden zijn gekomen! Dat we er nog niet zijn, is omdat jullie geen dergelijk expliciet besluit hebben genomen. Sommigen onder jullie zouden kunnen denken dat we je hebben doen geloven dat het een bewuste keuze van jullie zou zijn om zo onze aankomst legitiem te maken, maar dit zou niet waar zijn. Welk belang zouden we hebben jullie in alle openheid te bieden waar de meesten van jullie tot nu toe geen toegang tot hadden?

Hoe kun je er zeker van zijn dat dit niet weer een andere subtiele manoeuvre van de 'anderen’ is om je tot een nog betere slaaf te maken? Dat is omdat men altijd efficiënter iets bestrijdt dat is geïdentificeerd dan het tegendeel. Is het terrorisme dat jullie ondermijnt, geen flagrant voorbeeld? Hoe dan ook, je bent de enige rechter van je eigen hart en ziel! Wat je ook kiest, het is altijd respectabel en wordt als zodanig gerespecteerd!

En dat in de afwezigheid van menselijke vertegenwoordigers die je onjuist in de verleiding zouden kunnen brengen ons te negeren, zoals ze dat ook al doen t.a.v. degenen die je zonder jullie toestemming manipuleren. In jullie situatie is het voorzorg model dat bestaat uit het proberen ons niet te laten ontdekken, niet langer geldig. Je bevindt je al in Pandora’s Box, dat de 'anderen' al om je heen hebben gecreëerd.

Wat jullie besluit ook zal worden, je zult er zelf uit moeten komen. In het licht van een dergelijk dilemma, de ene onwetendheid tegen het andere, zul je je intuïtie moeten inschakelen. Wil je ons met je eigen ogen zien, of blijf je gewoon geloven wat jullie leiders zeggen? Dat is de echte vraag!

Na duizenden jaren, zal deze keuze op een dag onvermijdelijk zijn: het kiezen tussen twee onbekenden. Daarom vragen wij je deze boodschap onder elkaar te verspreiden. Vertaal en verspreid deze boodschap in ruime zin. Op een schaal van millennia zal deze actie op een onomkeerbare en historische manier gevolgen hebben voor jullie toekomst. In het andere geval zal het een aantal jaren later, tenminste een generatie, een nieuwe kans krijgen, als het dit uitstel kan verdragen. Niet kiezen staat voor het wegvallen van andermans keuze. Het niet informeren van anderen staat voor het uitvoeren van het risico tot het verkrijgen van een resultaat dat in strijd is met de verwachtingen. Onverschillig blijven betekent het opgeven van je vrije wil.

Het draait allemaal om jullie toekomst. Het draait allemaal om jullie evolutie.
Het is mogelijk dat deze uitnodiging niet jullie collectieve instemming krijgt en dat het, als gevolg van gebrek aan informatie, zal worden genegeerd. Desondanks wordt in het universum geen individuele wens genegeerd. Stel je onze komst morgen voor. Duizenden schepen. Een unieke culturele schok in het verhaal van de hedendaagse mens. Dan zal het te laat zijn om spijt te hebben over het niet maken van een keuze en het verspreiden van de boodschap, omdat deze ontdekking onomkeerbaar zal zijn. Wij dringen erop aan dat je niet overhaast te werk gaat, maar er wel goed over nadenkt! En beslis! De grote Media zullen niet per se geïnteresseerd zijn in het verspreiden van dit bericht. Het is dus jouw taak het te versturen, als een anonieme maar toch buitengewoon denkend en liefhebbend wezen.

Jullie zijn nog steeds de architecten van je eigen lot ...
‘WIL JE DAT WIJ ONS BEKENDMAKEN?'

MOGE VREDE PREVALEREN OP AARDE EN IN DE RUIMTE

terug

Do you wish us to show up?

CHANGE THE WORLD! 'DECIDE WHETHER WE SHOULD SHOW UP!'
Whoever transmitted this translated message to you is irrelevant, and should remain anonymous in your mind. It is what you will do with this message which matters! Each one of you wishes to exercise her/his free will and experience happiness. These are attributes that were shown to us and to which we now have access. Your free will depends upon the knowledge you have of your own power. Your happiness depends upon the love that you give and receive. Like all conscious races at this stage of progress, you may feel isolated on your planet. This impression makes you sure of your destiny. Yet, you are at the brink of big upheavals that only a minority is aware of. It is not our responsibility to modify your future without you choosing it. Consider this message as a worldwide referendum! And your answer as a ballot!

Who are we?
Neither your scientists nor your religious representatives speak unanimously about the unexplained celestial events that mankind has witnessed for thousands of years.
To know the truth, one must face it without the filter of one's beliefs, however respectable they may be.

A growing number of anonymous researchers of yours are exploring new knowledge
paths and are getting very close to reality. Today, your civilization is flooded with an ocean of information of which only a tiny part, the less upsetting one, is notably diffused. What in your history seemed ridiculous or improbable has often become possible, then realized, in particular in the last fifty years. Be aware that the future will be even more surprising. You will discover the worst as well as the best.

Like billions others in this galaxy, we are conscious creatures that some name ‘extra-terrestrials,’ even though reality is subtler. There is no fundamental difference between you and us save for the experience of certain stages of evolution. Like in any other organized structure, hierarchy exists in our internal relationships. Ours is based upon the wisdom of several races. It is with the approval of this hierarchy that we turn to you. Like most of you, we are in the quest of the Supreme Being. Therefore we are not gods or lesser gods but virtually your equals in the Cosmic Brotherhood.

Physically, we are somewhat different from you but for most of us humanoid-shaped.
Our existence is a reality but the majority of you do not perceive it yet. We are not mere observations; we are consciences just like you. You fail to apprehend us because we remain invisible to your senses and measure instruments most of the time. We wish to fill this void at this moment in your history. We made this collective decision but this is not enough. We need yours. Through this message, you become the decision-makers! You personally. We have no human representative on Earth who could guide your decision. Why aren't we visible?

At certain stages of evolution, cosmic 'humanities' discover new forms of science beyond the apparent control of matter. Structured dematerialization and materialization are part of them. This is what your humanity has reached in a few laboratories, in close collaboration with other extra-terrestrial creatures at the cost of hazardous compromises that remain purposely hidden from you by some of your representatives.

Apart from the aerial or spatial objects or phenomena known about by your scientific community, that you call ´UFOs,’ there are essentially multidimensional manufactured spaceships that apply to these capacities. Many human beings have been in visual, auditory, tactile or psychic contact with such ships, some of which are under occult powers that govern you. The scarcity of your observations is due to the outstanding advantages provided by the dematerialized state of these ships. By not witnessing them by yourself, you cannot believe in their existence. We fully understand this.

The majority of these observations are made on an individual basis so as to touch the soul and not to modify any organized system. This is deliberate from the races that surround you but for very different reasons and results. For negative multi-dimensional beings that play a part in the exercise of power in the shadow of human oligarchy, discretion is motivated by their will to keep their existence and seizure unknown. For us, discretion is motivated by the respect of the human free will that people can exercise to manage their own affairs so that they can reach technical and spiritual maturity on their own.

Humankind's entrance into the family of galactic civilizations is greatly expected. We can appear in broad daylight and help you attain this union. We haven't done it so far, as too few of you have genuinely desired it, because of ignorance, indifference or fear, and because the emergency of the situation did not justify it. Many of those who study our appearances count the lights in the night without lighting the way. Often they think in terms of objects when it is all about conscious beings.

Who are you?
You are the offspring of many traditions that throughout time have been mutually enriched by each others´ contributions. The same applies to the races at the surface of the Earth. Your goal is to unite in the respect of these roots to accomplish a common project. The appearance of your cultures seems to keep you separated because you substitute it to your deeper being. Shape is now more important than the essence of your subtle nature. For the powers in place, this prevalence of the shape constitutes the ramparts against any form of jeopardy.

You are being called on to overcome shape while still respecting it for its richness and beauty. Understanding the conscience of shape makes us love men in their diversity. Peace does not mean not making war; it consists in becoming what you are in reality: a same Fraternity. To understand this, the number of solutions within your reach are decreasing. One of them consists in contact with another race that would reflect the image of what you are in reality.

What is your situation? Except for rare occasions, our interventions always had very little incidence on your capacity to make collective and individual decisions about your own future. This is motivated by our knowledge of your deep psychological mechanisms. We reached the conclusion that freedom is built every day as a being becomes aware of himself and of his environment, getting progressively rid of constraints and inertias, whatever they may be. Despite the numerous, brave and willing human consciences, those inertias are artificially maintained for the profit of a growing centralizing power.

Until recently, mankind lived a satisfying control of its decisions. But it is losing more and more the control of its own fate because of the growing use of advanced technologies, which lethal consequences on the earthly and human ecosystems become irreversible. You are slowly but surely losing your extraordinary capacity to make life desirable. Your resilience will artificially decrease, independently of your own will. Such technologies exist that affect your body as well as your mind. Such plans are on their way. This can change as long as you keep this creative power in you, even if it cohabits with the dark intentions of your potential lords. This is the reason why we remain invisible. This individual power is doomed to vanish should a collective reaction of great magnitude not happen. The period to come is that of rupture, whichever it may be.

But should you wait for the last moment to find solutions? Should you anticipate or undergo pain? Your history has never ceased to be marked by encounters between peoples who had to discover one another in conditions that were often conflictual. Conquests almost always happened to the detriment of others. Earth has now become a village where everyone knows everyone else but still conflicts persist and threats of all kinds get worse in duration and intensity.

Although a Human being as an individual, yet having many potential capacities, cannot exercise them with dignity. This is the case for the biggest majority of you for reasons that are essentially geopolitical. There are seven billion of you. The education of your children and your living conditions, as well as the conditions of numerous animals and much plant life are nevertheless under the thumb of a small number of your political, financial, military and religious representatives.

Your thoughts and beliefs are modeled after partisan interests to turn you into slaves while at the same time giving you the feeling that you are in total control of your destiny, which in essence is the reality. But there is a long way between a wish and a fact when the true rules of the game at hand are unknown. This time, you are not the conqueror. Biasing information is a millenary strategy for human beings. Inducting thoughts, emotions or organisms that do not belong to you via ad hoc technologies is an even older a strategy.

Wonderful opportunities of progress stand close to big subdual and destruction threats. These dangers and opportunities exist now. However, you can only perceive what is being shown to you. The end of natural resources is programmed whereas no long-term collective project has been launched.

Hatred grows bigger but so does love. That is what keeps you confident in your ability to find solutions. But the critical mass is insufficient and a sabotage work is cleverly being carried out. Human behaviors, formed from past habits and trainings, have such inertia that this perspective leads you to a dead end. You entrust these problems to representatives, whose conscience of common well-being slowly fades away in front of corporatist interests, with those difficulties. They are always debating on the form but rarely on the content. Just at the moment of action, delays will accumulate to the point when you have to submit rather than choose.

This is the reason why, more than ever in your history, your decisions of today will directly and significantly impact your survival of tomorrow. What event could radically modify this inertia that is typical of any civilization? Where will a collective and unifying awareness come from, that will stop this blind rushing ahead? Tribes, populations and human nations have always encountered and interacted with one another. Faced with the threats weighing upon the human family, it is perhaps time that a greater interaction occurred.

Who are the 'third party'? There are two ways to establish a cosmic contact with another civilization: via its standing representatives or directly with individuals without distinction. The first way entails fights of interests, the second way brings awareness. The first way was chosen by a group of races motivated by keeping mankind in slavery, thereby controlling Earth resources, the gene pool and human emotional energy.

The second way was chosen by a group of races allied with the cause of the Spirit of service. We have, at our end, subscribed to this disinterested cause and introduced ourselves a few years ago to representatives of the human power who refused our outstretched hand on the pretext of incompatible interests with their strategic vision. That is why today individuals are to make this choice by themselves without any representative interfering. What we proposed in the past to those whom we believed were in a capacity to contribute to your happiness, we propose it now to ... you!

Most of you ignore that non-human creatures took part in the exercise of those centralizing powers without them being neither suspected nor accessible to your senses. This is so true that they have almost very subtly taken control. They do not necessarily stand on your material plan, and that is precisely what could make them extremely efficient and frightening in the near future. However, be aware that a large number of your representatives are fighting this danger! Be aware that not all abductions are made against you. It is difficult to recognize the truth! How could you under such conditions exercise your free will when it is so much manipulated? What are you really free of?

Peace and reunification of your peoples would be a first step toward the harmony with civilizations other than yours. That is precisely what those who manipulate you behind the scenes want to avoid at all cost because, by dividing, they reign! They also reign over those who govern you. Their strength comes from their capacity to distillate mistrust and fear into you. This considerably harms your very cosmic nature.

To defend yourselves against this aggression that bears no face, you need at least to have enough information that leads to the solution. As is also the case with humans, resistance exists amongst those dominant races. Here again, appearance will not be enough to tell the dominator from the ally. At your current state of psychism, it is extremely difficult for you to distinguish between them. In addition to your intuition, training will be necessary when the time has come. Being aware of the priceless value of freewill, we are inviting you to an alternative. What can we offer?

 We can offer you a more holistic vision of the universe and of life, constructive interactions, the experience of fair and fraternal relationships. In liberating technical knowledge, eradication of suffering, controlled exercise of individual powers, the access to new forms of energy and, finally, a better comprehension of consciousness.

We cannot help you overcome your individual and collective fears, or bring you laws that you would not have chosen, work on your own selves, individual and collective effort to build the world you desire, the spirit of quest to new skies. What would we receive? Should you decide that such a contact takes place, we would rejoice over the safeguarding of fraternal equilibrium in this region of the universe, fruitful diplomatic exchanges, and the intense Joy of knowing that you are united to accomplish what you are capable of. The feeling of Joy is strongly sought in the universe for its energy is divine. What is the question we ask you?

'DO YOU WISH THAT WE SHOW UP?'

How to can you answer this question? The truth of soul can be read by telepathy. You only need to clearly ask yourself this question and give your answer as clearly, on your own or in a group, as you wish. Being in the heart of a city or in the middle of a desert does not impact the efficiency of your answer, YES or NO, IMMEDIATELY AFTER ASKING THE QUESTION! Just do it as if you were speaking to yourself but thinking about the message. This is a universal question and these mere few words, put in their context, have a powerful meaning. You should not let hesitation in the way.

This is why you should calmly think about it, in all conscience. In order to perfectly associate your answer with the question, it is recommended that you answer right after another reading of this message. Do not rush to answer. Breathe and let all the power of your own free will penetrate you. Be proud of what you are! The problems that may have weakened you. Forget about them for a few minutes to be yourselves. Feel the force that springs up in you. You are in control of yourselves!

A single thought, a single answer can drastically change your near future, in one way as in another. Your individual decision of asking in your inner self that we show up on your material plan and in broad daylight is precious and essential to us. Even though you can choose the way that best suits you, rituals are essentially useless. A sincere request made with your heart and your own will, will always be perceived by those of us whom it is sent to. In your own private polling booth of your secret will, you will determine the future.

What is the lever effect?
This decision should be made by the greatest number among you, even though it might seem like a minority. It is recommended to spread this message, in all envisageable fashions, in as many languages as possible, to those around you, whether or not they seem receptive to this new vision of the future. Do it using in a humorous tone or derision if that can help you. You can even openly and publicly make fun of it if it makes you feel more comfortable but do not be indifferent for at least you will have exercised your free will. Forget about the false prophets and the beliefs that have been transmitted to you about us. This request is one of the most intimate that can be asked to you. Making a decision by yourself, as an individual, is your right as well as your responsibility! Passivity only leads to the absence of freedom. Similarly, indecision is never efficient. If you really want to cling to your beliefs, which is something that we understand, then say NO. If you do not know what to choose, do not say YES because of mere curiosity. This is not a show; this is real daily life, WE ARE ALIVE! And living!

Your history has plenty of episodes when determined men and women were able to influence the thread of events in spite of their small number. Just like a small number is enough to take temporal power on Earth and influence the future of the majority, a small number of you can radically change your fate as an answer to the impotence in face of so much inertia and hurdles!

You can ease the mankind's birth to Brotherhood. One of your thinkers once said: 'Give me a hand-hold and I'll raise the Earth'. Spreading this message will then be the hand-hold to strengthen, we will be the light-years long lever, you will be the craftsmen to ... raise the Earth as a consequence of our appearance.

What would be the consequences of a positive decision?
For us, the immediate consequence of a collective favourable decision would be the materialization of many ships, in your sky and on Earth.

For you, the direct effect would be the rapid abandoning of many certitudes and beliefs. A simple conclusive visual contact would have huge repercussions on your future. Much knowledge would be modified forever. The organization of your societies would be deeply upheaved forever; in all fields of activity. Power would become individual because you would see for yourself that we are living. Concretely, you would change the scale of your values! The most important thing for us is that humankind would form a single family in front of this 'unknown' we would represent! Danger would slowly melt away from your homes because you would indirectly force the undesirable ones, those we name the 'third party', to show up and vanish. You would all bear the same name and share the same roots: Mankind!

Later on, peaceful and respectful exchanges would be thus possible if such is your wish. For now, he who is hungry cannot smile; he who is fearful cannot welcome us. We are sad to see men, women and children suffering to such a degree in their flesh and in their hearts when they bear such an inner light. This light can be your future. Our relationships could be progressive. Several stages of several years or decades would occur: demonstrative appearance of our ships, physical appearance beside human beings, and collaboration in your technical and spiritual evolution, discovery of parts of the galaxy.

Every time, new choices would be offered to you. You would then decide by yourself to cross new stages if you think it necessary to your external and inner well-being. No interference would be decided upon unilaterally. We would leave as soon as you would collectively wish that we do.

Depending upon the speed to spread the message across the world, several weeks, or even several months will be necessary before our 'great appearance', if such is the decision made by the majority of those who will have used their capacity to choose, and if this message receives the necessary support. The main difference between your daily prayers to entities of a strictly spiritual nature and your current decision is extremely simple : we are technically equipped to materialize!

Why such a historical dilemma?
We know that 'foreigners' are considered as enemies as long as they embody the 'unknown'. In a first stage, the emotion that our appearance will generate will strengthen your relationships on a worldwide scale. How could you know whether our arrival is the consequence of your collective choice? For the simple reason that we would have otherwise been already there for a long time at your level of existence! If we are not there yet, it is because you have not made such a decision explicitly. Some among you might think that we would make you believe in a deliberate choice of yours so as to legitimate our arrival, though this would not be true. What interest would we have to openly offer you what you haven't got any access to yet, for the benefit of the greatest number of you?

How could you be certain that this is not yet another subtle maneuver of the 'third party' to better enslave you? Because one always more efficiently fights something that is identified than the contrary. Isn't the terrorism that corrodes you a blatant example? Whatever, you are the sole judge in your own heart and soul! Whatever your choice, it would be respectable and respected!

In the absence of human representatives who could potentially seduce into error you ignore everything about us as well as from about those who manipulate you without your consent. In your situation, the precautionary principle that consists in not trying to discover us does no longer prevail. You are already in the Pandora´s box that the 'third party' has created around you.

Whatever your decision may be you will have to get out of it. In the face of such a dilemma, one ignorance against another, you need to ask your intuition. Do you want to see us with your own eyes, or simply believe what your thinkers say? That is the real question!

After thousands of years, one day, this choice was going to be inevitable: choosing between two unknowns. Why spread such a message among yourselves?
Translate and spread this message widely. This action will affect your future in an irreversible and historical way at the scale of millenniums; otherwise, it will postpone a new opportunity to choose to several years later, at least one generation, if it can survive. Not choosing stands for undergoing other people's choice. Not informing others stands for running the risk of obtaining a result that is contrary to one's expectations. Remaining indifferent means giving up one's free will.

It is all about your future. It is all about your evolution.
It is possible that this invitation does not receive your collective assent and that, because of a lack of information, it will be disregarded. Nevertheless no individual desire goes unheeded in the universe. Imagine our arrival tomorrow. Thousands of ships. A unique cultural shock in today's mankind's story. It will then be too late to regret about not making a choice and spreading the message because this discovery will be irreversible. We do insist that you do not rush into it, but do think about it! And decide! The big Medias will not be necessarily interested in spreading this message. It is therefore your task, as an anonymous yet an extraordinary thinking and loving being, to transmit it.

You are still the architects of your own fate...
'DO YOU WISH THAT WE SHOW UP?'

MAY PEACE PREVAIL ON EARTH AND IN SPACE

back