Nada Kronieken/Chronicles Buitenaards/Extraterrestrial Meditaties/Meditations Korte verhalen/shorts Bibliography
Myriah´s Grasses Roots Reïncarnatie/Reincarnation Written with love Gedichten/poems Portfolio

 

 

Marja Tames,

October 14th 2014

Running Fox Home

 

Voor hen die ontwaken

 

For those who are awakening

 


Allesverbonden
Liefde, God, Jij
Soms voelbaar,
in gebaar
Klein of groot.

Als jij de weg
kwijt bent
En leven lijkt zwaar
Herinner je dan weer
Dat Ik overal
aanwezig ben
En voel
het keer op keer.

Keer terug naar je oorsprong
Jouw gevoel
Jouw Zijn
Jouw weten
En sla weg je eigen keten.

Vertrouw op de Goddelijke kracht
Vertrouw op je eigen kracht
Zodat je weer voelt je eigen macht
Om in jezelf
te geloven.

Kracht om je eigen
weg te gaan
en je door niets
uit het veld te
laten slaan.

Te lopen in je eigen ritme
Je geen oordeel aan laten
meten
Dat was je even vergeten
Jouw ritme
Niet tegen je natuur
Niets tegen je gevoel.

Je ziel stuwt je iedere keer
In de richting opwaarts
Om steeds meer en meer
Te groeien als mens
Dat is jouw wens.

Durf te geloven
Durf te staan
Wij van hier boven helpen
Je alles te doorstaan.

Leer te staan en te spreken
Voor wie je bent
Mijd beperkende preken.

Laat zien wie je bent
Durf je goddelijkheid te tonen
Dan zul je voelen
Hoe het is om in je
eigen hart te wonen.

Spreek wat je voelt
Spreek naar je hart.

Daarin zullen
We elkaar ontmoeten
Van Hart tot hart
Van ziel tot ziel
Van mens tot mens
Van God tot God.

 

Everything connected
Love, God, You
Sometimes palpable,
in gesture
Small or large.

If you lost your way
And life seems difficult
Then remember
That I am everywhere
present
And feel it
time and again.

Return to your origin
Your feeling
Your Being
Your knowing
And knock off your own chains.

Trust the Divine power
Rely on your own strength
So you will feel your own power again
To believe in yourself.

Power to go your own
way
and to let nothing
disconcert you.

To walk your own rhythm
To not pass judgement
Which you just had forgotten
Your rhythm
Nothing against your nature
Nothing against your feelings.

All the time your soul propels you
In the upward direction
To grow more and more
As a human being
That is your desire.

Dare to believe
Dare to stand
We from above help you
To endure all.

Learn to stand up and speak
For whom you are
Avoid restrictive sermons.

Show who you are
Dare to show your divinity
Then you will feel
How it is to live in your
own heart.

Speak what you feel
Speak to your heart.

Therein we will
meet
Heart to heart
Soul to soul
Human to human
God to God.