Terug naar Running Fox

Mail voor info naar: brockhuis@gmail.com

Crea

Back to Running Fox

Mail for info to brockhuis@gmail.com

  B I B L I O G R A F I E - P O R T F O L I O  

Behalve mijn eigen boeken zijn in de loop der jaren een groeiend aantal boeken en andere mediumdragers verschenen waaraan ik op de een of andere manier heb meegewerkt. Hieronder volgt een opsomming daarvan, waarbij duidelijk blijkt dat mijn belangstelling voor het boek, na mijn 38-jarige dienstverband in de boekhandel, na mijn pensionering niet is veranderd. Helaas is daar nu verandering in gekomen omdat ik ben gestopt met dit soort werkzaamheden.

---
In addition to my own books, over the years a growing number of books and other medium carriers have appeared on which I have cooperated in one way or another. Below you find an enumeration thereof, which clearly shows that my interest in books, after my 38-year employment in the book trade, has not changed since my retirement. Unfortunately, that has changed now because I have stopped doing this kind of work.


Verschenen bij Running Fox Crea: 5 december 2017

Voorbij de sterren

 

Voorbij de sterren

door Dineke Brouwer

Dit boek bevat onder meer een 22-tal parabels, waarvan de auteur zelf zegt: “Sommige daarvan ontstaan spontaan, andere groeien uit een ervaring of een gedachte van mijzelf of anderen. Ik zie een parabel als een verhaal uit het dagelijks leven, met een eenvoudige woordkeuze. Het is de bedoeling dat het iets zegt wat eigenlijk niet in woorden te vangen is en tussen en voorbij de woorden leeft. Deze parabels zijn bestemd voor hen die op zoek zijn naar kleine waarheden die op dit bijzondere moment grote betekenis kunnen  hebben…”

ISBN 978-90-817626-2-5; Paperback, 174 pagina's. Prijs € 19,50

Verschenen in 2017 bij Running Fox Crea, Leiderdorp. Dit bijzondere boek, bestaande uit een aantal parabels, korte verhalen en prachtige platen heb ik met veel genoegen mogen redigeren, vormgeven en uitgeven.

Het boek is, voorzien van haar handtekening, te verkrijgen bij de auteur; dat is mogelijk door een email te sturen met de benodigde informatie aan het emailadres: deankh@kpnmail.nl

Het boek is online verkrijgbaar zijn via Boekenbestellen.nl. Klik daarvoor op deze link.

 

Verschenen: 7 september 2017

Kiesha NL

 

Aarde, Water, Vuur, Wind; Onze verbinding met Moeder Aarde

Little Grandmother (Kiesha Crowther)

Dit is de Nederlandse editie van Kiesha's boek. Mijn dochter Irene en ik hebben de vertaling met veel plezier mogen verzorgen. Dit nieuwe en aangrijpende boek biedt een diep inzicht op welke manier de vier elementen een essentiële rol spelen in de gezondheid en de betekenis van onze planeet. We zullen leren hoe zij onderling afhankelijk van elkaar zijn en hoe elk element zich in het menselijke leven manifesteert. Met de kennis van wie we zijn, welke gaven we bezitten en hoe we verbonden zijn met onze Heilige planeet en de elementen die Haar ondersteunen, kunnen we beter begrijpen hoe te communiceren met en te leren van de natuurlijke wereld.

ISBN 978-90-827163-0-6

Published 2017 by Earth Mother Publishing Santa Fe, NM
Trade Paperback, 290 pagina's, € 25,00

Ook verkrijgbaar bij Bol.com

Verschenen: 8 augustus 2017

Blauwe Huis  

Het Blauwe Huis, door Jill Kramer

Zojuist is het 5e boek van Jill Kramer verschenen, een roman dit keer. Het Blauwe Huis. Zij schrijft hierover zelf:

Het Blauwe Huis is mijn eerste romantische fictie roman. Het is een verhaal dat begint in december 2016 wanneer twee mensen, die elkaar onder compleet andere omstandigheden al kennen, elkaar ontmoeten tijdens een evenement in het noorden van Nederland. Het is een liefdesverhaal.

Jill, die ik ook al heel lang ken, heeft mij gevraagd de Nederlandse vertaling te verzorgen; iets wat ik met veel plezier heb kunnen doen. De auteur is blij met het resultaat want zij noemt mijn vertaling een 'meesterwerk.' Te veel eer, voor mijn gevoel, maar ik denk toch zeker wel dat het in goede bewoordingen weergeeft wat de auteur heeft willen vertellen.

Zowel het Nederlandse als het Engelstalige boek zijn verkrijgbaar via de uitgever: Brave New Books en Bol.com.

Prijs bij Bol.com voor beide edities: € 19,99

Bestelpagina Nederlandse editie.

Bestelpagina Engelse editie.

 

Verschenen: 22 mei 2017

Cover Kiesha

 

Earth, Water, Fire, Wind; our Connection To Mother Earth

Little Grandmother (Kiesha Crowther)

In opdracht van Kiesha hebben mijn dochter en ik dit voorjaar met veel plezier het nieuwe boek van Kiesha Crowther mogen redigeren. Het is zojuist uitgekomen en belooft nu al over de hele wereld een bestseller te worden.

Net als haar eerste boek zullen er naar verwachting een groot aantal vertalingen verschijnen. De Nederlandse editie is door ons beiden vertaald en zal binnen enkele maanden op de markt komen. Uiteraard houd ik je daarvan op de hoogte.

ISBN 978-90-9030186-0

Published 2017 by Earth Mother Publishing Santa Fe, NM
Trade Paperback, 262 pagina's

De Engelstalige versie is te verkrijgen via deze link.

Prijs voor Europa: € 25,00


Verschenen: 12 maart 2017

Dit hier heet liefde

 

Dit hier heet Liefde, door Marja Tames

Met veel plezier heb ik gedurende een aantal maanden de gedichtenbundel van Marja Tames mogen bewerken. De bundel is in het voorjaar van 2017 verschenen.

De gedichten die hier worden geboden, de eerste publicatie van de auteur, zijn het resultaat van haar gevoelens, omgezet in woorden die gezien willen worden. Sommige ervan kunnen troost bieden, andere herkenning. Wat ze ook met je doen, het is altijd goed. Tijdens het lezen ervan kun je misschien de helende werking van sommige gedichten ervaren.

Dit zijn roerselen van de binnenwereld, bestemd voor de buitenwereld. Een verzameling van gedichten van de afgelopen jaren; een bonte reeks van allerlei gevoelens die zich in het leven zich voordoen.

Voor de auteur is het schrijven ervan een uitlaadklep geweest van gevoelens die gevraagd worden om gezien te worden.

Haar website: Praktijk voor persoonlijke groei door spirituele therapie
is te vinden onder www.marjatames.nl De bundel kan via de site worden aangeschaft

Uitgegeven in eigen beheer. ISBN: 978-90-825211-0-8

http://www.marjatames.nl

Prijs: € 12,50

Verschenen: 14 februari 2017

Blue House  

The Blue House by Jill Kramer

Zojuist is het 5e boek van Jill Kramer verschenen, een roman dit keer. The Blue House. Zij schrijft hierover zelf:

The Blue House is my first romantic fictional novel. A story that begins in December 2016 when two people who know one another under completely different circumstances meet one another at an event in the north of Holland. A love story.

Omdat Jill zo goed was mij een preview te gunnen kan ik in volle overtuiging zeggen dat het beslist de moeite waard is om een exemplaar aan te schaffen.

Later dit jaar zal hiervan een Nederlandse editie verschijnen, waarvoor zij mij opdracht heeft gegeven om de vertaling ervan te verzorgen. Ik kan je zeggen dat ik daar op dit moment met genoegen mee bezig ben.

Het Engelstalige boek is verkrijgbaar via de uitgever: Brave New Books en Bol.com.

Prijs € 21.42. Bestelpagina

 

 

Verschenen bij uitgeverij Running Fox Crea: december 2016:

Cover  

Verbonden in Harmonie en Eenheid

De nieuwe gedichtenbundel van Ginie Abbring Hingst

Voor deze nieuwe uitgave heb ik zowel de redactie mogen voeren als optreden als uitgever, wat ik met veel plezier heb gedaan. Deze frisse nieuwe uitgave is begin december 2016 verschenen. Ik beveel het van harte aan voor de liefhebbers van korte inspirerende gedichten.

Ginie zegt hier zelf over:

Tijdens een keerpunt in mijn leven kwam er een wending op mijn levenspad. Het werd een weg van inkeer, rust en innerlijke groei, waardoor er behalve genezing, ook vele inzichten zijn ontstaan. Deze ontwikkeling diep in mijzelf, verbonden met de Bron en de stilte in mijn hart, gaf me licht en inspiratie om verder te gaan. Van hieruit vormden deze inspirerende gedichten zich, waardoor een schat aan inzichten aan het Licht is gekomen. Mijn Gedichten willen inspiratie geven. Ze komen bij je binnen en raken je Hart wat jou in vervoering brengt en inzicht, moed, kracht en inspiratie verschaft. Door het lezen en de woorden achter de woorden op je te laten inwerken ontmoet je de diepere betekenis van het leven die aan de ziel wordt meegegeven voor ontwikkeling van het Bewustzijn.

Klik hier voor meer info. www.runningfox.nl/Speciaal/speciaal66.html

Prijs € 16,00

Als E-book verschenen in september 2016: paperback: 24 oktober 2016

Zijn en bezieling  

Zìjn en Bezieling in 6 motivaties.

Met veel plezier kondig ik hierbij het verschijnen aan van mijn eigen nieuwe boek: Zìjn en Bezieling in 6 motivaties. Alle relevante gegevens zijn hier te vinden.

Het boek is onderverdeeld in een 6-tal motivaties, waarbij elke motivatie een hogere trilling, een hogere energie, frequentie als je wilt, in zich draagt dan de voorgaande. We beginnen met de aanvankelijk zeer aardse wederwaardigheden van Jan-Jaap van Deelen, gaan vervolgens op reis en daarna op avontuur met Mara Oldenburg. Daarna komen enkele vingerwijzingen aan bod en vijf verhalen over incarnaties waarin ikzelf een rol zou hebben gespeeld. De titel van de laatste motivatie: ‘Vanuit een hoger perspectief gezien,’ zegt misschien al genoeg. De hoofdstukken die hier geboden worden zijn door mij geschreven. Maar dan uitdrukkelijk met behulp van een diepe tranceachtige inspiratie die me werd aangereikt door een vijftal zielen met wie ik tijdens dit of gedurende een vorige incarnatie op deze aarde heb vertoefd.

Tussen ‘Avontuur’ en deze zes Motivaties liggen een fors aantal vertaalde en geredigeerde boeken. Werk van anderen, maar waaraan ik met veel plezier en toewijding mijn steentje heb mogen bijgedragen. Als je interesse daarvoor hebt en misschien zelf wel een boek, een workshop of ander werk door mij zou willen laten vertalen en/of redigeren, verwijs ik je kortheidshalve naar de daarvoor bestemde webpaginas:  http://www.runningfox.nl/crea.html

 

verschenen/published: April 2015

Adventure of Life  

BOOK: The Adventure of Life - ENGLISH LANGUAGE EDION, by Hans Brockhuis.

The American publisher: AMERICA STAR BOOKS, has published an English Language Edition of my book: HET AVONTUUR VAN HET LEVEN, which appeared back in 2008.

This book includes stories from all over the world, but also from distant planets. Adventures of a priestess, a beautiful Irish woman, and a Viking and from people like you and me are discussed. In addition to understanding this book, this was written to provide pleasant reading material, always with a cheerful undertone, but still with a serious background. No finger was raised, but a gentle hint to the story behind the story.

One of the stories in this book, 'Wang Li,' is set in China. Writer Lulu Wang's writings include: "With love, admiration, and sometimes amazement, I read your story" Wang Li. It has a nice introduction, through which the part that is located in China is placed in a broad context, not only literary but also spiritually very impressive. [...] From this story, I cannot say anything other than that it is a miracle."

Hans Brockhuis has been writing since he was eighteen. From 1963, he worked in a college bookstore in Leiden. He currently carries out his work through his website www.runningfox.nl that is home to a growing audience.

Publisher: AmericaStarBooks, 2015 - ISBN: 9 - 781680 9015 80 - price $ 19,95 = ca. € 18,00

The book can easily be ordered through America Star Books, via this link: order here. It is also available at Amazon.com. Please check out: Adventure-Life-Hans-Brockhuis

terug/back

Verschenen in 2014 / Published in 2014

Echo van het eeuwige leven  

Boek: Echo van het Eeuwige Leven, door Ada de With.

Redactionele medewerking van Hans Brockhuis. Dit boek is op 28 september 2014 verschenen tijdens het:

Symosium over de wonderen en de wetenschap rondom de dood

In dit boek beschrijft de auteur ervaringsverhalen vanuit haar werk als verpleegkundige, in het bijzonder de spiritualiteit hierin. Het is haar echo van het eeuwige leven. Vanuit deze echo verloopt de reis in dit leven. Sinds haar 17e levensjaar communiceert zij met de spirituele wereld. Ada's innerlijke stem zegt dat het tijd wordt om deze verhalen uit te dragen en de belevingen te delen. De auteur ziet graag dat ieder voor zich een mening en visie vormt vanuit zijn eigen innerlijk, oordeelloos naar de ander.

Eigen uitgave, 2014. ISBN: 978-90-822714-0-0 - NUR: 728 - www.adadewith.nl

Verkrijgbaar bij bol.com en de auteur. Prijs € 14,95 + € 1,99 verzendkosten

terug/back

Your Tree of Life website  

YOUR TREE OF LIFE WEBSITE

In May 2014 I translated Dineke Brouwers'website: JOUW LEVENSBOOM into English in order to make this brilliant concept available for people who do not read Dutch. Here's Dineke's own introduction:

My name is Dineke Brouwer

After having given drawing lessons for many years and starting my practice in Naturopathy some 16 years ago, I now specialize in creating ‘Trees of Life’ for people, companies and organizations. My drawing intuitively is done with heart and soul and is the most beautiful and gratifying thing I have been able to do thus far. How a personal Tree Of Life comes about is to be read elsewhere on this website. The Trees of Life are not only works of art to look at and enjoy, but for those who are able to open up for them, they can work moving, inspiring and transforming. I am able to read the energy of people which I express in the form of a Tree Of life. The shapes, colours and symbols come to me from days long gone... You may view this website via this link.

Verschenen in 2013 / Published in 2013

Wie vlinders hoort lachen  

Wie Vlinders hoort Lachen Weet ook hoe de Wolken smaken

Verhalen, metaforen en uitspraken voor het leeftijdsloze kind; Door Roely Anema.

In januari 2013 verscheen dit bijzondere boek dat ik van harte kan aanbevelen. Het is op een in meerdere opzichten natuurlijke wijze geschreven en bevat een aantal verhalen die tot doel hebben de lezer mee te nemen op een reis die in deze uitspraak te vatten is: "Laat alles maar los waar je ooit in geloofd hebt, want het doet er niet toe. Het enige wat werkelijk telt is Liefde."

Ik heb aan dit boek met veel plezier meegewerkt, in die zin dat ik het ruwe mansucript heb mogen 'vertalen' naar de vorm zoals het nu is verschenen. Het is een handzaam boekje geworden die verrassende wendingen, een groot aantal inzichten en een kijk op het leven die soms verrassend, en altijd boeiend is.

Uitgave: Boekscout - paperback - 268 pag. - Verschenen: 04/01-2013 - ISBN 978-94-6206-600-7; € 19,95

Te bestellen via deze link

Verschenen in 2012 / Published in 2012

Ieder-Eén in Al-Eén  

Ieder-Eén is Al-Eén. Het meest (on)zinnige boek dat u ooit heeft gelezen. Door René Bussink.

Dit jaar heb ik me een aantal maanden bezig mogen houden met de redactie van dit bijzondere boek van René Bussink, van de coachingspraktijk www.renesans.nl

Enkele regels uit het voorwoord:

"Dit boekje biedt jou wellicht een handvat om je leven vanaf nu echt te veranderen. Het heeft de intentie jou inzicht te geven of misschien wel ‘het inzicht’, zodat ook jij ontdekt wat en wie je ten diepste bent."

Uitgave: Piramidions - paperback - 98 pag. - Verschenen: 21/12-2012 - ISBN 978-94-914391-4-8 - € 17,95 - te bestellen via deze link

terug/back

JBBX  

Cursus: Leiderschap, Visie en Communicatie.

Voor het bedrijf van mijn zoon heb ik deze zomer een aantal werkzaamheden mogen verrichten, zoals digitaliseren en opmaak, die het voor hem mogelijk maakte deze begeleidende map te creëren voor één van de cursussen die hij vanaf september gaat geven aan leidinggevend personeel van diverse bedrijven. Meer info daarover is te verkrijgen via de website van JBBX

Uitgave: JBBX - 2012 - 44 pag. - Begeleidende map voor JBBX

Verschenen in 2011 / Published in 2011

Wat wel erkt  

BOEK: 'WAT WÈL WERKT! Transformational Presence; een nieuwe manier van leven; een nieuwe manier van werken'

Door Alan Seale. Nederlandse vertaling: Hans Brockhuis.

Wat als je een plek in jezelf vond, dat als je van daaruit sprak, van daaruit beslissingen nam, van daaruit leefde, dat je echt volledig in je kracht stond? Wat als je altijd vol vertrouwen en authentiek kan zijn? Wat als je altijd duidelijke keuzes zou maken? Wat als je altijd heldere beslissingen zou nemen? Wat als je stevig in je vermogen staat om bergen te verzetten en intens houdt van je mogelijkheid om levens en situaties te transformeren? Hoe zou jouw leven dan veranderen?

Dit voorjaar heb ik met veel plezier dit belangrijke boek voor uitgeverij Het Eerste Huis vertaald. Het is beslist een aanrader. In Amerika is dit boek medio mei verschenen en wordt door velen revolutionair genoemd. Onder andere Michael Beckwith en Ervin Laszlo hebben lovende kritieken over dit boek geschreven.

Uitgave: Het Eerste Huis 2011 - ISBN 9789081776301 - 272 pag. - Hardcover - € 19,95

terug/back

Inzichten  

BOEK: EEN SCHAT AAN INZICHTEN

Een mijlpaal voor mijzelf. Dit is het eerste boek dat ik in eigen beheer heb uitgegeven. Voor Ginie Abbring-Hingst creëerde ik deze bundel met 21 gedichten van haar hand. Het boekje is al aan zijn tweede druk toe. Als je interesse hebt kun je contact opnemen met de auteur via haar e-mailadres: abbrings@xs4all.nl

 

Uitgave: Running Fox Crea, Leiderdorp, 2e druk, oktober 2011 - ISBN 978-90-817626-0-1 prijs: € 11,99

Verschenen in 2010 / Published in 2010

Simone Awhina  

BOEK: IK GA OP REIS EN LAAT ACHTER

Dit is het eerste boek van zangeres Simone Awhina. Zij beschrijft op meeslepende wijze haar ontdekkingsreis naar Santiago de Compostella. En niet alleen dat; in terugblikken kijkt zij terug op haar leven en op de heftige gebeurtenissen die zij in dat leven tegenkwam.

Toen Simone mij vroeg voor dit boek een redactieronde te doen, hoefde ik niet te aarzelen. Voor mijzelf was het werken hiermee ook een reis; een reis naar mezelf. Ik vertrouw erop dat elke lezer van dit boek diezelfde reis zal kunnen en willen maken.

Uitgave: The House of Books,Vianen, maart 2011 - ISBN 978-90-443 2956 8

 

Wake Up  

BOEK: WAKE UP YOUR DNA

De vertaling van Janosh´boek: Verbaas je, Verwonder je, Verander je?, met ruim 70 kleurrijke hologrammen met geometrische vormen die niet alleen een lust voor het oog zijn, maar tevenscommuniceren via het hart met ons op zielsniveau. Passie, Loslaten, Intuïtie & Bekrachtiging, het zijn zo wat ‘boodschappen’ die de codes in dit boek via ons onderbewustzijn overbrengen.

Uitgave: Janosh art, oktober 2010.

Engelse vertaling: Hans Brockhuis i.s.m. Jill Kramer-Bryant

terug/back

2012  

DVD: 2012 The Hidden Message

2012 is NOW and completely different from what you have always thought it would be. After watching Janosh’s latest DVD 2012 The Hidden Message, you will understand that these days are about the birth of the new you. Enjoy during this revolutionary Multimedia Experience and the music but even more so the beautiful, colorful holograms, based on Sacred Geometry. De tekst is zowel in het Nederlands als in het Engels op de DVD beschikbaar.

Uitgave: Janosh art, 2010.

Engelse vertaling: Hans Brockhuis i.s.m. Jill Kramer-Bryant

 

Welles...nietes...  

KINDERBOEK: 'WELLUS...NIETUS' Door Marjo van Weenen. Redactie: Hans Brockhuis.

Charlotje is een konijntje die in het bos vlakbij de regenboog woont. Met haar vriendin Sofietje gaat ze op reis naar het land achter de regenboog. Daar ontmoeten ze fee Isabel en kabouter Wijsneus. Samen beleven ze bijzondere avonturen en leren veel oude wijsheden uit de natuur. Ze vliegt op de rug van Astrid de Adelaar en glijdt over de regenboog. Ze ontmoet dwergen, feeën en zeemeerminnen tijdens haar bezoek aan de koninkrijken lucht, water, aarde, vuur en ether. Bij elk bezoek ontvangt ze een cadeautje als aandenken. Vlak voor ze weer naar huis gaat, krijgt ze een heel bijzonder cadeau!

Uitgave: Zoetermeer, Free Musketeers; 2010; ISBN 978-90-484-1024-8;

Paperback, 174 pagina’s. € 18,95; Voor bestelinfo klik hier

Verschenen in 2009 / Published in 2009

 

INSPIRIENCE WORKSHOP; vertaald voor JANOSH ART

In samenwerking met Jill Kramer-Bryant heb ik Janosh' Inspirience workshop in het Engels vertaald.

Van deze workshop is ook een Nederlandstalige versie beschikbaar. Om deze te bestellen kun je op deze link klikken.

Uitgave: Janosh art, 2009.

In collaboration with Jill Kramer-Bryant I translated Janosh'Inspirience workshop into English.

Published by Janosh Artin 2009.

Kracht van Zijn  

BOEK: 'DE KRACHT VAN ZIJN' Door Alan Seale. Vertaling: Hans Brockhuis. Auteur en transformatie coach Alan Seale heeft honderden mensen geholpen om in hun aangeboren kracht te staan - wat hij noemt "presence of being". Vanuit deze plek ben je in staat het leven te leiden waartoe jij je geroepen voelt. Je trekt de relaties aan die je wenst. Je maakt promotie in je werk. Je leeft vanuit de waarheid van je kern. Je staat volledig in je kracht. Met behulp van het boek 'Kracht van Zijn" kom je tot je diepste essentie en innerlijke kracht. En leer je de dagelijkse praktijk tegemoet te treden vanuit jouw authentieke “Kracht van Zijn”

Uitgave: Vleuten, Heart Media; 2009; ISBN 9789089840042 | 91 pag. | 1e druk; prijs € 9,95

terug/back

Kracht  

BOEK: 'KRACHT IN IEDER MOMENT' Door Jerry Braza. Vertaling: Hans Brockhuis.

Mindfulness is de praktijk van het je volledig bewust worden van ieder ogenblik èn het werkelijk beleven van dat moment. Beleef elk moment bewust, zonder oordeel en zonder bijgedachten. Dit boek biedt eenvoudige oefeningen aan om hogere aandacht te ontwikkelen bij en emotionele betrokkenheid in ons dagelijks leven. Braza levert praktische begeleiding in het omgaan met stress, het tot rust brengen van de geest, het transformeren van gevoelens, het verhogen van de productiviteit en het afmaken van onvoltooide zaken. Het boek is in opdracht van de uitgeverdoor mij vertaald.

Uitgave: Vleuten, Heart Media; 2009; ISBN 978 90 8984 0035. Prijs € 15,95.

Verschenen in 2008 / Published in 2008

avontuur  

BOEK: 'HET AVONTUUR VAN HET LEVEN' Door Hans Brockhuis.

Wanneer je behoefte hebt om naast de nieuwsbrief nog wat meer te lezen over datgene wat zich in de wereld van Running Fox afspeelt, is het mogelijk om mijn bundel met spirituele verhalen onder de titel: ‘Het avontuur van het leven’, aan te schaffen.

Is het leven geen avontuur? Een reis langs vele plaatsen, gebeurtenissen en ontmoetingen? Wat komen we tegen, met wie gaan we om en bovenal wat doen we ermee. Leven we het leven uitsluitend als een reeks gebeurtenissen die aan ons voorbijtrekken of proberen we elk voorval te duiden, doen we er iets mee en gaan we dan voort met het gevoel iets geleerd te hebben? Het zal erop neerkomen dat ieder zijn eigen wijze interpretatie geeft aan alles wat aan hem voorbijtrekt.

Uitgave: Zoetermeer, Free Musketeers, 2008, ing. ISBN 978-90-484-0391-2. Prijs € 16,95

 

 

GIDS: 'ONTHAASTEN EN BEZINNEN 2009

Deze handige gids, uitgegeven door de uitgever van de welbekende ´Dagelijkse Gedachte´, is zowel een aanrader voor wie het tijd vindt om zijn leven meer inhoud te geven, als voor de degene die louter uit interesse wil weten wat er allemaal in de spirituele wereld speelt. Het bevat een door mij geredigeerd spiritueel ABC. ISBN 978-90-7978-4. Prijs € 14,95.

Leiderdorp, Uitg. Dagelijkse Gedachte, 2008.

Verschenen in 2002 / Published in 2002

 

BOEK: 'IN GESPREK MET DE VIER SEIZOENEN'

Dit boek, geschreven door het Amerikaanse medium Myriah Krista Walker, ook bekend van Running Fox, bevat 52 prachtige meditaties, één voor elke week van het jaar. Het is enkele jaren geleden verschenen en door mij geproduceerd en voor het leeuwendeel vertaald. Haast je, want er zijn nog maar enkele exemplaren leverbaar.

Wat is mediteren anders dan 'in gesprek zijn'? Een gesprek met je (hogere) zelf? Met de natuur? Met de schepper? Alles is mogelijk. In deze bundel vind je 52 voorbeelden van meditaties en droomreizen van de hand van het Amerikaanse medium Myriah Krista Walker, welbekend in kringen van lichtwerkers. Er is er één voor elke week en dertien voor ieder seizoen. Myriah is haar hele leven al in gesprek met Moeder Aarde en met de natuur, met haar dierbare overleden familieleden, en met de vier seizoenen.

Uitgave: Eeserveen, Akasha, 2002; ISBN 90-73798-67-1. Uitverkocht

Verschenen in 2002 / Published in 2002

Janny Post  

BOEK: 'VAN DE HEMEL NAAR DE AARDE' Door Janny Post. Redactie: Hans Brockhuis.

Voor dit bijzondere boek van Janny Post heb ik de redactie mogen voeren. Dit was voor mij de eerste opdracht van deze soort en heeft mij veel geleerd over de manier waarop je als het ware in de huid van de auteur kunt kruipen om op die manier te proberen het werk nog beter te maken.

 

Uitgave: Akasha, Eeserveen, 2001 - ISBN 90-73798-68-X; uitverkocht

Verschenen in 1988 / Published in 1988

 

BOEK: 'MET VERSCHULDIGDE ACHTING'

Gedurende mijn werkzame leven heb ik met veel plezier aan een aantal boeken meegewerkt. Mijn eerste boek verscheen in 1988 en beschreef de geschiedenis van het bedrijf waar ik toen al 25 jaar werkzaam was, Boekhandel Kooyker te Leiden. Dit boek: "Met verschuldigde achting", bevat behalve mijn aandeel, bijdragen van 'Leidse schrijvers' zoals Frédéric L. Bastet, Willem Frederik Hermans, Frank Koenegracht, Anton Korteweg, Hugo Pos en F. Springer. Dit boek is uitverkocht maar hier en daar nog wel op de antiquarische markt te vinden. Ik heb begrepen dat het inmiddels een collectors item geworden is.

Uitgave: Leiden, Kooyker, 1988, Geb. ISBN 90 71086 10 0. - Uitverkocht