Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

 

Quan Yin
Quan Jin

 

Jouw Hand op Mijn Schouder

Your Hand on My Shoulder

© Nora, Sept. 2010

In alle eer voor een dierbare vriend, en iedereen die ‘vleugels’ nodig heeft…

In all due respect to a precious friend and everyone who needs ‘wings’…

 


Zachte woorden die je vertellen "alles komt goed…”
Een grote traan wordt weggeveegd met de kleinste vinger
Mijn handen om jouw hoofd
Een blik in jouw ogen maakt je duidelijk, je bent nooit alleen… Ik kijk naar boven, knipoog naar God en zeg:

"Lieve God... laat haar weten dat bidden niets meer is dan vragen om dingen anders te maken dan ze Zijn.
Leer haar het hoofd stil te maken zodat ze kan Luisteren naar wat U te vertellen heeft."

God knipoogt terug en zegt:
"Dit kind van mij voelt de Vleugels van alle Engelen die ik haar dagelijks stuur nu niet.
Vertel jij het als Vriend maar even…
Als ze mijn Boodschappen nu niet hoort, is ze tijdelijk vergeten dat Zij een Deel van Mij is.

Laat haar weten, dat ik slechts het Beste en Hoogste Goed aan meZelf bedeel.
Dat wat er ook gebeurt, altijd Gegeven wordt om Elk Goddelijk Deel te vervullen.
Vertel haar maar dat ik altijd aan haar zijde ben en haar samen met jou, liefdevol omarm"


 

Soft words telling you: “All will be well…”
A large tear is wiped away with the little finger
My hands around your head
One look in your eyes tells it all, you are never alone… I look upward, wink to God and say:

“Dear God… let her know that praying is no more than making things differently than they Are.
Show her to make her head tranquil so she can listen to what You have to tell.”

God winks back and says:

“This child of mine does not now sense the Wings of all Angels I send to her daily
Just advise her so as from a Friend…
If she does not hear my Messages, she has forgotten temporarily that She is Part of Me.

Let her know, that I only allocate the Best and the Highest Good to mySelf.
That whatever happens, is Given always to fulfill Each Devine Part.
Just tell her that I’ll be at her side at all times and embrace her, together with you, lovingly.”